Nakon svih strahota za novu upravu doma za djecu bez roditelja najvažnije je da ne -cure- informacije?


Nakon svih strahota za novu upravu doma za djecu bez roditelja najvažnije je da ne -cure- informacije?

Prema saznanjima Žurnala, otkako su zlostavljana štićenica objelodanjena, radnici Doma su pozivani na razgovor sa upravom, podsjećajući ih na potpisanu klauzulu o tajnosti podataka, dok su djeca upozorena, čak im je i zaprijećeno, da o dešavanjima u Domu ne smiju razgovarati sa bilo kim iz vana, jer bi mogli biti kažnjeni.

Da vlast u Republici Srpskoj istinski želi da pomogne štićenicima  banjalučkog Doma za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja „Rada Vranješević“, pružajući im, prije svega sigurnost, a onda i ostalu skrb, kako bi se što bezbolnije iznijeli sa traumama, ne bi za novu direktoricu te ustanove imenovali osobu koja nije dorasla toj funkciji. Posebno ne u situaciji nakon što je objelodanjeno da su pojedine maloljetne štićenice Doma seksulano zlostavljane, van te ustanove, ali i u njoj, te da su među predatorima bili i portiri zaposleni u Domu, o čemu je pisao Žurnal.

Vlada Republike Srpske imenovala je 3. februara Darijanu Kecman za v.d. direktora Doma "Rada Vranješević", nakon što je dan ranije ostavku na tu funkciju podnio Vladimir Kajkut, zbog ogromnog pritiska javnosti kojem je Vlada RS bila izložena nakon što je uhapšen jedan od portira koji je zlostavljao maloljetnu štićenicu Doma.

Novu direktoricu Doma „Rada Vranješević“ ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić predstavio je kao osobu, koja je diplomirani socijalni radnik, sa desetogodišnjim radnim iskustvom. Naveo je kako je Kecman radila u „okviru svojih poslova socijalnog rada na Klinici za psihijatriju UKC-a Republike Srpske“.

Kecmanova nikada nije bila na nekoj rukovodećoj poziciji, osoba je kojoj nedostaje iskustva, a većinu dosadašnjeg radnog vijeka provela je u pravnoj službu UKC Banjaluka. Kao socijalna radnica radila je kraće vrijeme na Klinici za psihijatriju. Ipak, Darijana Kecman je postavljena na direktorsko mjesto, a njen najveći adut bio je to što joj je političko-poslovni mentor Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora te SNSD-a u Banjaluci i generalni direktor UKC-a, gdje je bila zaposlena prije transfera u Dom „Rada Vranješević“.

Foto: Darijana Kecman i Alen Šeranić (desno)

Žurnal je novoj direktorici postavio vrlo konkretna pitanja – kakvo je stanje zatakla u toj ustanovi, u pogledu položaja i brige o štićenicima; da li su i na koji način provedene 24 preporuke preporuka Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS; da li je riješen problem manjka vaspitača, zbog čega su djeca nerijetko bila van kontrole osoblja Doma? Kecmanovu smo pitali i da li je i na koji način ustanova obezbijedila dodatnu stručnu pomoć za štićenice Doma, koje su bile seksualno zlostavljane, posebno za jednu od njih, koja je napastvovana više puta? Ni na jedno od postavljenih pitanja nismo dobili konkretan odgovor, već nam je upućen traktat o tome na koji način osoblje Doma postupa u tzv. kriznim situacijama, odnosno kakav je protokol i komunikacija sa policijom i Centrom za socijalni rad kada se štićenici ne vrate u dogovoreno vrijeme!!?

Insistirali smo na konkretnim odgovorima, ali iz Doma više nije stiglo ni slovo, što govori da nova direktorica odgovora ili nema ili ih ne zna. Prema saznanjima Žurnala, otkako su zlostavljanja štićenica objelodanjena, radnici Doma su pozivani na razgovor sa upravom, podsjećajući ih na potpisanu klauzulu o tajnosti podataka, dok su djeca upozorena, čak im je i zaprijećeno, da o dešavanjima u Domu ne smiju razgovarati sa bilo kim iz vana, jer bi mogli biti kažnjeni.

Komisija naredila poduzimanje mjera

Nakon što je Dom „Rada Vranješević“ potresao niz skandala, čija je težina veća zbog činjenice da su žrtve djeca, Ministarstvo zdravlja RS je pod pritiskom javnosti formiralo Komisiju za vršenje vanrednog stručnog nadzora nad radom ove ustanove.

„Zadatak Komisije je bio da izvrši nadzor nad sprovođenjem stručnog rada, te je nakon toga Komisija konstatovala niz preporuka i predložila ministru (Alenu Šeraniću) da donese rješenje kojim se nalaže Domu 'Rada Vranješević' otklanjanje nedostataka u radu koje je Komisija utvrdila“, odgovoreno je Žurnalu iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Navedeno je i da Dom ima obavezu da jednom mjesečno Ministarstvu dostavi izvještaj o izvršenju preporuka, što znači da je direktorica Kecman svoj prvi izvještaj već trebalo da dostavi na sto Šeraniću. Pošto Žurnalu nije odgovorila ništa u vezi s tim, za pretpostaviti je da taj izvještaj nije ni napisan. Komisija je, kako je navedeno iz Ministarstva, u svojim preporukama Domu „Rada Vranješević“ naložila da sprovede niz mjera, kako onih koji se odnose na podršku štićenicima, tako i onih koje se tiču organizacionog aspekta i pojačanih procedura provjere psihofizičkih sposobnosti radnika.

“Potrebno je dosljedno sprovođenje svih preporuka Komisije u zadatim rokovima, posebno onih koje se tiču kontrole prijema i radne etike svih radnika u ustanovi, definisanja jasnih procedura za postupanje zaposlenih u kriznim situacijama, kao i potpisivanje akta o saradnji sa Policijskom stanicom Banjaluka, Domom zdravlja Banjaluka i Univerzitetskim kliničkim centrom RS“, navedeno je u odgovoru.

Dio preporuka Komisije odnosi se na planove obezbjeđivanja sigurnosti djece sa „izraženim poremećajima prilagođavanja“, kao  i intenziviranja tretmanskog stručnog rada sa štićenicima Doma.

Komisija je naložila i da se poboljša komunikacija i razmjena informacija u vezi sa štićenicima, između članova stručnog tima u Domu, kao i komunikacija stručnog tima sa vaspitačima i menadžmentom i ustanovama i službama koje rade sa djecom i mladima smještenim u toj ustanovi. Cilj je da se obezbijedi protok tačnih, obaveznih i blagovremenih informacija. Komisija je istakla i potrebu intenzivnije saradnje Doma sa organima starateljstva, odnosno centrima za socijalni rad, jer su oni ti koji donose odluku o smještaju djece u Dom, kako bi se dostavile važne informacije o štićenicima.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS najavili su da će nastaviti da vrše monitoring i pružaju stručnu podršku radnicima u Domu. Još su naveli da su u proteklom periodu utvrđene procedure u Domu vezane za postupanje zaposlenih u „kriznim situacijama“ (vršnjačko nasilje, sumnja na zlostavljanje, u slučajevima da se dijete ne vrati u dogovoreno vrijeme i slično).

Za štićenike Doma sa dugotrajnim smetnjama ponašanja, koje su  praćene emocionalnim poteškoćama i izraženim poremećajima prilagođavanja, Ministarstvo je zadužilo sve nadležne ustanove da u međusobnoj koordinaciji daju podršku boljoj zaštiti te djece, dok se na Klinici za psihijatriju ne uspostavi model produženog liječenja.

Provjera i zakonitosti rada

Preporuke Komisije na papiru djeluju veoma dobro i potpuno svrsishodno, ali je problem što ni iz Doma ni iz Ministarstva nisu potvrdili da li su i koje preporuke do sada sprovedene u djelo. Ili je sve ostalo mrtvo slovo na papiru, dok se ne stiša bura, koju je pokrenula javnost nakon što je objavljeno da je uhapšen A.K., portir u Domu, koji je seksulano zlostavljao jednu od maloljetnih štićenica.

Žurnalu je iz Ministarstva zdravlja odgovoreno da još nije završen rad druge Komisije, koja provjerava zakonitost rada Doma „Rada Vranješević“. Žurnal je ranije objavio da su vrijeme mandata bivšeg direktora Vladimira Kajkuta kao vaspitači zapošljavani pravnici, diplomirani filozifi, mada postoji interni akt Doma, prema kojem kao vaspitači mogu raditi samo psiholozi ili osobe medicinske struke, poput defektologa, kao i socijalni radnici.

Ranije smo objavili da je bilo i zloupotreba sredstava Doma, pa se kombi, koji je ovoj javnoj ustanovi doniran za potrebe prevoza djece, koristio u privatne svrhe. Njime su kuglaši Kuglaškog kluba “Borac” odlazili na takmičenja u BiH, ali i u Srbiju. Kajkut, koji je takođe kadar SNSD-a, svojevremeno nije odgovorio na naše upite o ovim zloupotrebama. Vrlo je upitno da li će i Komisija, koja je imenovana da ispita zakonitosti u radu Doma u vrijeme dok je on bio direktor, taj posao uopšte dovesti do kraja. Ili će sve ostati u krugu SNSD-ove „porodice“?!!

Piše: Ljiljana Kovačević
Izvor: zurnal.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter