Sudije sramotnog pravosuđa kao -policijski daktilografi- služe mafiji u obračunu sa jednim blogerom? (Video)


Sudije sramotnog pravosuđa kao -policijski daktilografi- služe mafiji u obračunu sa jednim blogerom? (Video)

Ko me upućuje u zatvor - sudija ili "ubica u pokušaju"?! U zatvor, pa makar bilo na 10 dana, nevin samo jednom mogu otići i to prijedorske kadije moraju znati, a posebno "ubica u pokušaju" Nebojša Manojlović. Bog možda prašta, no ja svojom krvi na zidu pritvora nisam zalud napisao "PRAVDA".

Za razliku od pravnih laika sudije, a posebice predsjednici sudova, ne mogu se "vaditi" na pravne ili stvarne zablude, nego kad čine krivična djela na njih se primjenjuje princip "znao je ili je mogao znati" da svojim zabranjenim radnjama produkuje štetne posljedice. Dakle, to što sudija Nebojša Manojlović i predsjednica Osnovnog suda u Prijedoru Danijela Elenkov bukvalno srljaju iz jednog u drugo krivično djelo biće adekvatno razjašnjeno - kada njima budu sudili zbog načina na koji je suđeno mojoj malenkosti.

Malo li je sudiji Nebojši Manojloviću što je 3. septembra 2018. godine bio saizvršilac u teškom obliku krivičnog djela "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja" u vezi sa krivičnim djelom "Protivpravno lišenje slobode", te krivičnog djela "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja", pa je narednih mjeseci nastavio sa novim i novim krivičnim djelima, a čije štetne posljedice se i nadalje materijalizuju.

Višestruko sam pravnim podnescima predsjednici suda Danijeli Elenkovoj ukazivao da postupajući sudija čini nezakonitosti sa obilježjima krivičnog djela, pa tako raspolažem i materijalnim dokazima njenog saučesništva. Kako to često navodim sudije se pretvorile u "policijske daktilografe" i u situacijama kada svjesno saučestvuju u počinjenju krivičnih djela. Pazite, ozbiljna društvena opasnost postoji kada krivična djela dokazuju presude, rješenja i druga sudska akta.

Elem, vraćajući se na početak teksta, poentiram da sudije po službenoj dužnosti MORAJU provjeravati zakonitost i validnost odluka i procesnih radnji, te da imaju zakonsku obavezu sprečavanja štetnih posljedica svojih radnji. Za njih, baš kao i za autora ovog teksta, ne važe navodi tipa: "Nisam znao. Nisam razumio" i slično šta pravni laici mogu iznositi u svojoj odbrani. Diplome i profesionalna iskustva kažu da prava na tekve greške nemamo.

Kada sam objavio tekst Nušić i ja - dva raba robijaška sa skandaloznim rješenjem o pretvaranju 500 KM novčane kazne u 10 dana zatvora u prijedorskom Osnovnom sudu uslijedila je reakcija u vidu ispravka rješenja - sa novim i još težim kršenjima materijalnog zakona i pravila postupka. Ulaganjem žalbe prikupio sam nove dokaze SVIJESTI predsjednice suda i postupajućih sudija da svojim procesnim radnjama produkuju nove posljedice počinjenih teških krivičnih djela. 

Na isti mamac "upecao" se i predsjednik Okružnog suda u Prijedoru Duško Miloica, šta sam objelodanjivanjem prvostepenih i drugostepenih sudskih rješenja prezentovao tekstom PRAVOSUDNA BRUKA: Dokazana nekompetentnost prijedorskih sudija. Ovim tekstom najavio sam detaljna pravna obrazloženja krivičnih djela sudije Nebojše Manojlovića, a kakva se i danas štetno materijalizuju činjenicom da žrtva treba odrobijati 10 dana. 

Nadalje prelazimo na činjenice koje je predsjednik suda Miloica "analizom stanja spisa" MORAO utvrditi ili ih u najmanjem nije smio previditi, nego je bio pravno obavezan otkloniti štetne posljedice krivičnih djela počinjenih od strane sudije Nebojše Manojlovića i policijskih načelnika Dalibora Ivanića i Sretoje Vujanovića počinjenih po prethodnom kriminalnom dogovoru sa tužilačkom bitangom Mladenom Mitrovićem.

 

Ponovo postavljam snimak sa mog YOUTUBE KANALA, kojim je policija zadokumentovala sopstvena krivična djela od 03.09.2018. godine, pa onda taj dokaz pokušala sakriti, a čisto kako bi mogli provjeriti činjenice koje navodim. Apostrofiram da su policajci sa snimka zloupotrebljeni od strane načelnika Ivanića i Vujanovića, zbog čega ih tretiram tek kao svjedoke krivičnih djela koja sam tada pretrpio. Čisto kako javnost ne bi stekla pogrešan utisak jer su ljudi samo radili ono šta im je naređeno, a kroz sporna dešavanja i laži pretpostavljenih nisu mogli shvatiti kako su zloupotrebljeni.

Na početku snimka vidite kako krim. tehničar snima moje kretanje ulicom u pravcu zgrade PU Prijedor, a šta je dokaz da su načelnici Ivanić i Vujanović unaprijed "znali" da ću počiniti nešto zbog čega će me moći uhapsiti. Vratićemo se na ovu činjenicu ubrzo, a prethodno moram razjasniti zakonske odredbe koje utvrđuju da je na moju štetu počinjeno teško krivično djelo "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja" u vezi sa krivičnim djelom "Protivpravno lišenje slobode".

Znači, Zakon o prekršajima RS obligatorno nalaže policiji da u datoj situaciji uruči prekršajni nalog, šta onda meni ostavlja mogućnost traženja sudskog odlučivanja oko odgovornosti. Prilikom "analize stanja spisa" sudija Duško Miloica MORAO je uočiti činjenicu da nema prekršajnog naloga, a čime je policija direktno prekršila materijalni zakon. Ima prekršajni nalog što sam sudiji Manojloviću rekao da je đubre i ubica, ali to je posebna pravna stvar i oko koje smo se odvojeno "sudili"!.

U onih par akata koji su meni uručeni navedeno je kako se zadržavanje vrši do "ISTREŽNJENJA", no bez zapisnika o aklotestiranju. Nisam alkotestiran jer su svi znali da nemam prisustva alkohola u organizmu, usljed čega policija nije imala zakonskog osnova da me zadržava uopšte, a kamoli da me zatvara u prostorije za zadržavanje. Tu činjenicu sudija Miloica MORAO je i mogao utvrditi ukoliko je odradio "analizu stanja spisa" kako navodi u svom rješenju objavljenom u tekstu sa gornjeg linka.

Jednako tako morao je utvrditi činjenicu da nisu postojali dokazi da bih mogao ponoviti ili dovršiti prekršaj, a to se dokazuje tako što se okrivljenom uruči prekršajni nalog - kako prednje pomenuh. Ili policija ponudi kakav "dokaz vidovitosti", pa time unaprijed zna šta će neko uraditi. Znate, jedno je šta su policijski kriminalci poput Dalibora Ivanića i Sretoje Vujanovića zamišljali u svojim glupavim glavama, a zakonske norme su ono šta određuje odgovornost.

Nadalje prelazimo na krivičnu odgovornost sudije Nebojše Manojlovića, odnosno dokazivanje njegovog saizvršilaštva u krivičnim djelima na moju štetu. Član 171. Zakona o prekršajima RS decidan je u navodu: "U prekršajnom postupku okrivljeni može biti zadržan sudskom naredbom ako postoji neki od razloga iz člana 170. stav 1. ovog zakona, ali ne duže od 12 časova". Meni sudska naredba nije uručena, a sumnjam da je uopšte sačinjena, šta je sudija Miloica takođe morao utvrditi svojom "analizom".

U svakom slučaju policija je sudiju Manojlovića obavijestila prilikom mog lišenja slobode i za sve kasnije nezakonitosti i počinjena krivična djela njegova krivična odgovornost je neupitna. Činjenica da je sudija Manojlović uopšte prihvatio sprovesti hitni prekršajni postupak iako nije bio ispunjen nijedan od zakonom propisanih uslova sama po sebi utvrđuje njegovu krivičnu odgovornost, a način na koji je procesno djelovao i tog 03.09.2018. godine i narednih preko pola godine do okončanja prvostepenog postupka utvrđuje da će kad tad odrobijati počinjena krivična djela.

Naime, ako je sudija Manojlović u dogovoru sa policijom odlučio da me strpaju u prostorije za zadržavanje, a pod izgovorom vođenja hitnog prekršajnog postupka - potkrala mu se ogromna procesna greška. U spisu nema zapisnika o saslušanju osumnjičenog, a šta konkretno dokazuje da nikog nije zanimalo sprovođenje postupka, nego da se sve svelo na moje zatvaranje i zadržavanje radi LIKVIDACIJE. Jedino nisu računali da ću se isjeći otkinutom slavinom za vodu i tako im poremetiti kriminalni plan i naum.

U čemu je bitnost zapisnika o saslušanju osumnjičenog? Konkretno, znali su da u džepu jakne imam prethodni podnesak PU Prijedor u kom tražim otklanjanje NEZAKONITE SUSPENZIJE i umanjivanje plate po tom osnovu pošto mi porodica gotovo gladuje. Umjesto postupanja po tom zahtjevu i prestanka vršenja dotadašnjih krivičnih djela na moju štetu vajni načelnici Ivanić i Vujanović, zajedno sa sudijom Manojlovićem i tužilačkom bitangom Mladenom Mitrovićem, a sve pod organizatorom te kriminalne grupe ministrom Draganom Lukačem, bitange se bave mojom likvidacijom.

Primarni motiv ovog zločinačkog udruženja bio je u vidu likvidacije prijavitelja i svjedoka u istrazi ubistva Davida Dragičevića, a dokazi ovog i ovakvog mog statusa u tom predmetu skrivani su ladici tužilačkog mega-kriminalca Miodraga Bajića u Republičkom tužilaštvu RS. Danas su ti dokazi na sigurnom u Tužilaštvu BiH, pobrinuo sam se da bude tako, a nadam se da razumijete i zašto. Kako često kažem: Dokazi na pravom mjestu živu glavu čuvaju! 

Ipak, određujuće je da policija nije saslušala me u svojstvu osumnjičenog, čime su prekršene i njihove zakonske obaveze i moja prava na odbranu, odnosno govorimo o činjenici da je moja likvidacija bila primarni cilj, dok je kvazipostupak sudije Manojlovića bio tek blijedi pokušaj fingiranja stvarnog zločina. Sa te strane imam pravo nazvati ga "ubicom u pokušaju"! Bez obzira šta je svojom "analizom" utvrdio predsjednik Okružnog suda u Prijedoru Duško Milojica, ili šta je njegovo jednako nekompetentno vijeće utvrdilo drugostepenom presudom.

Sve prednje navedeno vijeće sudija Okružnog suda moralo je ili bar moglo utvrditi prilikom odlučivanja po mojoj žalbi. Posebice jer su meni u žalbenom postupku bile uskraćene činjenice i informacije, a šta sam žalbom ukazao - zajedno sa mnogim drugim nezakonitostima koje ovim tekstom nisam zahvatio. No, dovoljno da osnovano mogu potezati NEKOMPETENTNOST prijedorskih sudija - i osnovnog i okružnog suda. 

Primjera radi nakon utvrđivanja činjenice da nisam saslušan u svojstvu osumnjičenog, te da nisam prisustvovao nijednom prvostepenom ročištu i uz detaljno obrazloženje takvog pozicioniranja u teško nezakonitom postupku, drugostepeno vijeće moglo je održati pretres i utvrditi sve relevantne činjenice. Umjesto nebuloza koje su navedene u drugostepenoj presudi, a kavima će se Vrhovni sud RS baviti kada to moja malenkost odluči. 

Iskreno: u velikoj sam dilemi da li povodom novog rješenja o pretvaranju novčane kazne u zatvorsku potegnuti apelaciju Vrhovnom sudu ili pak pustiti bitange da i nadalje čine teška krivična djela. Kada iskusan kriminalista odluči dokazati pojedina krivična djela možete očekivati svakojaka "čudesa". Ili kada bloger ovakvim objavama raskrinkava pravosudnu mafiju.

Kako sam to u brojnim tekstovima na ovu temu detaljno objašnjavao jedan od ključnih aktera tadašnjeg pokušaja moje likvidacije bio je glavni tužilac OJT Mladen Mitrović. Bitan razlog zašto su "ubice u pokušaju" pokušale sakriti gornji snimak jeste dio kada majku instruiram da tužilaštvu prijavi krivična djela i životna ugrožavanja kojima sam izložen.

Još kako će Mitrović morati objasniti zašto je postupajućeg tužioca spriječio u zaprimanju prijave i izlasku na lice mjesta. I bolje mu je da to bude u procesnoj formi, nego da to razjašnjavamo na moj način. Tadašnju priliku da me likvidiraju su propustili, a sad bitku vodimo po mojim zamislima i akcijama. Uključujući i ovakve javne istrage! 

Znači, samopovređivanje otkinutom česmom učinio sam kako bih se izvukao iz pritvora i te ugrožavajuće situacije, no svojom krvi na zidu sam napisao "PRAVDA" radi ostavljanja materijalnog dokaza da sam tu bio nezakonito zatvoren. Šta se pokazalo nedovoljnim obzirom da sam u PU Prijedor zadržavan i nakon tog lakrdijašenja u sudu. 

Pušten sam tek kad su vidjeli da se u Banjaluci sprema organizovan dolazak u Prijedor i spremnost mojih saboraca iz "Pravde za Davida" da mi organizovanjem protesta sačuvaju život. Uz dolazak advokata kog su za tu namjenu angažovali. Ukoliko moja likvidacija nije bila cilj doista čekam objašnjenja zašto sam toliko dugo zadržavan u policiji i to uz uskraćivanje hrane, lijekova, kontakta sa porodicom i drugih prava. Uključujući i zašto su načelnici Ivanić i Vujanović svoje policajce kontinuirano lagali da ću biti pušten, a svjedočili su da je činjeno suprotno - zadržavanje dok se njihova smjena ne završi i dolaska "nekih drugih".

Ubrzo slijede nova objelodanjivanja dokaza teških krivičnih djela na moju štetu od strane tužilačke bitange Mitrovića, baš kao i njegovih kriminalnih saučesnika poput sudije Manojlovića ili predsjednice suda Danijele Elenkov. Kakve nekompetentne bene rade u prijedorskom pravosuđu najbolje dokazuju dokumenti kakve su same sačinile i potpisale, a vjerujte da ih imam na pretek. Takve idiotizme jedno u Prijedoru možete naći, ma šta mislili o pravosuđu uopšte.

Sve u svemu čekam novo rješenje o pretvaranju 500 KM novčane kazne u 10 dana zatvora i novo preispitivanje "kompetencija" prijedorskih kadija. Obzirom da sam preživio sve šta je zločinačka banda dosad pokušavala nema im druge to trpiti moje "odgovore" i još dugo gušiti se u septičkoj jami koju su bitange same prevršile. Dok se ne uguše u sopstvenom smradu! Nastaviće se...

Piše: Borislav Radovanović
Izvor: radovanovicborislav.blogspot.com

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter