Zatler odgovorio Tegletiji zbog izvještaja OEBS-a o korupciji

Zatler odgovorio Tegletiji zbog izvještaja OEBS-a o korupciji

U Bosni i Hercegovini se i dalje nastavlja praksa nekažnjivosti kad su pitanju predmeti korupcije pred sudovima BiH, zaključak je sa prezentacije bh. misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, koja je održana danas.

Naime, predstavljeni izvještaj je treći koji se odnosi na praćenje predmeta iz ove oblasti, a nalazi, kako je istaknuto, ukazuju na neuspjeh sistema krivičnog pravosuđa, što je rezultiralo nekažnjavanjem počinilaca mnogih ozbiljnih krivičnih djela.

Poređenje rezultata i nalaza za 2017. i 2018. godinu sa nalazima iz 2019. ukazuje na ukupno pogoršanje efikasnosti sudija i tužilaca u procesuiranju teških predmeta korupcije, navedeno je u izvještaju za 2019. godinu. Ketlin Kavalek, šefica Misije OEBS BiH, kaže da u BiH prevladava sindrom nekažnjivosti.

"Naziv izvještaja 'Sindrom nekažnjivosti' je oštar, ali, nažalost, odražava realnu sliku trenutne situacije. Kriza etike u pravosuđu u BiH i neuspjeh da se osigura odgovornost za korupciju ne mogu se ignorisati. Ponovno uspostavljanje integriteta, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa je neophodan preduslov za postizanje efikasnijeg odgovora pravosuđa na korupciju", naglasila je ona.

Johan Zatler, šef Delegacije EU u BiH, u svom izlaganju naglasio je da široko rasprostranjena korupcija u javnoj sferi i njena snažna veza s organizovanim kriminalom predstavlja jedan od najtežih problema s kojima se BiH danas suočava, što izaziva zabrinutost kod običnih građana.

"Krajnje je vrijeme da vlasti pokažu spremnost za uvođenje promjena, koje su ovoj državi očajnički potrebne, time što će, u što skorijem roku donijeti potrebne zakone i osigurati integritet, transparentnost i odgovornost nosilaca javnih funkcija, što je takođe od ključnog značaja za vraćanje povjerenja javnosti", naglasio je Zatler.

Erik Nelson, ambasador SAD u BiH, u svom izlaganju naglasio je da međunarodna zajednica ne može biti jedina koja garantuje da će reforme biti provedene, već da potrebne korake moraju preduzeti bh. vlasti.

"Nažalost, razni nivoi pravosudnog sistema nisu uspješni u ovom pogledu. Međunarodna zajednica, koja uključuje SAD, OEBS i EU, veoma je aktivna u zagovaranju transparentnog i djelotvornog pravosuđa. Nažalost, ne vidimo rezultate", rekao je on i naglasio da je efikasan pravni sistem ključni dio evroatlantskih integracija BiH.

Inače, ovaj izvještaj izrađen je u okviru projekta pod nazivom "Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima", koji se provodi uz podršku Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona, pri Ministarstvu spoljnih poslova SAD. Kako su pojasnili, praćena su 302 predmeta korupcije pred 45 sudova u BiH.

Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, na svom Twitter nalogu napisao je da OEBS nema mandat da preispituje i komentariše sudske odluke niti da se bavi tumačenjem domaćih zakona od strane nadležnih institucija u pojedinačnim sudskim, tužilačkim i disciplinskim predmetima.

Na ovaj Tegeltijin tvit reagovao je i Zatler, koji je samo odgovorio "zbunjujućim" emotikonom i nije ga detaljno komentarisao, ali je Tegeltija u novom tvitu pitao Zatlera: "Gdje sam pogriješio?"

Naveo je da odluke sudova, tužilaca i disciplinskih tribunala u individualnim slučajevima mogu biti predmet ponovnog razmatranja samo na nacionalnim sudovima i Evropskom sudu za ljudska prava u odgovarajućim postupcima.

"Mandat OEBS-a odnosi se na opšta pitanja vladavine prava, a ne na pojedinačne slučajeve", napisao je Tegeltija.


Johan Zatler

Korupcija u javnoj sferi i njena snažna veza s organizovanim kriminalom jedan je od najtežih problema u BiH.

Ketlin Kavalek

Kriza etike u pravosuđu u BiH i neuspjeh da se osigura odgovornost za korupciju ne mogu se ignorisati.

Milan Tegeltija

Mandat OSCE-a odnosi se na opšta pitanja vladavine prava, a ne na pojedinačne slučajeve.

Erik Nelson

Ne vidimo rezultate, efikasan pravni sistem ključni dio evroatlanskih integracija BiH.


Izvor:nezavisne