-Meka- za kriminalce: Izmjenama Krivičnog zakonika Republika Srpska ukida zatvorske kazne za korupciju


-Meka- za kriminalce: Izmjenama Krivičnog zakonika Republika Srpska ukida zatvorske kazne za korupciju

Izmjenama Krivičnog zakona kriminalizovana vlast osigurava da počinioci u nekoliko stotina predmeta procesuirane korupcije odreda izbjegnu zaslužene zatvorske kazne. Sudovi će automatizmom morati usvajati zahtjeve osuđenih da kazne zatvora zamijene novčanim.

Narodna skupština na aktuelnoj sjedinici zabija posljednje eksere u mrtvački sanduk Republike Srspke i to zakonskim izmjenama koje bukvalno nisu privukle pažnju javnosti. Još u martu ove godine ukazao sam kako "kriminalizacija klevete" služi tek za dezavuisanje i zamajavanje šire javnosti, a vidimo potvrđenu tadašnju procjenu i da prijedlog izmjena zakona doista odudara od nacrta istog.

Znači dešava se očekivani scenarij do nivoa totalnog neprepoznavanja režimske prevare, gdje Vukanovićeva mlada vedeta Đorđe Vučinić na sjednici hvali izmjene zakona kojima kriminalizovana vlast sebi pogoduje u izbjegavanju krivičnih sankcija. Prethodno su ispred skupštine sa okupljenima mantrali o "kriminalizaciji klevete" bez zrna svijesti kakvu prevaru korumpirana oligarhija izvodi na spornoj sjednici.

Istine radi i iskusne pravnike može zavarati predložena izmjena: "...u članu 46a. u stavu 3. riječi: 'može se' brišu se, a poslije riječi: 'osuđenog' dodaju se riječi: 'će se'“. Čak i kad pogledamo važeću pravnu normu: "Izrečena kazna zatvora koja ne prelazi jednu godinu dana, može se na zahtjev osuđenog zamijeniti novčanom kaznom, shodno odredbi člana 50. st. 2. i 3. ovog zakonika". Elem, ogromna razlika je između fakultativnog "MOŽE SE" i obligatornog "ĆE SE".

Po važećem zakonu sud je mogao razmatrati i ODBITI zahtjeve osuđenih da im zatvorske kazne koje ne prelaze godinu preinači u novčane ekvivalente. Izmjenama Krivičnog zakona sud će obligatorno i čak automatizmom morati preinačavati zatvorske kazne u novčane. Proizilazi da za teško korumpirane i kriminalizovane nosioce vlasti nema robijanja, a šta će u daljem tekstu biti razjašnjeno kroz konkretne razloge ovakvih zakonskih izmjena.

Prethodno moram ukazati na podvalu kada navode da se zamjena zatvorske kazne novčanom neće primjenjivati "na učinioce koji su ranije dva ili više puta osuđeni za istovrsno krivično djelo". Znači "pravo na izbjegavanje robije" korumpirane bitange moći će dva puta iskoristiti za uzimanje mita, pa dva puta za namještanje tendera, pa dva puta za štetne ugovore i slično. Samo je bitno da kazna zatvore ne prelazi godinu dana, a u praksi to je doista rijetkost.

I "poskupljenje" dana zatvora sa 50 na 100 KM takođe je režimska podvala obzirom da od "korona-pljačke" i ranijih godina imamo ogroman broj krivičnih predmeta u oblasti korupcije na koje će se primjenjivati zakon koji je važio u vrijeme počinjenja djela. Znači, korumpirane bitange će dan zatvora "koštati" svega 50 KM. Na raspolaganju imaju i opciju da se primjenjuje zakon koji je povoljniji za učinioca.

Sa druge strane ni u futuru neće biti problem od kriminalno stečenih stotina hiljada ili čak miliona maraka izdvojiti maksimalno mogućih 36.500 KM - da se ne mora robijati. I to uz mogućnost plaćanja u ratama čak godinu dana. Pa gdje to još ima? Normalno, na planu opšteg kriminaliteta ove zakonske promjene neće imati nikakve efekte jer odakle narkomanima i kradljivcima tolike pare, a i kad ih imaju te kategorije radije izdržavaju zatvor negoli plaćaju novčane kazne. Zna to struka odlično.

STVARNI RAZLOZI ZAKONSKIH IZMJENA

Nadalje se možemo pozabaviti konkretnim razlozioma izmjena Krivičnog zakona kakvima svjedočimo i to sa "kriminalizacijom klevete" kao sredstvom odvlačenja pažnje od pogubnog pogodovanja korupciji kao kanceru koji razara kompletno društvo. Čak bih rekao SRAMNOM pogodovanju korupciji zbog kakvog bi u svakoj razvijenoj zemlji imali ozbiljne proteste građana. Umjesto zamajavanja javnosti kakvo smo mogli vidjeti.

Za shvatanje suštine problema dovoljno je iskoristiti podatke objavljene od strane Transparency International (TI), a dobijene od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS), pa se imaju smatrati relevantnima. Tako doznajemo da su Tužilaštva u Bosni i Hercegovini tokom 2022. godine zaprimila 1.859 prijavu za krivična djela korupcije. Nominalno imamo 168 slučajeva više u odnosu na prethodnu godinu ili rast od 9 odsto. U 2020, godini imali smo "korona-pljačku" enormnih razmjera i sad se izmjenama zakona valjalo pobrinuti da procesuirane bitange izbjegnu zaslužene robije.

Po podacima TI čak dvije trećine prijavljenih krivičnih djela korupcije okonča se naredbama o nesprovođenju istraga, a i kad dođemo do presuda uglavnom je riječ o uslovnim i novčanim kaznama. Od presuđenih djela korupcije svega 29,6 odsto su zatvorske kazne, pri čemu su u cijeloj BiH za prošlu godinu izrečene svega ČETIRI pravosnažne kazne zatvora.

No, valja nam razmišljati proaktivno ukoliko želimo spoznati suštinu problema. Upravo tako malen broj pravosnažnih kazni znači da imamo veliki broj predmeta korupcije u fazama istraga i započetih suđenja - kakve valja okončati. Od toga jedan dio čine po režim vrlo nezgodni predmeti poput Branislava Zeljkovića čiji kriminal u Institutu za javno zdravstvo tokom pandemije sam sa dokazima objelodanio godinu prije pokretanja istrage. Iznuđene istrage!

Oligarhija Republike Srpske trenutno tavori sa stotinama i stotinama krivičnih predmeta u kojima politički postavljeni funkcioneri i službenici ne mogu se izvući od kazni zatvora. Zna se da te kazne neće prelaziti godinu zatvora, ali "uglađenoj gospodi" i dan proveden na robiji je potpuno neprihvatljiv. Na samu prijetnju zatvorskom kaznom svaki od njih će "odrukati" moćnike koji stoje iza počinjenog kriminala i korupcije, šta se nikako ne smije dozvoliti. Zato se ide na izmjene zakona!

Sad će korumpirane bitange potpuno relaksirano krenuti u sporazumjevanje sa tužilaštvom o priznanju krivice i čak zatvorom do godinu za one najteže delikte. Obzirom da će presude stizati po izmijenjenom krivičnom zakonu znaju da pretvaranje zatvora u novčanu kaznu više nije pitanje volje suda, nego zakona koji sudovi moraju ispoštovati po njihovim zahtjevima da pretvorbu kazne. Više nema straha od nekog odgovornog sudije koji bi mogao odbiti podneseni zahtjev.

Naši zakoni funkcionišu po principu "švedskog stola" - izaberi šta ti je draže. Problem je što će korumpirane bitange masovno koristiti zakonske benefite da kaznu zatvora do godine zamjene novčanom, ali sa računanjem dana zatvora po 50 KM shodno zakonu koji je važio u vrijeme počinjenja djela ili koji je po njih povoljniji. Imaju dva zajamčena pravna instituta na raspolaganju!

Nadam se da ste shvatili suštinu ujdurme kojoj svjedočimo. Dok nas zamajavaju "kriminalizacijom klevete" teško korumpirane i kriminalizovane bitange vladajuće koalicije sebi osiguravaju benefite za počinjeni kriminal. Mijenjaju zakon kako bi izbjegli zaslužene robije! I još su za takve marifetluke dobili pohvale studenta prava Đorđa Vučinića. Srećom se opredjelio za politiku pošto će tu pravnika teško ikad biti.

Ostale zakonske izmjene ne zavređuju pažnju obzirom da su koncipirane tako da će ih Ustavni sud RS odreda ukinuti. Pazite nebuloze da je moguće kazniti nekog za krivično djelo koje bi MOGLO prouzrokovati štetne posljedice. Bez jasno izražene štetne posljedice nema krivičnog djela, a apstrakcije ili pretpostavljanja naprosto nisu stvar krivične materije. Uostalom, nemam namjeru mijenjati način pisanja i javnog izražavanja, a već mi je polazilo za rukom primorati vlast na ukidanje propisa i čak uredbi sa zakonskom snagom.

Sa druge strane režimu ni dosad nije bio problem hapsiti i progoniti sve nas koji se usuđujemo objelodanjivati kriminal i nemoral, pa zato i ističem kako "kriminalizacija klevete" jeste u funkciji fingiranja stvarnih dešavanja. Ili odvraćanja pažnje. Kao profesionalac odlično pamtim kada se maksimalno tri mjeseca zatvora moglo zamjeniti novčanom kaznom - od početnih 1.500 do kasnijih 4.500 KM, a znamo kako je vladajuća klika zbog sopstvene kriminalizacije izmjenama zakona došla do današnje godine kao maksimuma pretvorbi. Nemojmo se zamajavati.

Krivične sankcije su u funkciji "generalne prevencije" iliti odvraćanja od činjenja krivičnih djela. Kakva poruka je odaslana opisanim zakonskim izmjenama? Ukoliko su korupciji sklone bitange bar malo strahovale od mogućnosti robijanja sad je to otklonjeno i to od strane "zakonodavca" - na vječnu sramotu svih 83 davno odnarođenih poslanika. 

Kada je parlament u funkciji kriminala i korupcije, kada zakonima "podstrekavamo" na kriminalizaciju državnog aparata i institucija jedino možemo očekivati dalju društvenu eroziju. Očigledno nismo dotakli dno društvenog ponora, nego postoji prostor za dalje propadanje. Posebice kada očigledno nemamo sposobnosti prepoznavanja problema koji ovim tekstom ukazujem. Ili ste u drugim medijima i na društvenim mrežama upratili da se još neko bavi opisanim problemom?

Piše: Borislav Radovanović
Izvor: radovanovicborislav.blogspot.com

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter