Zašto se uznemirio Aco Stanišić? Novi poslovi sa Opštinom Pale vrijedni 1,7 miliona KM (Dok.)


Zašto se uznemirio Aco Stanišić? Novi poslovi sa Opštinom Pale vrijedni 1,7 miliona KM (Dok.)

Za manje od godinu dana firma u porodičnom vlasništvu Ace Stanišića, direktora „Elektrodistribucije Pale“ i narodnog poslanika DEMOS-a, od Opštine Pale dobila je 10 novih ugovora vrijednih 1.675.472 KM sa uračunatim PDV-om. Stanišić i opštinski načelnik su porodično povezani. Poslovi nesmetano teku pa se ukupna cifra za ovo „javno-privatno partnerstvo“ popela na gotovo 5,2 miliona KM sa porezom Stanišić tužbom da Sud na Sokocu Žurnalu zabrani pisanje o njemu.

Adaptacija Malog doma na Palama, priprema terena za izgradnju vještačke podloge za pomoćni teren Fudbalskog kluba „Romanija“, isporuka materijala za održavanje zgrade Opštine Pale, četiri LOT-a za afaltiranje pristupnog puta u Ulici Trifka Grabeža i još četiri za izgradnju kanalizacije u Mokrom, asfaltiranje u naselju Dušanovo, izgradnja dijela Ulice Deli Radivoja, i organizacija svečanih ručkova i koktela paljanskoj firmi „Stanišić d.o.o“ za manje od godinu dana donijeli su javne ugovore vrijedne 1.675.472 KM sa uračunatim PDV-om.

Na čelu Opštine, već dva mandata, je Boško Jugović koji je u porodično povezan sa Acom Stanišićem, direktorom „Elektrodistribucije Pale“ i DEMOS-ovim narodnim poslanikom u Narodnoj skuštini Republike Srpske. Naime, njihova djeca su u braku. Firma „Stanišić d.o.o“ je u vlasništvu Acinog brata Mladena. Ni Komisija za utvrđivanje sukoba interesa u RS, na čijem je čelu Obrenka Slijepčević, ni familija Stanišić, a ni Jugovići ne prepoznaju sukob interesa. Moralne prepreke još manje. Poslovi nesmetano teku pa se ukupna cifra za ovo „javno-privatno partnerstvo“ popela na gotovo 5,2 miliona KM sa porezom, što je 44,5 odsto od ukupnog broja tenderskih ugovora.

Iako firma „Stanišić“ gradi zgrade, ali i asfaltira sve potrebno na Palama, čime je praktično opštinu pretvorila u vlastito gradilište, Aco Stanišić Osnovnom sudu na Sokocu požalio se na Žurnal i naveo da smo ga „lažima, neprovjerenim informacijama i neimenovanim izvorima“ uznemirili.  

Iako na adresu Žurnala nikada nije poslao demanti na tekst, zatražio je da ga sami napišemo, da mu se javno izvinimo, da tekstove o njemu i firmi „Stanišić d.o.o“ obrišemo sa portala kao i da nam Sud zabrani da u budućnosti  iznosimo iste ili slične klevete protiv njega.

U tekstu koji mu se nije dopao, a nosio je naslov „PALE, OPŠTINA DVIJE PORODICE: Fotelja za Jugovića, Stanišiću javni radovi“, detaljno smo pobrojali ugovore, javno dostupne na portalu Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine i bazi Akta.ba, koje je firma u porodičnom vlasništvu Stanišića, činjenicu koju u tužbi i sam potvrđuje, dobila od prijatelja Jugovića. Od tog 24. aprila 2023. godine do danas zavedeno je devet novih.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja u javnosti, dakle, direktno pregovaranje za sanaciju i adaptaciju objekta Mali dom, vrijedno 249.680 KM, Jugović je objasnio:

„Ovaj postupak javne nabavke se sprovodi na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2275/22 od 07. jula 2022. godine, Sl glasnik RS br. 66/22, a u skladu sa članom 21 a) ZJN BiH (Sl. gl. BiH 39/14). Opština Pale je objavila otvoreni postupak javne nabavke 'sanacije i adaptacije objekta Mali dom u Palama', pokrenut Odlukom o pokretanju br. 02-370/676 od 19.09.2022. godine. Postupak je poništen na osnovu člana 69. stav 2. tačka a) ZJN BiH, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, Odlukom o poništenju postupka j.n. br. m02-370/676-2 od 13.10.22. god.“

Firma je, po direktnom sporazumu, dopremala i materijal za održavanje opštinske zgrade 2.691 KM. Jedan od većih poslova bili su pripremni radovi, oko 460.000 KM, za izgradnju pomoćnog stadiona FK „Romanija“, o čemu je Žurnal, takođe, detaljno pisao. U opštinskom predmjeru radova bile su prikazane samo količine, ne i procijenjene vrijednosti. Zanimljivo, ni tehnički uslovi za ponuđača nisu bili propisani, iako je uredno bilo navedeno da je rok za završetak radova 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Kamioni, bageri, ostale građevinske mašine opštinskoj upravi nisu bili uslov, a ponuđač je jedino morao da joj dostavi spisak radnika. Takođe, na popisu privrednih subjekata s kojima je ugovorni organ u sukobu interesa nije bilo firme „Stanišić d.o.o“, iako su Jugovići i Stanišići rodbinski povezani. 

Četiri LOT-a za asfaltiranje pristupnog puta Ulici Trifka Grabeža građani su Stanišiću platili 52.755 KM, 40.948 KM, 105.855 KM i 46.805 KM, za kanalizaciju u Mokrom – 234.976 KM, 164.979, 29.785 KM i 74.967 KM. Po ugovoru sa Opštinom, asflatiranje u Dušanovu košta 72.989 KM, a izgradnja dijela Ulice Deli Radivoja – 36.992 i 33.991 KM. Zimsko održavanje puteva, kroz tri LOT-a, biće mu plaćeno 23.847 KM, 16.589 KM i 20.737 KM.

Stanišić je za prijateljsku opštinu organizovao i novogodišnji koktel. Po direktno ugovorenom poslu, Paljani su platili 7.000 KM.

U tužbi Aco Stanišić navodi da nikada nismo kontaktirali relevantne institucije, što nije tačno, jer je Žurnal poslao službene dopise Bošku Jugoviću i Opštini Pale, ali odgovore na njih nikada nismo dobili. Imao je problem i sa izvorom Žurnala, čije je ime poznato redakciji, ali ga nećemo otkrivati, jer je zabrinut za svoju sigurnost.

U međuvremenu, lokalni SNSD sa mjesta predsjednika Opštinskog odbora smijenio je Jugovića i na njegovo mjesto imenovao Ranka Koromana.

O zapošljavanju i preuzimanju zemljišta atraktivnog za gradnju, o koncesiji na Autobuskoj stanici i kasnijem upisu u vlasništvo, o igralištu na otetoj privatnoj zemlji, o prodaji zemljišta pod teretom, imenima i prezimenima svakako ćemo govoriti na ročištu.

Piše: Žana Karić Gauk
Foto naslovna: Boško Jugović i Aco Stanišić
Izvor: zurnal.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter