-Slučaj Došen- Poresko ludilo: Sulude, međusobno neusaglašene odluke Uprave za indirektno oporezivanje BiH


-Slučaj Došen- Poresko ludilo: Sulude, međusobno neusaglašene odluke Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Novi detalji o zloupotrebama Mira Džakule i UIO BIH u predmetu „Došen“.

Tokom boravka u Banjaluci, ponovo sam razgovarao sa Tanjom Subotić Došen, koja se preko godinu dana bori sa suludim i međusobno neusaglašenim odlukama Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Kako vrijeme prolazi, ona i njena porodica trpe sve veće posljedice. Naime, Tanja se bavi posredovanjem pri naplati štete od osiguranja i još u avgustu 2018. godine podnijela Upravi za indirektno oporezivanje zahtjev za registraciju pravnog subjekta u njenom vlasništvu kao PDV obveznika, kada je bilo očigledno da će promet preći propisani prag, ali je UIO taj zahtjev odbila jer je utvrdila da podnosilac zahtjeva pruža usluge koje su oslobođene od plaćanja PDV-a. U međuvremenu je agencija koju je osnovala i ugašena.

Međutim, nakon tri godine od odbijanja upisa u registar PDV obveznika, njoj kao neobzvezniku PDV-a dolazi kontrola iz UIO, te u februaru 2022. godine donosi rješenje o utvrđivanju razreza kojim nalaže pravnom subjektu, koji je prestao sa obavljanjem đelatnosti, plaćanje iznosa od 38.046,00 KM po osnovu navodno neprijavljenog PDV-a (koji i nije bilo moguće prijaviti jer je odbijen zahtjev za dobijanje statusa PDV obveznika), kao i kamata u iznosu od 8.555,55 KM za „neblagovremeno“ plaćanje iznosa koji nije ni bilo moguće platiti, upravo na osnovu zauzetog stava UIO! Na ovu apsurdnu odluku uslijedila je žalba, ali i brojna obraćanja, kako nadležnim rukovodiocima u UIO, tako i direktoru Miru Džakuli, no bez ikakvog efekta!

Skandalozno je da jedna organizaciona jedinica Uprave za indirektno oporezivanje utvrdi da je đelatnost kojom se bavi kontrolisano lice neoporeziva, a druga organizaciona jedinica istu đelatnost tretira kao oporezivu zanemarujući prethodno zauzet stav UIO, pri tome svaljujući krivicu na obveznika, izričući retroaktivnu naplatu za višegodišnji period, čak obračunavajući i zatezne kamate na obaveze koje nije bilo moguće platiti!

Nakon žalbenog postupka, koji je trajao godinu dana, Ođeljenje za pravne poslove UIO pri Kabinetu dirketora Džakule, odbilo je žalbu i potvrdilo kao ispravno sporno rješenje kojim je utvrđen razrez indirektnih poreza u iznosu 46.601,55 KM. Moja sagovornica je podnijela tužbu i pokušaće u upravnom sporu poništiti sporna akta Uprave za indirektno oporezivanje. Takođe, podnesena je i krivična prijava protiv direktora UIO Mira Džakule, postupajućeg inspektora Stevana Trninića, te Uljarević Nataše, šefice Odsjeka za podršku, Sektor za poreze UiO BiH, zbog krivičnih đela nesavjesnog rada u službi, te zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja. Bez obzira što pravna borba i dalje traje i što je njen ishod krajnje neizvjestan, UIO je pokrenula postupak prinudne naplate i blokirala račune imenovane.

Više detalja pogledajte u video-prilogu i razgovoru sa Tanjom Subotić Došen..

 

Podsjećanje na razgovor iz arhive od prošle godine…


Autor: Nebojša Vukanović
Video: Nebojša Vukanović/youtube.com
Izvor: nebojsavukanovic.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter