Nevjerovatno, vještaku Ševalu Kovačeviću se ponovo priviđa saobraćajna nesreća, iako je sud.. (Dok.)

Nevjerovatno, vještaku Ševalu Kovačeviću se ponovo priviđa saobraćajna nesreća, iako je sud.. (Dok.)

ZLATNA ANDRIĆEVA: „Kad pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati“ – vještaku Ševalu Kovačeviću se ponovo priviđa saobraćajna nesreća u predmetu „Dženan Memić“, iako je sud… Ne postoji više adekvatan rječnik, kojim bi se moglo opisati devijantno, koruptivno, sramno, bestidno i skandalozno ponašanje vještaka prometne struke Ševala Kovačevića, koji se trenutno nalazi pod istragom Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, zbog osnova sumnje, da je zajedno sa drugima u predmetu „Dženan Memić“, koji krivični predmet je bio vođen po zahtjevu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv optuženih Ljube i Bekrije Seferović, pred Kantonalnim, odnosno Vrhovnim sudom Federacije BiH, sudjelovao u zataškavanju i prikrivanju te fingiranju dokaza i sačinjavanju lažnih nalaza, piše Josip Šimić-Đinđić!

Naime, dana 16. 09. 2021. godine, pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) postupajući po Naredbama Suda i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine pretresli su tada porodične kuće Muamera Budnje, sina Alije Budnje, te Ševala Kovačevića, vještaka prometne struke, koji se sumnjiči, da je u predmetu „Dženan Memić“ u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu izradio i na sudu lažan nalaz i iskaz dao. Prva tada lokacija koja je pretresena je poslovno stambena zgrada Bosmal, u kojoj živi Muamer Budnjo. U sarajevskom naselju Nova Otoka od 16. 09. 2021. godine, pretresen je stan saobraćajnog vještaka Ševala Kovačevića. U pravomoćnoj presudi, Sud nije prihvatio ni nalaz vještaka Kovačević Ševala napomenuvši u presudi, da je isti sačinio nalaz koji nije u skladu sa strukom i naukom.

Ševal Kovačević, stalni sudski vještak saobraćajne struke, bio je gost portala Source.ba prije dva dana. Tom prilikom novinari portala Source.ba su iskoristili priliku da Kovačevića pitaju za mišljenje u slučaju “Dženana Memića”, u čijem predmetu je ranije bio pozvan da dostavi mišljenje po Naredbi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

I tako je ovaj, sve, samo ne vještak, Ševal Kovačević dana 19. 05. 2022. godine, dao izjavu za sarajevski portal Source.ba, „kako i dalje ostaje pri tome, da se u slučaju „Dženan Memić“ radi o saobraćajnoj nesreći“. Međutim, Kovačević je nakon toga istragom Državnog tužilaštva osumnjičen da je “u svojstvu vještaka išao na konsultacije u cilju prilagođavanja svog nalaza i mišljenja”, što, navodi državni tužilac Ćazim Hasanspahić, “dovodi u sumnju objektivno sačinjavanje i postupanje vještaka u ovom predmetu”. 

Istragom Tužilaštva BiH, vještak Kovačević je osumnjičen da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH, u vezi krivičnog djela davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. KZ F BiH i krivično djelo Pomoć učinitelju nakon učinjenog krivičnog djela iz člana 346. KZ F BiH!

No, vratimo se Kovačevićevom gostovanju za sarajevski portal Source.ba. Ševal Kovačević je dana 19. 05. 2022. godine, dao izjavu za sarajevski portal Source.ba, „kako i dalje ostaje pri tome, da se u slučaju „Dženan Memić“ radi o saobraćajnoj nesreći“. Ovakva negacija zdravog razuma i zdrave logike, koju je Kovačević ispoljio gostujući za navedeni portal, svjestan i znajući, da je Vrhovni sud F BiH donio pravomoćnu presudu, i utvrdio, da se u slučaju „Dženan Memić“ ne radi o saobraćajnoj nesreći, ovakvi Kovačevićevi navodi zaslužuju prezir i gađenje, te odvođenje u podrum, da ga se dobro nalupa sve dok mu „koruptivni pasjaluk“ na nos ne izađe. Umjesto, da, zbog lažnog nalaza „gostuje“ u nekom pritvoru ili zatvoru, on gostuje po portalima, uvjeravajući i dalje javnost, da ne vjerujemo sebi i svojim očima, ni sudu, nego njemu i njegovim lažljivim riječima. Kovačević je vještačeći u predmetu „Dženan Memić“ izvršio pravo nasilje nad istinom.

Bitno je napomenuti, da je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo oslanjajući se na lažni nalaz vještaka Ševala Kovačevića, a koji nalaz je izrađen po uputi tadašnje glavne kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo Dalide Burzić, podiglo optužnicu protiv Ljube i Bekrije Seferovića, tereteći ih, da su:

Optuženi Ljubo Seferović nailaskom na pješake Dženana Memića i Alisu Mutap, koji su se kretali sredinom kolovoza u pravcu kretanja vozila, skrenuo pogled s kolovoza na muzički uređaj u vozilu, da bi promijenio muziku, i udario u pješake, usljed čega je lijevim čeono-bočnim dijelom svoga vozila na zaobljenju prednjeg branika s lijeve strane po vertikali u području lijevog fara vozila udario pješaka Memić Dženana koji je u tome momentu iskoračio ulijevo, s osloncem na lijevu nogu, a pri tome je zadnji donji dio pješaka ispod pojasa bio izložen naletu lijevoga fara i plastičnih dijelova oko ovoga ruba kao i prednjeg poklopca s lijeve strane, dok je usljed brzine kretanja vozila glava Memić Dženana inercijom snažno zamahnuta unazad i sa lijevim potiljačnim dijelom ostvarila kontakt sa ramom prednjeg vjetrobranskog stakla sa lijeve strane vozila…a optuženi Bekrija Seferović u cilju sprečavanja dokazivanja krivičnog djela, poduzimao radnje, koje bi spriječilo dokazivanje tog krivičnog djela“…, čime bi optuženi Ljubo i Bekrija Seferović počinili teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ F BiH i krivičnog djela ne ukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nezgodi iz člana 337. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH, i krivičnog djela sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 2. KZ F BiH, a na štetu Dženana Memića, navelo je u optužnici Kantonalno tužilaštvo KS.

Da bi dana 16. 07. 2018. godine sa početkom u 12,00 sati, Kantonalni sud u Sarajevu, pod predsjedanjem sudije Igora Todorovića, te Mirsade Dučić Čaušević i Silvane Brkić Mujagić, kao članova vijeća – kao sudećeg vijeća, u predmetu „Dženan Memić“, pod brojem: 09 0 K 025844 16 K, donijelo presudu, kojom se optuženi Ljubo i Bekrija Seferović oslobađaju od optužbe, da su odgovorni za smrt Dženana Memića, dok je i u zaključku presude u ponovljenom suđenju navedeno, da je „Sud došao do zaključka, da nema pouzdanih dokaza, da su optuženi Ljubo i Bekrija Seferović počinili krivičnopravnu radnju, koja im se stavlja na teret“, da bi potom, Vrhovni sud Federacije BiH donio pravomoćnu presudu, kojom se Ljubo i Bekrija Seferović oslobađaju od optužbe, da su odgovorni za smrt Dženana Memića: „Mi nalazimo da za tvrdnju tužilaštva da se događaj desio na način kako je to opisano u optužnom aktu nema dovoljno dokaza“– kazao je predsjedavajući Vijeća Vrhovnog suda Federacije BiH Slavko Marić.

Kako bi razumjeli ono što se ovdje želi reći, čini se potrebnim citirati papu Franju i njegovu čuvenu rečenicu sadržanu u knjizi „Korupcija – Zlo našega vremena“, u kojoj između ostaloga Sveti Otac papa Franjo navodi, da „korupcija vodi čovjeka do gubitka stida, koji čuva istinu“! Čovjek kada izgubi stid, nema više ni obraza ni suosjećanja, radi loše stvar sa velikom dozom kreativnosti, uvjeravajući u ispravnost onog što govori, iako sam zna da nije tako. U prijevodu to bi značilo, narodnim rječnikom iskazano „sjedi na obrazima“! Veoma bestidno, i umjesto da se nakon sačinjenog lažnog nalaza ispiše sa liste stalnih sudskih vještaka u Federaciji, Ševal Kovačević je dana 19. 05. 2022. godine, dao izjavu za sarajevski portal Source.ba, kako i „dalje ostaje pri tome, da se u slučaju „Dženan Memić“ radi o saobraćajnoj nesreći“!

Šta reći…osim citirati onu Andrićevu čuvenu izreku: „Dođu, tako, vremena, kada pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati“!

Lažni nalaz vještaka Ševala Kovačevića:

Vještak Ševal Kovačević, u radnjama opisanim, kao i vještak Perović, o čemu smo pisali u članku pod nazivom: „FELJTON PRVI: PREDMET „DŽENAN MEMIĆ“ – Organizirana kriminalna Grupa – Kako se dogovaralo, pripremalo i zataškavalo ubistvo Dženana Memića!“, a s ciljem da se pomogne učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela ubojstva i da se spriječi dokazivanje tog krivičnog djela, izradio i po uputama Tužilaštva Kantona Sarajevo lažni nalaz sačinio, pa je prilikom iznošenja svog nalaza kazao da je prema naredbi koju je dobio od Tužilaštva KS trebao utvrditi način kretanja spornog vozila u noći 8. februara 2016. godine, kao i kretanje pješaka Dženana Memića i Alise Mutap, način smirivanja pješaka…

On je prisustvovao rekonstrukciji događaja u noći 13. na 14. juni 2016. godine, a koristio je zapisnik s lica mjesta, zapisnik o provedenoj rekonstrukciji, verzije skica, fotodokumentaciju, vještačenje odjeće Memića i Mutap. On je kazao da je nakon tri sata ispitivanja optuženom pokazano vozilo. Kovačević je kazao da je tu noć u Velikoj aleji bila vidljivost smanjena, ali preglednost dobra, te dalje naveo, da je širina staze bila 3,90 metara, a prema tragovima pješaci su se kretali kolovozom s razmakom od 20 cm, a da su zauzimali ukupnu širinu 2,4 metra, te je dalje kazao, da je nalet vozila na pješake bio istovremen pri brzini od 45 km na sat te da su oba pješaka odbačena u dva različita smjera Dženan Memić u lijevu stranu nekih osam metara, a Alisa Mutap u desnu, te je dalje naveo, da je Memić osjetio „opasnost te se pokušao izmaći zakoračivanjem u lijevu stranu, a moguće je da je prije toga odgurnuo Mutap, navodeći dalje, da je zadnji dio tijela pješaka bio je izložen lijevom faru dok je lijevim potiljačnim dijelom udario u vjetrobransko staklo i štok, navodeći dalje, da je lijevim ramenom došlo do kontakta s vozilom, a nakon naleta tijelo pješaka je zarotirano ulijevo i odgurnuto u lijevu stranu, prikazujući pri tome na glavnom pretresu i simulaciju saobraćajne nesreće prema kojoj kombi udara oba pješaka od čega je Memić odbačen puno dalje od Mutap, tvrdeći na pretresu u nekoliko navrata, da je svoj nalaz radio na osnovu materijalnih dokaza, rekonstrukcije, struke, etike i „onoga što mi je na duši  da se ovaj težak slučaj razriješi“, navodeći dalje, da je Memić udaren lijevom stranom vozila, prednjim čeonim dijelom branika, te je oštećen far, prednji lijevi ram, simulirajući „kretanje Dženana Memića“ te je naveo da je Memić udaren ispod pojasa te je morao zadobiti povrede ispod pojasa s leđa, dok je na pitanje ostaje li pri tome da je saobraćajnu nesreću izazvao T4 WV, Kovačević je odgovorio potvrdno,
Iako je u pravomoćnoj presudi koju je izrekao Kantonalni sud u Sarajevu, odnosno Vrhovni sud F BiH, u potpunosti odbačen nalaz vještaka saobraćajne struke Ševala Kovačevića, u kojem sudsko vijeće konstatira, da su Kovačevićevi navodi „paušalni, špekulacija čak i neprimjereni i neozbiljni za jedno vještačenje“.

Sudsko vijeće dalje navodi, da je vještak Kovačević na pitanja odbrane ili sudskog vijeća da pojasni određene nejasnoće „ulazio u rasprave bez konkretnog odgovora sa primjetnom nervozom“. Sud je ocijenio da je nalaz vještaka Kovačevića „nestručan, nelogičan, kontradiktoran samom zaključku datog nalaza te ostalim izvedenim materijalnim dokazima i saslušanim svjedocima, posebno kada se isti dovede u vezu sa nalazom vještaka prof. dr. Mirsada Kulovića, koji je na stručan i objektivan način sudu pojasnio, da predmetni događaj opisan u optužnici ne podržava tezu saobraćajne nesreće, a što je potvrđeno u ponovljenom suđenju i nalazom tima vještaka prometne struke, da predmetni događaj ne podržava tezu optužnice, da je Memić Dženan zadobio povrede tipa nalet vozila na pješaka, te nalazom vještaka Jasmina Bijedića, koji je analizirajući uzorke deformacije A stuba na vozilu izjavio, da je deformacija nastala djelovanjem vanjske mehaničke sile manifestirane kao udarna sila, da profil deformacije osnovni i srednji profil je oblika koji ne može potvrditi teoriju naleta vozila na pješaka pri čemu pješak udara glavom u A stub.

„Ovaj sud, je neprihvatljivim ocijenio nalaz i mišljenje sudskog vještaka Kovačević Ševala (radi se o nalazu koji ide u prilog tezi optužnice, da je u pitanju saobraćajna nezgoda)…jer njegovi zaključci nemaju oslonac u izvedenim dokazima i kao takvi predstavljaju vještakove pretpostavke o tome na koji način se kritični događaj desio. Na ovom nalazu je uglavnom zasnovan krivičnopravni događaj iz predmetnog optuženja…ovaj nalaz je potpuno nelogičan, neuvjerljiv… vijeće u potpunosti odbacuje nalaz vještaka saobraćajne struke Ševala Kovačevića. Sudsko vijeće smatra da je Kovačevićev nalaz kontradiktoran, te je neprihvatljiv za sud. Ovaj vještak je u simulaciji koju je prezentirao Sudu koristio parametre koji ne odgovaraju događajima od 8. februara 2016. godine niti se oslanjaju na svjedočenje Alise Mutap koja je bila u noći 8. februara 2016. godine u društvu sa Memićem. Ovaj vještak je tvrdio da je nakon naleta vozila na pješake Memić „odbačen osam metara, a da je prije toga Memić odgurnuo Mutap koja se našla van gabarita vozila“. Sud primjećuje, da je vještak Kovačević u zaključku svog nalaza naveo „da pješaci idu jedno uz drugo u momentu udara vozila koji udar je bio sa leđa pješaka prednje čeonim bočnim dijelom na zaobljenom dijelu karoserije vozila, a na simulaciji saobraćajne nesreće koju je napravio pomoću programa kao i slika iste simulacije iz vještakovog nalaza prema kojoj vozilo prolazi između dva pješaka odnosno pješaci se nalaze jedno sa jednog bočnog dijela vozila drugo sa drugog“ – iz pravomoćne presude!

Dalje iz zaključka pravomoćne presude o nalazu Ševala Kovačevića:

– Objašnjenje vještaka za ovu nelogičnost je da je Memić sportaš koji je vidio opasnost te da je naj vjerojatnije ovu osobu gurnuo ili se sama snašla te se neposredno prije udara udaljavaju jedno od drugog. Za sud je ovakav nalaz neprihvatljiv pogotovo kada se uzme u obzir odgovor vještaka na pitanje zašto pješaci ne idu jedno uz drugo kako je to u simulaciji prikazano gdje je on odgovorio da po programu to nije izvodljivo. Sud zaključuje da vještak ovaj nalaz nije sačinio u skladu sa strukom, da su fotografije simulacije i sama simulacija kontradiktorne sa samim zaključkom kao i sa izjavom svjedoka Alise Mutap. Sud u presudi navodi da je Mutap pred ovim sudom izjavila da su ona i preminuli Memić kretali se na način jedno pored drugog, da su im se ramena dodirivala. Sud smatra da su Kovačevićevi navodi „paušalni, špekulacija čak i neprimjereni i neozbiljni za jedno vještačenje“. Sudsko vijeće dalje navodi da je vještak na pitanja odbrane ili sudskog vijeća da pojasni određene nejasnoće „ulazio u rasprave bez konkretnog odgovora sa primjetnom nervozom“. Sud je ocijenio da je nalaz vještaka Kovačevića „nestručan, nelogičan, kontradiktoran samom zaključku datog nalaza te ostalim izvedenim materijalnim dokazima i saslušanim svjedocima.“

Eminentni stručnjaci i vještaci, koji su pobili lažni nalaz Ševala Kovačevića:

Vještaci prometne i mašinske struke prof. dr. Mirsad Kulović i Jasmin Bijedić su u svojim nalazima isključili bilo kakvu mogućnost, da je Dženan Memić stradao u prometnoj nesreći, odnosno, da se u predmetu Dženan Memić ne radi o prometnoj nesreći. Oni su svoje nalaze prezentirali pred sudom u toku glavnog pretresa.

Da Dženan Memić nije stradao u prometnoj nesreći potvrdio je opširno i temeljito u svome nalazu vještak dr. Mirsad Kulović, koji je imao zadatak, da sačini nalaz i mišljenje na okolnosti vjerovatnosti prometne nezgode, koja se dogodila 08.02.2016. godine oko 22,30 sati na kolovozu ulica Velika Aleja, te je iznio u svome zaključku, da postoji izrazito velika vjerojatnost, da predmetni događaj nije prometna nezgoda tipa sudar vozila i pješaka, jer od ukupno analiziranih 9 elemenata, rezultati za 7 u cijelosti ne podržavaju tezu, a od navedenih 7 elemenata, 3 elementa imaju izuzetan značaj, 3 veliki značaj i 1 element manji značaj, da nepostojanje bilo kakvih materijalnih tragova na kolovozu koji bi određivali mjesto sudara, ili pak asocirali na mjesto kontakta vozila i pješaka, ne podržava tezu, da je predmetni događaj prometna nezgoda tipa sudara vozila i pješaka, da oštećenja na vozilu dominantno su locirana na lijevoj strani vozila, i to na prednjoj čeonoj strani, lijevi far, i na bočnoj lijevoj strani, prednji lijevi blatobran, da osim oštećenja na vozilu nisu nađeni nikakvi drugi tragovi, koji bi ukazivali na kontakt vozila sa pješacima.

Vještak Kulović je izjavio da ne postoji korelacija između nađenih oštećenja vozila i povreda pješaka koje bi odgovarale povredama nastalim u prometnoj nesreći tipa sudar vozila i pješaka, da rezultati analize ovog elementa i odsustvo korelacije između ovog elementa i elementa povrede pješaka, ne podržavaju tezu da je predmetni događaj prometna nezgoda tipa sudar vozila i pješaka.

Vještak Jasmin Bijedić, koji je analizirajući uzorke deformacije A stuba na vozilu izjavio, da je deformacija nastala djelovanjem vanjske mehaničke sile manifestirane kao udarna sila, da profil deformacije osnovni i srednji profil je oblika koji ne može potvrditi teoriju navoda naleta vozila na pješaka pri čemu pješak udara glavom u A stub. Nalazima vještaka prof. dr. Mirsada Kulovića i Jasmina Bijedića, Kantonalni sud u Sarajevu u cijelosti je poklonio vjeru!

U ponovljenom suđenju, Kantonalni sud u Sarajevu postupio je po uputama i Rješenju Vrhovnog suda, te u  skladu sa rješenjem Vrhovnog suda FBiH broj: 09 0 K 025844 18 Kž 6 od 23.04.2019. godine, Kantonalni sud je 02.07.2019. godine naredio provođenje novog saobraćajnog vještačenja od strane Centra za vještačenje i procjenjivanje „Zenit” d.o.o. Banja Luka sa predmetom vještačenja vjerovatnosti događanja saobraćajne nesreće od 08.02.2016. godine, dok je  dana 19.07.2019. godine Sud  odobrio timu vještaka da mogu izaći na lice mjesta, a dana 18.07.2019. godine Sud je donio naredbu o dopuni naredbe za vještačenje od 02.07.2019. godine na način da se u skladu sa naredbom od 02.07.2019. godine može angažovati i vještak medicinske struke.

Ovim nalazom Centra za vještačenje i procjenjivanje „Zenit” d.o.o. Banja Luka su potvrđeni raniji nalazi vještaka iz prvog postupka da se saobraćajna nesreća nije uopće niti desila, odnosno, da Dženan Memić nije nastradao u prometnoj nesreći tipa nalet vozila na pješaka, kako je to prethodno lažno utvrdio vještak Ševal Kovačević.

Predsjedavajući sudija Igor Todorović, oslobađajući dva puta Seferoviće, rekao je kako Tužilaštvo Kantona Sarajevo nije dokazalo “van razumne sumnje da su optuženi krivi” navodeći i dijelove nalaza vještaka Centra za vještačenje Zenit iz Banjaluke, čiji su vještaci rekonstrukcijom utvrdili da optužnica ne odgovara činjeničnom stanju. Pozvao se i na vještaka medicinske struke koji je, kako je Todorović naveo u sudnici, rekao kako povrede na Dženanovom tijelu ne odgovaraju onima koje bi izazvala saobraćajna nesreća.

„Na tijelu ove osobe ne postoje tipične povrede kada je riječ o naletu vozila na pješaka, nema povreda koje se mogu vezati za nabacivanje na vozilo ili odbačaja tijela na podlogu“ – kazao je vještak dr. Karan. Dr. Hamza Žujo, vještak sudske medicine jasno je u svome prvotnom nalazu utvrdio, da se radi o ubojstvu, da je smrt bila nasilna, i to udarcem tupim mehaničkim predmetom, najvjerojatnije kolcem.

Vezane tekstove možete pročitati u sklopu linka:
DOKAZI: – ČETVRTI FELJTON – PRAVOSUDNI UDAR – Dalida Burzić s lažnim iskazima, namjeravala uhapsiti sudije sa Kantonalnog i Vrhovnog suda Federacije u Sarajevu, tužioce Sašu Jovanovića…

Piše: Josip Šimić Đinđić
Foto naslovna: radiosarajevo.ba
Izvor: dnevno.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter