Finansijski pokop gradskog groblja Banjaluka: Malverzacije s platama, trgovina grobnicama, sumnjivi krediti..


Finansijski pokop gradskog groblja Banjaluka: Malverzacije s platama, trgovina grobnicama, sumnjivi krediti..

Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o poslovanju „Gradskog groblja Banjaluka“ jasno potvrđuje da je direktor Željko Grbić svjesno izbjegavao zakonske propise, provodio nezakonite javne nabavke i vodio poslovne knjige van utvrđenih pravila i propisa. Riječju, činio krivična djela za koja bi trebalo da odgovara.

Mnogo je nepravilnosti i nezakonitosti proteklih godina bilo u radu Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko groblje“ Banjaluka, a „pogrebnik“ ove ustanove Željko Grbić, koji je na mjestu direktora bio pet godina, sve do kraja jula prošle godine kada je smijenjen, nije se našao na meti policijskih i pravosudnih institucija za sva nedjela koja je počinio. Glavna služba za reviziju „Gradskom groblju“ dala je jedno „negativno mišljenje“ i jedno mišljenje „sa rezervom“.

Sporni troškovi goriva, cijene usluga, plate, dnevnice

Tako su revizori utvrdili da „Banjalučko groblje“ nije utvrdilo potrošnje goriva po vozilima i radnim mašinama, kao što nije vođena ni evidencija o njihovom korišćenju na propisanim putnim nalozima. Revizori zato nisu mogli da utvrde ni relacije na kojima su se kretala ta vozila niti stanje kilometar sata po relaciji. Ukratko, ne može se utvrditi ko je, kada i zašto koristio vozila „Gradskog groblja“, a prekoračenje propisane potrošnje goriva i nepostojanje putnih naloga jasno ukazuje da su se službena vozila koristila i za lične svrhe.

Uprava „Gradskog groblja“ mešetarila je i prilikom javnih nabavki, pa tako za izvršene nabavke u ukupnoj vrijednosti od 21.100 KM, koje su se odnosile na advokatske, ugostiteljske i usluge platnog prometa, procedure nisu sprovedene onako kako to jasno definiše Zakon o javnim nabavkama. Odgovorni u „Gradskom groblju“, jasno je iz revizorskog izvještaja, trgovali su i sa grobnim mjestima.

„Ugovarane su i fakturisane usluge po osnovu trajnog korišćenja grobnog mjesta po nižim cijenama u odnosu na cijene definisane Cjenovnikom pogrebnih i klesarskih usluga“, stoji u revizorskom izvještaju.

Pritom, uprava „Gradskog groblja“ za utvrđene cijene komunalnih usluga pogrebne djelatnosti nije imala obaveznu saglasnost nadležnog organa Grada Banjaluka. Bolja situacija nije ni sa građevinskim materijalom, čije zalihe nisu uredno i tačno knjigovodstveno vođene. Zalihe materijala koji se razduživao nisu se poklapale, ni količinski ni po vrsti, sa utrošenim. To ukazuje da se koristio jeftiniji i lošiji materijal od onog koji je prikazivan u knjigovodstvenim knjigama, što je ozbiljno krivično djelo.

Malverzacija je bilo i u vezi sa obračunom bruto plata, koji je vršen mimo Kolektivnog ugovora, a zaposlenima su isplaćivane stimulacije u iznosu većem od 30 posto od ugovorenih plata. Dabome, nisu svi zaposleni bili tretirani isto niti su isto nagrađivani.

„Ugovorene osnovne bruto plate za zaposlene raspoređene na isto radno mjesto sa istim stepenom stručne spreme nisu utvrđene u istom iznosu, a obračun minulog rada vršen je na osnovnu bruto platu uvećanu za druga primanja po osnovu rada (topli obrok, stimulacije zaposlenih i na naknadu predsjednika sindikata), što nije u skladu sa članom 120. i 124. Zakona o radu“, navedeno je u revizorskom izvještaju.

Uprava „Gradskog groblja“ za službena putovanja u inostranstvo nije donosila potrebne odluke, a onima koji su putovali van zemlje uredno su isplaćivani putni troškovi, iako nisu imali ni putne naloge niti su podnosili izvještaj o putu. Revizori su utvrdili i da su rukovodioci koji su putovali vani (mada nije poznato zašto) naplaćivali dnevnice za više dana od trajanja tih navodnih službenih putovanja. Još jedno kršenje zakona.

Stranačka i poslovna veza Grbića i Selaka

Izvještaj je odlična osnova da istražni organi uđu u to javno preduzeće, prekopaju svu dokumentaciju i utvrde kakva su sve nepočinstva vršena dok je direktor bio Željko Grbić, kadar Socijalističke partije Srpske (SPS), čiji je predsjednik Goran Selak. Nema sumnje da je Grbić godinama „Gradskim grobljem“ upravljao pod dirigentskom palicom Selaka i da je gotovo pa sahranio ovu javnu ustanovu.

Foto: Željko Grbić

U martu 2021. godine, radnici “Gradskog groblja” uputili su dopis gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću da je preduzeće na granici likvidnosti, da se dižu novi krediti, a ne plaćaju se rate za postojeća zaduženja, ali je Stanivuković na sva ta upozorenja ostao gluv i nijem.

Grbić je kredite dizao bez odobrenja Nadzornog odbora, dok je javne nabavke provodio mimo godišnjeg plana javnih nabavki. Uglavnom je poslovao sa firmama „Novo tex“ i Progres“. Prvoj firmi, čiji je vlasnik Novak Milaković (otac Milana Milakovića, takođe funkcionera SPS-a, i rođeni ujak Gorana Selaka), novac je isplaćen na osnovu ekspresne sudske presude, dok je „Progresu“ za nekoliko puta uvećana cijene mermera, isporučenog “Gradskom groblju”. Od „Progresa“ je samo od februara 2020. godine do januara 2021. godine kupljeno mermera u vrijednosti većoj od 550 hiljada KM, mada su tolike zalihe kamena bile nepotrebne. Utvrđeno je i da je dobar dio nabavljenog kamena neupotrebljiv.

Foto: Caption

Postoje sumnje da je firma “Progres” zapravo vlasništvo Selaka i Grbića, mada se zvanično vodi na drugu osobu. Ta firma je najveći dio svojih poslova obavljala sa "Gradskim grobljem", kao i sa KPZ "Tunjice", dok je na čelu banjalučkog zatvora bio Goran Selak. U to vrijeme Željko Grbić je bio Selakov zamjenik. Nakon što je Selak smijenjen, Grbić je iz KPZ Tunjice hitno prebačen za direktora „Gradskog groblja“, odakle je silom otjeran tadašnji direktor, pokojni Nedeljko Milaković, rođeni ujak Gorana Selaka. Pokojni Nedeljko Milaković je 2020. godine javno, u programu jedne televizije u BiH, potvrdio da je 27. jula 2018. godine izbačen iz „Gradskog groblja“, pod prijetnjom, tako što mu je bio uperen pištolj u glavu.

Piše: Ljiljana Kovačević
Foto naslovna: Gradsko groblje Banja Luka
Izvor: zurnal.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter