Tehnološki noviteti i štednja - Inovacija u očitavanju potrošnje vode: Efikasna evidencija kroz Android aplikaciju


Tehnološki noviteti i štednja - Inovacija u očitavanju potrošnje vode: Efikasna evidencija kroz Android aplikaciju

Tehnološke inovacije u današnje vrijeme dovode i do značajnih promjena nekih tradicionalnih procesa poput očitavanja potrošnje vode.

Uvođenje terenskog očitavanja putem Android aplikacije predstavlja korak naprijed ka efikasnosti, preciznosti i održivosti u upravljanju resursima kao što je voda.

Tradicionano očitavanje potrošnje vode često je zahtjevalo fizičku posjetu svakom domaćinstvu radi ručnog očitavanja brojila. Ovaj proces nije samo vremenski zahtjevan, već i podložan ljudskim greškama i nepreciznostima. S druge strane, terensko očitavanje putem Android aplikacije donosi modernu i pouzdanu metodu za praćenje potrošnje vode.

Kroz ovu inovativnu aplikaciju koju nudi Supernova, terenski radnici mogu jednostavno unijeti očitanja brojila koristeći svoje pametne telefone ili tablete. Aplikacija omogućava brzo unošenje podataka, automatski skladišti očitanja i šalje ih direktno na centralni sistem. Ovo znači da više nema potrebe za ručnim unosom očitanja i potencijalnim greškama koje to nosi.

Aplikacija omogućava real-time praćenje potrošnje i detekciju eventualnih nepravilnosti ili curenja, što doprinosi efikasnom upravljanju resursima.

Bezbjednost i zaštita podataka su takođe ključni aspekti. Android aplikacija može biti osigurana šifrovanjem i autentifikacijom, čime se osigurava da očitane informacije o potrošnji vode budu zaštićene od neovlašćenog pristupa.

Pored android, postoji i Web bazirana aplikacija sa integracionim servisima, bazirana na open source rješenjima bez izlaganja krajnjeg korisnika trošku plaćanja licenci.

Ovo su neke od ključnih funkcionalnosti aplikacije:

– Integrisana sa billing sistemom naručioca

– Automatizovano vođenje procesa popisa potrošnje vode

– Fotografsko evidentiranje mjernih mjesta

– Skeniranje geolokacija krajnjih potrošača vode, kao i geolokacije terenskih radnika

– Unos potrošnje ručno ili OCR-om koristeći kameru uz internu kontrolu unesenih podataka

– Procesom se upravlja iz web aplikacije, radnici na terenu preuzimaju hodogramske liste bez potrebe dolaska u firmu

– Offline sistem, ne zahtijeva se stalan pristup internetu za Android korisnike

– Zatvoren sistem interni sistem za upgrade Android aplikacije bez Google play servisa.

Foto naslovna: Supernova
Izvor: capital.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter