Stanivuković suprotno Zakonu i Odluci o izvršenju budžeta nezakonito realocirao 11 miliona KM


Stanivuković suprotno Zakonu i Odluci o izvršenju budžeta nezakonito realocirao 11 miliona KM

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković tokom 2022. godine donio je 93 rješenja o realokaciji sredstava koje su u suprotnosti sa Odlukom o izvršenju budžeta Grada Banjaluka i Zakonom o budžetskom sistemu RS, otkriva CAPITAL.

U zapisniku budžetske inspekcije Ministarstva finansija RS u čijem posjedu je CAPITAL navodi se da se preraspodjela budžetskih sredstava u okviru istih i između različitih budžetskih korisnika (potrošačkih jedinica) vrši na osnovu odluke Skupštine grada.

„Realokacije su vršene na osnovu naredbe gradonačelnika, što je u suprotnosti sa tačkama 8. i 9. Odluke o izvršenju budžeta Grada Banjaluka za 2022. godinu i nije u skladu sa članom 39. i članom 41. Zakona o budžetskom sistemu. Na ovaj način je do donošenja rebalansa budžeta, odnosno u periodu od 1. januara do 29. decembra 2022. godine, realocirano ukupno 11.313.456 KM“, navodi se u zapisniku budžetske inspekcije.

Pored ovoga, budžetska inspekcija je ustanovila da plan zapošljavanja u Gradskoj upravi nije usklađen sa zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave.

„Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta dostavljen je Ministarstvu finansija bez napomena, što nije u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju, a Skupštini grada nije dostavljen na razmatranje u propisanom roku. Grad Banjaluka nema propisane kriterijume materijalnosti, a nema sačinjen ni plan gotovinskih tokova za izvršenje budžeta“, navodi se dalje.

Budžetska inspekcija ustanovila je i da se sredstva od koncesionih naknada ne vode na posebnom računu, kao i da javne nabavke u fazi sprovođenja postupaka, zaključivanja ugovora/okvirnih sporazuma i praćenja realizacije nisu vršena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Javne nabavke nisu vršene po zakonu

A kada je riječ o javnim nabavkama, biće posebno interesantno vidjeti šta će budžetska inspekcija ustanoviti ukoliko bude kontrolisala izvršenje budžeta Grada Banjaluka za prošlu godinu koju je obilježilo milionsko trošenje sredstava na izgradnju teniskih terena u parku Mladen Stojanović.

Prema dokumentaciji u čijem posjedu je CAPITAL, grad Banjaluka je u pet navrata u periodu od 10. februara do 13. marta prošle godine iz budžeta izdvojio 4,5 miliona KM i prebacio Teniskom savezu RS (TSRS) za izgradnju sportskog objekta sa pratećim sadržajima za potrebe „Srpska open“.

Ta sredstva su isplaćena na osnovu Sporazuma o regulisanju međusobnih obaveza u vezi izgradnje sportskog objekta između Grada Banjaluka i TSRS od 10. februara i aneksa na taj sporazum koji su potpisivani 21. februara, 24. februara, 7. marta i 13. marta prošle godine.

Prvo isplata, pa odluka skupštine

Ta sredstva u iznosu od 4,5 miliona KM isplaćena su iz redovnih budžetskih sredstava u periodu od 10. februara do 13. marta, da bi Skupština grada tek 30. marta prošle godine usvojila Odluku o kapitalnom grantu za izgradnju sportskog objekta sa pratećim sadržajima.

Tom odlukom od 30. marta gradonačelnik je ovlašten da sa Teniskim savezom RS potpiše sporazume i druge akte kojima će se regulisati međusobne obaveze, kao i da realizuje odluku o kreditnom zaduženju od 25 miliona KM od čega je 10 miliona predviđeno za izgradnju teniske dvorane. Poseban kuriozitet, o čemu je juče pisao CAPITAL, predstavlja to što je gradska vlast u Odluci o izradi regulacionog plana „Aleja-Park“ praktično priznala da nije došlo do realizacije planirane teniske dvorane.

A dodatni kuriozitet predstavlja to što je gradonačelnik sporazume i ugovore sa Teniskim savezom potpisao i na osnovu tih sporazuma i ugovora isplatio TSRS 4,5 miliona KM prije nego što je za to ovlašten gore navedenom skupštinskom Odlukom o kapitalnom grantu za izgradnju sportskog objekta sa pratećim sadržajima.

Uporedo sa potpisivanjem ugovora i dodjelom sredstava Teniskom savezu, gradonačelnik je ubrzano radio i na dobijanju kredita.

Ubrzano po kredit

Prvo je 2. marta nabavku usluga kreditiranja, odnosno odluku o izboru banke od koje će Grad podići kredit od 25 miliona KM izuzeo od Zakona o javnim nabavkama.

Potom je već 6. marta na adresu šest banaka uputio Poziv za dostavu ponuda na koji je 13. marta stigla ponuda konzorcijuma koji su činile dvije banke sa sjedištem u Srpskoj.

Istoga dana, Komisija koju je formirao gradonačelnik pregledala je pristiglu ponudu, ocijenila da je zadovoljavajuća i predložila da se sa tim konzorcijumom zaključi ugovor o kreditu.

Već 17. marta, gradonačelnik je konzorcijumu uputio zahtjev za odobrenje dugoročnog kredita, a odobrenje je stiglo poslije samo deset dana i 27. marta je potpisan ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 25 miliona KM.

Kredit je realizovan 5. aprila, a kako se navodi u Informaciji o trošenju sredstava kredita onda su iskorištena za „zamjenu izvora finansiranja za ranije izvršene isplate u ukupnom iznosu od 4,5 miliona KM“ i „za isplatu zadnje tranše sredstava prema Teniskom savezu u iznosu od 5,5 miliona KM“.

To praktično znači da će budžetski inspektori imati pune ruke posla ukoliko dobiju nalog resorne ministarke Zore Vidović da sprovedu kontrolu izvršenja budžeta Grada Banjaluka za 2023. godinu.

Piše: Darko Momić
Foto naslovna: Capital
Izvor: capital.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter