Komunizam je bio demokratskiji od ovog -evropskog puta- Zakonik Dodika Silnog - Povratak srednjovjekovne inkvizicije?!


Komunizam je bio demokratskiji od ovog -evropskog puta- Zakonik Dodika Silnog - Povratak srednjovjekovne inkvizicije?!

Objavljujem problematične norme najavljenih izmjena Krivičnog zakonika RS kako bi mogli razlučiti realnost od mantri raznih laika. Sami procjenite društvenu opasnost od uveda ili kleveta naspram inkvizicijske "zabrane objavljivanja tuđih portreta" sa drakonskim zatvorskim kaznama. 

Cinizme ili aforizme na račun Milorada Dodika, poput ovog sa podnaslovnog uratka, možemo izvoditi do stupanja na snagu NJEGOVIH izmjena Krivičnog zakonika RS. Sa Dušanom Silnim upoređujem ga zbog dvije činjenice, a od kojih htio to ili ne naprosto ne može pobjeći.
Prva činjenica jeste da je srpski narod pod Dušanom Silnim živio vrlo teško i oskudno bez obzira na veličinu i moć "svoje" države. Druga činjenica kaže da su patnje naroda dobrano bile zasnovane na zakoniku po kom je ovaj velikan ostao istorijski zapamćen. Konstanta od Dušana do Dodika jeste da vlastodršci zakone donose u funkciji hegemonije nad potlačenom klasom, kako bi to nazvao Karl Marks.

Bez obzira o kom istorijskom momentu ili geografskom lokalitetu govorili vladari lažu kad tvrde da zakone donose na dobrobit naroda ili populacije na koju se odnose. Cilj je KAŽNJAVANJE ljudi, a odlično znamo ko je od kažnjavanja izuzet ili koja kategorija realno trpi zakonima propisane sankcije. Bar moja malenkost o tim stvarima godinama piše na ovom blogu.

Iz te vizure moram podsjetiti kako nisam siguran od retroaktivne primjene najavljenih izmjena Krivičnog zakonika, poput progona od 20. marta 2020. godine - zbog teksta da će režim "korona-ludilo" iskoristiti za pljačku i kriminal enormnih razmera. Jeste da sam u konačnici prinudio vlast na stavljanje van snage i Viškovićeve odluke i Cvijanovićkine uredbe sa zakonskom snagom o "zabrani širenja panike", ali nakon mnogo prljave i teške bitke. 

Često se u komentarima na blogu suočavam sa pitanjem: zašto sam "izbačen" ili dobio otkaz u MUP-u? Kad režim ponizite do nivoa da jedini u svijetu mora poništavati propise slijede odmazde poput nezakonitog otkaza i svega šta sam te godine pretrpio. No, ostaje činjenica da sam KOMPETENTAN za suprotstavljanje propisima koji krše slobodu javnog izražavanja mišljenja, sličnim aktuelnom pretendovanju izmjena krivične materije.

Po iskustvima iz pomenute 2020. godine prvo objavljujem sadržaj propisa kako bi ljudi mogli čitati i sami tumačiti datu problematiku. Nakon toga slijedi raščlanjivanje odredbi i njihovo pravno tumačenje. Upravo zbog onoga šta vidim u drugim medijima smatram da je korisno objavljivanje ovakvog sadržaja, a koji sam tehnički prilagodio čitanju sa računara, tableta i telefona kao najčešćih sredstava informisanja.

Na konvencionalnim medijima i društvenim mrežama dominira priča kako najveća opasnost po slobodu mišljenja dolazi od krivičnih djela uvreda i kleveta. Potpuno pogrešna interpretacija jer za ova djela zakonodavac nalaže postojanje PRIJEDLOGA KRIVIČNOG GONJENJA i niz izuzeća od odgovornosti za razčičite kategorije (novinari, aktivisti, političari...). Kazne jesu preoštre, ali mnogo blaže u odnosu na krivično djelo od čijih zloupotreba imamo razloga ozbiljno strahovati.

Kada pričitate kakav raspon radnji inkriminiše „Neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka", pa mogućnost kažnjavanja bez nastale štetne posljedice, sve do zaprijećenih sankcija, lako ćete zaključiti zašto ovaj "delikt" primarno problematizujem. Po ovome moj podnaslovni uradak može donijeti zatvorsku kaznu do dvije godine - ukoliko Dodik ocjeni da "ima štetne posljedice po njegov lični život". Pa da me uhapse i procesuiraju po SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.

Uostalom, sami pročitajte član 156a. iz nacrta zakona, te procjenite prijeti li realna opasnost od zloupotreba tako koncipiranog dispozitiva pravne norme. Po sjećanju mislim da ovakvih zabrana i kazni nije bilo u srednjovjekovnom Dušanovom Zakoniku, a vjerujte da ću još jednom provjeriti. Istine radi zbog slabe "kontrole" jezika Dodik bi se prvi mogao naći pod udarom svog zakona, ali o tome u narednim tekstovima.

Nakon ovoga slijedi glava "Krivična djela protiv časti i ugleda", gdje sam izdvojio sadržaj koji jednako smatram štetnim i kontraproduktivnim iz vizure našeg pravnog sistema, ali i norme isključenja odgovornosti i načina pokretanja postupka (po prijedlogu). Svako sa zrnom volje i strpljenja može se kvalitetno informisati, umjesto mantri kakve plasiraju laici. Zato svi na čitanje nastavka teksta!

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE

„Neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka" (Član 156a.) 

(1) Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera, bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji, video-zapisu ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži, a takvo objavljivanje ili prikazivanje je imalo ili moglo da ima štetne posljedice po lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. 

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema članu porodice ili porodične zajednice ili prema nekom drugom licu u namjeri nanošenja štete ugledu tog lica, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine. 

(3) Ako je usljed djela iz st. 1. ili 2. ovog člana teže narušeno zdravlje lica čiji je spis, portret ili snimak objavljen, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina, a ako je to dovelo do smrtne posljedice, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.“

KRIVIČNA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA 

„Uvreda“ (Član 208a.) 

(1) Ko uvrijedi drugoga, kazniće se novčanom kaznom od 5.000 KM do 20.000 KM.

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog  člana učinjeno putem štampe, radija, televizije ili drugih sredstava javnog informisanja ili na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je uvreda postala pristupačna većem broju lica, kazniće se novčanom kaznom od 10.000 KM do 50.000 KM. 

(3) Ako je učinilac bio izazvan nedostojnim ponašanjem uvrijeđenog ili je oštećeni pred sudom prihvatio njegovo izvinjenje zbog učinjenog djela, sud ga može osloboditi kazne. 

(4) Ako je uvrijeđeni uvredu uzvratio, sud može oba ili samo jednog učinioca osloboditi od kazne. 

„Kleveta“ (Član 208b.) 

(1) Ko o drugom iznosi ili pronosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je to što iznosi ili pronosi neistina, kazniće se novčanom kaznom od 8.000 KM do 30.000 KM. 

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovoga člana učinjeno putem štampe, radija, televizije ili putem društvenih mreža, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo dostupno većem broju lica, kazniće se novčanom kaznom od 15.000 KM do 80.000 KM.

(3) Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 20.000 KM do 100.000 KM. 

„Iznošenje ličnih i porodičnih prilika“ (Član 208v.) 

(1) Ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kazniće se novčanom kaznom od 10.000 KM do 40.000 KM. 

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem štampe, radija, televizije ili putem društvenih mreža ili na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo dostupno većem broju lica, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 20.000 KM do 100.000 KM.

(3) Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 25.000 KM do 120.000 KM.

(4) Istinitost ili neistinitost onog što se iznosi ili pronosi iz ličnog ili porodičnog života nekog lica ne može se dokazivati, osim u slučajevima iz člana  208d. ovog zakonika. 

„Isključenje protivpravnosti kod krivičnih djela protiv časti i ugleda“ (Član 208d.) 

Nema krivičnog djela iz čl. 208a. do 208v. ovog zakonika ako se radi o uvredljivom izražavanju ili iznošenju nečeg neistinitog u naučnom, stručnom, književnom ili umjetničkom djelu, u vršenju dužnosti propisane zakonom, novinarskog poziva, političke ili druge javne ili društvene djelatnosti ili odbrani nekog prava, ako iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti proizlazi da to nije učinjeno u namjeri omalovažavanja, ili ako lice dokaže istinitost svog tvrđenja, ili da je imalo osnovanog razloga da povjeruje u istinitost onoga što je iznosilo ili pronosilo.

„Gonjenje za krivična djela protiv časti i ugleda“ (Član 208đ.)

(1) Gonjenje za djela iz čl. 208a. do 208v. ovog zakonika preduzima se po prijedlogu.

(2) Ako su djela iz čl. 208a. do 208v. ovog zakonika učinjena prema umrlom licu, gonjenje se preduzima po prijedlogu bračnog druga ili lica koje je sa umrlim živjelo u trajnoj vanbračnoj zajednici, srodnika u pravoj liniji, usvojioca, usvojenika, brata ili sestre umrlog lica.

„Javno objavljivanje presude za krivična djela protiv časti i ugleda“ (Član 208e.)

(1) Presuda kojom je oglašen krivim učinilac krivičnog djela protiv časti i ugleda izvršenog putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema ili mreže ili drugog sredstva javnog informisanja ili komunikacije objaviće se u cijelosti ili djelimično o trošku učinioca.

(2) Sud će u presudi odrediti način njenog objavljivanja, pri čemu će, uvijek kada je to moguće, odrediti da to bude u istom sredstvu javnog informisanja ili komunikacije u kojem je krivično djelo učinjeno.“

Piše: Borislav Radovanović
Izvor: radovanovicborislav.blogspot.com

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter