Sudar Kasipovića i Potkovanog Tegeltije oko pozicije Ministra pravde


Sudar Kasipovića i Potkovanog Tegeltije oko pozicije Ministra pravde

Sudar Kasipovića i Potkovanog Tegeltije oko pozicije Ministra pravde - Poletarac Kremenović izgubio sve šanse u borbi za predsjednika Advokatske komore RS

1.

U toku je velika borba između Antona Starog Lisca Kasipovića i Milana Potkovanog Tegeltije, bivšeg predsjednika VSTS, za poziciju Ministra pravde; rekonstrukcija Vlde RS trebalo bi se desi krajem februara ili do prve polivine marta, a Kasipović i Tegeltija započeli su ogorčenu bitku za to mjesto.


2.

Obojica dobro uzdrmani ulaze u borbu, jer je Tegeltija, aferama Poktivanjem 1 i 2, te gubljenjem pozicije predsjednika VSTS-a, kao i zbog brojnih kriminalnih radnji, teško izgubio na kalibritetu, ali se nada da će mu, vrh Režima, nakon svih nečasnih radnji koje je učinio za njih, dodijeliti, kao nagradu, poziciju Ministra pravde.


3.

Tegeltija već duže vrijeme planira da uđe “u politiku”, a da li će mu to poći za rukom baš sa ministarske pozicije, teško je pretpostaviti, jer Kasipović, iako dobro načet, nije za odbaciti.


4.

Kasipović, koji se rijetko oglašava, u svom demantiju (13.12.) na moje tekstove oko malverzavcija pojedinih advokata (Branislav Rakić, predsjednik Advokatske komore RS, Sojan Vukajlović i drugi) sa RUGIP-om, u kojem oni imaju ekskluzivno pravo da zastupaju lica nepoznatog prebivališta u postupcima izlaganja, odnosno lica koja ne mogu prisustvovati postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima, koji se vode pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIP), te njegove podzemne veze sa neškolovanim darkom Poletarcem Kremenovićem, osvrnuo se dva puta i na ono o čemu nisam pisao.


(Katastar nepokretnosti osniva se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima (stav 4.) te da postupak iz stava 5. ovog člana provodi komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima (stav 5.); vidi DODATAK)


5.

“Ministarstvo pravde Republike Srpske stoji na raspolaganju i mi ćemo inicirati raspravu i donošenje određenih zakonskih rješenja, podzakonskih akata, postupanja sudova u smislu kako, na koji način i u kojim okolnostima se biraju advokati za odbrane po službenoj dužnosti”, rekao je Kasipović i dodao da se moraju uređivati odnosi sa sudovima, Advokatskom komorom Republike Srpske i budžetskim sistemom, te da utvrde kako se i na koji način odabiraju advokati koji brane po službenoj dužnosti.


6.

Ovdje se radi o advokatima koji brane lica za krivična djela i kojima se dodjeljuje advokat po službenoj dužnosti, ukoliko nemaju svog.

7.

Vođen ovom Kasipovićevom izjavom, koju ničim nisam izazvao, došao sam do saznanja da sudije krivičari na Okružnom sudu u Banjaluci (oni sude za najteža krivična djela, a u tim postupcima optuženi mora imati advokata, ili svog ili mu sud određuje po službenoj dužnosti) imaju svoju listu podobnih advokata. 

8.

Među njima se najčešće pojavljuju Kasipovićev podzemni saradnik Darko Poletarac Kremenović, njegov najbolji prijatelj Milan Petković, te Aleksandra Metlić. 


Jedan od sudija, koji učestvuje ju namještanju poslova ovim odabranim advokatima, je Dragan Aćić.


9.

On je otac od Miloša Aćića, šefa Područne jedinice Banja Luka RUGIP-a, koji je, zajedno sa Bosiljkom Predragović, direkgtoricom RUGIP-a odabrao advokate Rakića, Vukajlovića i Metlićku da imaju ekskluzivno pravo da zastupaju lica nepoznatog prebivališta u postupcima izlaganja, odnosno lica koja ne mogu prisustvovati postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima, koji se vode pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove.

10.

Važno je naglasiti da je novac koji se dobija od zastupanja po službenoj dužnosti, u krivičnim predmetima, ogroman, a tu se, izvan svake razumne sumnje, ugrađuju advokati, tužioci, sudije i Kasipović.

11.

Ovu temu ću tek obrađivati u narednom periodu, jer posjedujem brojne podatke i dokumente, a važno je istaći da je na izborima za 29 delegata u Skupštinu Adokatske komore RS, koji su se održali 17.12.2020. godine, Poletarac Kremenović najveći gubitnik.


12.

Do ovih izbora Kremenović je kontrolisao manje više svih 29 delegata iz Banjauke, pa je prije četiri godine, brz problema, uspio da izgura Branislava  Rakića za predsjednika Advokastke komore.

13.

Međutim, sada je drugačija situacija, jer Kremenović nije uspio da osvoji svih 29 manadata sa svoje liste, već tek polovinu, što jeste relativna pobjeda, ali je, suštinski debakl.


14.

Uz to, najviše pojedinačnih glasova osvojio je Dalibor Mrša, Kremenovićev suparnik, koji je, zarazliku od Poletarca pošten i častan advokat.

15.

Nakon izbora, Kremenović nema nikakve šanse da podstane predsjednik Advokatske komore RS, što mu je bio cilj, zato što nema nikakvu podršku u drugim Zborovima advokata u RS.


Tako smo pošteđeni blamaže da osoba sa samo završenom Osnovnom školom dođe na čelo Advokastke komore RS!!!

16.

Važno je navesti da su u februaru izbori za predsjednika Zbora advokata Banjaluka, što je pozicija koje trenutno obavlja Kremenović.

On će, izvan svake razumne sumnje, biti eliminisan sa te pozicije, jer Mršu podržava ga skoro duplo više advokata nego Kremenovića, a u februaru će biti samo dva kandidata za poziciju predsjednika zbora Banjaluka.

17.

Kremenovićev poraz težak je udarac za Kasipovića, a napadi Tegeltije, koji nema kud, sve su intezivniji. Biće prava poslastica pratiti razvoj njihovog sukoba oko pozicije Ministra pravde. (nastaviće se)

Dodatak - Katastar nepokretnosti

ZAKONOM O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012), članom 71. propisano je da se u Republici Srpskoj osniva Katastar nepokretnosti u katastarskim opštinama u kojima je na snazi popisni katastar, katastar zemljišta uspostavljen na osnovu premjera u stereografskoj projekciji, katastar zemljišta i katastar nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom uspostavljeni na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji (u daljem tekstu: katastarska evidencija) i zemljišna knjiga (stav 1.). 

Katastar nepokretnosti osniva se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima (stav 4.) te da postupak iz stava 5. ovog člana provodi komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima (stav 5.).

Članom 75. istog zakona propisano je da se podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta o površinama, kulturama, klasama, zgradama i posebnim dijelovima zgrada, drugim objektima, prikupljeni podaci o pravima na nepokretnostima, kao i o posjednicima nepokretnosti, izlažu se na javni uvid putem privremenog lista nepokretnosti. 

Članom 79. istog zakona propisano je da komisija svakom pravnom ili fizičkom licu, za koja su prikupljeni podaci i adrese i za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, najkasnije osam dana prije dana izlaganja podataka, upućuje poziv da u označeno vrijeme dođe u radnu prostoriju komisije i da donese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima, dok je članom 80. propisano da licu čije je prebivalište, odnosno boravište nepoznato, komisija će postaviti privremenog zastupnika. 

Imajući u vidu navedenu odredbu, Komisije za izlaganje za sva lica nepoznatog boravišta (lica koja su odselila, za koje nema uredne adrese, koja su davno urmla, ali to nije provedeno….) postavlja privremenog zastupnika iz reda advokata, čiji rad plaća država.

Predsjednici Komisija su dobili neformalno uputstvo da samo mali broj određenih advokata postavljaju, a ne da shodno listi advokata ravnomjerno postavljaju sve advokate sa područja postupajućeg organa.

Taj “mali broj advokata” zaista je mali - Rakić, Vukajlović i Metlićeva, a novac koji, zahvaljujući protekcionizmu, zarađuju zaista je veliki, preveliki!


Piše: Slobodan Vasković

Izvor: http://slobodanvaskovic.blogspot.com/