Tužioci o napadima na njih, opstrukciji i propadanju istraga -Curenje- informacija glavni problem


Tužioci o napadima na njih, opstrukciji i propadanju istraga -Curenje- informacija glavni problem

Kolegijum je ukazao da su zbog opstrukcija, koje su posebno opasne, a koje se ogledaju prije svega kroz „curenje“ informacija, posebno kod provođenja posebnih istražnih radnji, istrage u pojedinim predmetima propale, jer se na ovaj način nisu mogli prikupiti dokazi, koji su bili od ključne važnosti za provođenje postupka i bez kojih nastavak postupka nije bio moguć, jer se dokazi nisu mogli prikupiti na drugi način.

Prošireni kolegijum tužilaca Republičkog javnog tužilaštva kojeg čine glavni republički javni tužilac, zamjenici glavnog republičkog javnog tužioca, svi republički javni tužioci i glavni okružni javni tužioci, na sjednici održanoj u Banja Luci, oštro su osudili sve češće napade, pritiske, omalovažavanja, te teške i neargumentovane optužbe na rad tužilaca, koje dolaze od strane nosilaca političkih funkcija.

Kolegijum je zaključio da loši uslovi u kojima rade tužilaštva, odnosno nepopunjenost tužilačkih pozicija, nepopunjenost radnih mjesta administrativnih radnika, nedovoljna opremljenost sredstvima za rad, te brojne opstrukcije sa kojima se tužioci suočavaju prilikom vođenja istraga i prikupljanja dokaza, a koje dolaze iz redova pojedinih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i pojedinih nosilaca političkih funkcija, dovode u pitanje preduzimanje radnji iz nadležnosti tužilaštava i nemogućnost ostvarivanja osnovne funkcije, a to je otkrivanje i gonjenje učinilaca krivičnih djela.

Kolegijum je ukazao da su zbog opstrukcija, koje su posebno opasne, a koje se ogledaju prije svega kroz „curenje“ informacija, posebno kod provođenja posebnih istražnih radnji, istrage u pojedinim predmetima propale, jer se na ovaj način nisu mogli prikupiti dokazi, koji su bili od ključne važnosti za provođenje postupka i bez kojih nastavak postupka nije bio moguć, jer se dokazi nisu mogli prikupiti na drugi način.

Kako bi tužilaštva mogla uspješno ostvarivati svoje Ustavom i Zakonom propisane obaveze, moraju se u svom radu oslanjati i na rad drugih državnih organa. Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske predvidio je da su službena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzećima i ustanovama dužni da prijave krivična djela o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na neki drugi način. U takvim okolnostima, službeno i odgovorno lice će preduzeti mjere da bi se sačuvali tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo i drugi dokazi o njima i obavijestiće o tome, bez odgađanja, ovlašćeno službeno lice ili tužilaštvo.

Međutim, dosadašnji pokazatelji govore da se ova obaveza službenih i odgovornih lica gotovo ne poštuje, dobrim djelom opstruiše, a kršenje zakonskih propisa se pravda.

Tužilaštva u Republici Srpskoj u radu na većini krivičnih predmeta uspješni su onoliko koliko su uspješne policijske agencije i druga tijela u otkrivanju krivičnih djela i njihovih počinilaca, te u prikupljanju relevantnih informacija, podataka o dokazima i dokaza nužnih za uspješno pokretanje i vođenje krivičnih postupaka.

Plasiranjem neistinitih i neprovjerenih informacija koje se odnose na rad tužilaca, sprovođenje istraga i otkrivanje i gonjenje učinilaca krivičnih djela, stvara se takva percepcija javnosti da tužilaštva ne rade i da su jedini krivci za sve kriminalne radnje koje se vrše na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Kolegijum je zaključio da neprimjerene napade, učestale pritiske i iznošenje neistina, tužioci ne mogu tolerisati i preduzeće sve mjere da do istih ne dolazi, a odgovorni sankcionišu. Zbog toga je neophodno što prije održati sastanak sa ministrima pravde i unutrašnjih poslova Republike Srpske kako bi im se još jednom skrenula pažnja na probleme sa kojima se tužilaštva suočavaju u svom radu u cilju njihovog otklanjanja i omogućavanja tužilaštvima da obavljaju poslove iz svoje nadležnosti, kaže se u saopštenju objavljanom na sajtu Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.

Izvor: rtvbn.com

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter