Čudo neviđeno! -Elektrokrajina- nekim radnicima isplaćuje otpremnine a penzionere ostavlja da rade?


Čudo neviđeno! -Elektrokrajina- nekim radnicima isplaćuje otpremnine a penzionere ostavlja da rade?

Republička inspekcija rada ustanovila je da je direktor „Elektrokrajine“ Dragan Čavić mjesecima kršio Zakon o radu, jer je trojicu radnika koji su ispunili uslove za penziju i dalje držao u radnom odnosu, saznaje CAPITAL.

Pravi apsurd predstavlja činjenica da je ovo preduzeće pod teretom viška zaposlenih isplaćivalo visoke otpremnine radnicima koji su dobrovoljno napuštali preduzeće, a sada vidimo da istovremeno penzionere ostavlja da rade.

„Republička inspekcija rada izvršila je 16. januara 2023. godine inspekcijsku kontrolu subjekta ZP „Eletrokrajina“. Utvrđeno je da radnici Mišo Čagljević, Dragomir Špikić i Darko Lazarević na dan inspekcijskog pregleda imaju 65 godina života i više od 15 godina staža osiguranja, stoga je naloženo da se njihov radnopravni status regulišu u skladu sa odredbom člana 175. tačka 2) Zakona o radu“, navodi se u odgovoru Inspektorata RS na naša pitanja.

Navedeni član zakona kaže da „radni odnos prestaje kad radnik navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja“, a zakon dalje kaže da će se „novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 12.000 KM kazniti poslodavac ako zadrži radnika na radu nakon prestanka ugovora o radu u smislu člana 175. tačka 2) ovog zakona“.

Čavić pred penzijom

Direktor „Elektrokrajine“ Dragan Čavić za desetak dana, preciznije 19. marta napuniće 65 godina života i ispuniti uslove za odlazak u penziju.

Nadzorni odbor ovog preduzeća krajem decembra Čaviću je dao petogodišnji direktorski mandat, pa se postavlja pitanje da li će on po sili zakona ići u penziju ili će zahvaljujući „menadžerskom ugovoru“ ili nekoj drugoj pravnoj akrobaciji na čelu „Elektrokrajine“ ostati do kraja dobijenog mandata.

Inspektori nisu izrekli nikakvu kaznu poslodavcu uz obrazloženje da je postupio po rješenju, ali navode da je „uložio žalbu Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, koja još uvijek nije riješena“.

„Obzirom da žalba izjavljena na rješenje inspektora ne odlaže izvršenje rješenja, poslodavac je obavijestio inspekciju rada da je postupio po rješenju i izvršio odjavu radnika sa fondova osiguranja. U skladu sa navedenim, inspektor nije preduzimao prekršajne mjere prema subjektu kontrole, jer su naložene mjere izvršene“, navodi se u odgovoru na naša pitanja.

Iako se u odgovorima Inspektorata RS ne precizira kada su Čagljević, Špikić i Lazarević ispunili uslove za penziju, naši izvori iz „Elektrokrajine“ tvrde da je svaki od njih do polovine prošle godine napunio 65 godina života i ispunio uslove za penziju.

Iz „Elektrokrajine“ nismo dobili odgovor na pitanja šta su naveli u žalbi upućenoj Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS s obzirom na to da su postupili po rješenju i praktično priznali da su prekršili član 175. Zakona o radu i zadržali radnika na radu nakon što su navršili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Piše: Darko Momić
Izvor: capital.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter