Goran Dakić: Uputstvo za upotrebu stranke

Goran Dakić: Uputstvo za upotrebu stranke

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete sa primjenom stranke, jer ovo uputstvo sadrži važne informacije za Vas. Uputstvo sačuvajte. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se generalnom sekretaru stranke ili Mići Mićiću.

Šta je stranka i za šta se koristi?

Politička stranka je organizacija koja okuplja ljude koji ne žele da rade, a žele da zarađuju, ljude koji ne žele da studiraju, a žele da budu doktori nauka i ljude koji su spremni na sve kompromise da bi udovoljili sopstvenim nekretninama.

O čemu morate voditi računa prije nego što počnete da koristite stranku?

Ako ste iskreni, postaćete lažov. Ako ste pošteni, postaćete lopov. Ako ste prijatelj, postaćete špijun. Ako ste siromašni, ostaćete siromašni. Ako ste bogati, postaćete bogatiji. Ako ste budala, bićete direktor. Ako ste pametni, postaćete ministar.

Stranku nemojte uzimati ako ste alergični na poltrone, činovnike i ideologe.

Stranka se ne preporučuje djeci i adolescentima.

Ako uđete u stranku, obavijestite o tome svoga ljekara i farmaceuta.

Kako se stranka uzima?

Stranka se uzima u zavisnosti od toga koliko ste gladni.

Nastavite uzimati stranku onoliko dugo koliko od nje imate koristi.

Ako ste uzeli više stranke nego što je potrebno, obratite se Nikoli Špiriću.

Ako ste zaboravili da uzmete stranku, moraćete da se zaposlite.

Nemojte uzimati dvije stranke odjednom, jer to ne radi ni Kostadin Vasić.

Moguća neželjena dejstva

Česta (mogu se javiti kod najviše 1 od 10 korisnika) – preosjetljivost na duvan visokog kvaliteta

Manje česta (mogu se javiti kod najviše 1 od 100 korisnika) – preosjetljivost na direktne sporazume prilikom javnih nabavki

Rijetka (mogu se javiti kod najviše 1 od 1.000 korisnika) – česti preleti nad selom

Vrlo rijetka (mogu se javiti kod najviše 1 od 10.000 korisnika) – prazni govori i šuplja obećanja

Svakodnevna (javlja se kod gotovo svih korisnika strankje) – pretjerani komplimenti na račun rukovodstva stranke (više o tome u publikacijama Vlade Đajića)

Kako čuvati stranku

Stranka se najbolje čuva u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na RTRS-u i ATV-u, a odnedavno i na tviteru. Stranka se može upotrijebiti i nakon isteka roka trajanja stranke o čemu u Srpskoj postoje ozbiljne naučne studije.

Stranku nikada nemojte bacati. Ako ne znate kako da koristite stranku, ne brinite se, jer stranka zna kako da iskoristi Vas. Korištenjem stranke ne pomažete u očuvanju okoline.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

Stranke su formalno demokratske, ali su suštinski lopovske.

Pomoćne supstance svake stranke su policija, sud i tužilaštvo.

Nosilac dozvole za stavljanje gotove stranke u promet je registrovan na Kralja Petra II Karađorđevića, br. 15, Banja Luka. Ako se niko ne javlja na telefon, u toku je sjednica Izvršnog komiteta.

Piše: Goran Dakić

Izvor: izvor.ba

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks