Forum građana -Ko je odgovoran što su objekti igara na sreću blizu škola i vjerskih objekata?-


Forum građana -Ko je odgovoran što su objekti igara na sreću blizu škola i vjerskih objekata?-

U četvrtak veče je u Sarajevu, u hotelu Malak Regency na Ilidži, održan Forum „Ko je odgovoran što su objekti igara na sreću u blizini škola i vjerskih objekata?“ Sa ovog skupa je poručeno da su neophodne izmjene Zakona o igrama na sreću FBiH kako bi se onemogućilo da objekti igara na sreću budu u blizini obrazovnih ustanova i vjerskih objekata.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Inicijativa „Tiket na ZIS“, koja upozorava na nepoštivanje Zakona o igrama na sreću FBiH, organizovala je Forum na temu „Ko je odgovoran što su objekti igara na sreću u blizini škola i vjerskih objekata?“.  Učešće na Forumu su uzeli Belmin Zukan, predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Admir Čavalić, ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Omer  Berbić, gradski vjećnik Gradskog vijeća Grada Tuzla, doc dr. Enesom Svraka, voditelj odjela za mekteb i mlade Islamske zajednice u BiH, Elma Dizdarević, predsjednica Vijeća roditelja Kantona Sarajevo i Samira Nukić, predstavnica Udruženja direktora/ravnatelja sarajevskih osnovnih škola.

Foto: Ustupljena fotografija

Na početku foruma Adi Zahirović, predstavnik Inicijative „Tiket na ZIS“, izjavio je kako su vršeći analizu problema primjetili da se u velikom broju općina i gradova na području FBiH krše odredbe Zakona o igrama na sreću FBiH te kako su u određenim zajednicama pokretane slične inicijative od strane različitih grupa građana poput učenika, nastavnog osoblja, obrazovnih i vjerskih institucija kao i roditelja. Dodatno, istaknuto je kako su sve pokrenute inicijative naišle na različite izazove te da su u određenom trenutku došli do zida u smislu prebacivanja odgovoronosti s različitih nivoa vlasti, ali i zbunjujućih mišljenja nadležnog ministarstva. Zahirović navodi kako su upravo zbog navedenog izazova odlučili okupiti sve grupe koje su se ranije bavile ovim problemom ali i one u čijem interesu bi bilo rješavanje istog zbog čeka je i održan ovaj forum. 

Na Forumu je ukazano da su neophodne izmjene Zakona o igrama na sreću FBiH  kako bi se riješio ovaj problem te kako je do momenta izmjene Zakona neophodno izvršiti i pritisak da se aktualni Zakon provodi. 
„Moj utisak jeste neophodno poštivanje Zakona do momenta donošenja novog zakona, koji će biti u najboljem interesu naše djece, maloljetnih osoba, odnosno donošenje zakona da nešto ne bude može, mora ili da postoji prostor da se ne poštuje isti zakon. Smatram da su odgovorne vlasti na svakom nivou.“ – izjavila je Elma Dizdarević, predsjednica Upravnog odbora Vijeća roditelja Kantona Sarajevo. 

Doc. dr. Enes Svraka, voditelj odjela za mekteb i mlade Rijaseta Islamske zajednice u BiH u zaključku je dodao: „Prije svega današanja tema o kojoj smo razgovarali jako je važna i mislim da je ovaj forum u tom kontekstu koristan. Ono što sam kazao i u okviru diskusije jeste da bi prvi korak zaista bio da se počnu primjenjivati i provoditi već postojeći zakoni, a da u narednim koracima treba preduzeti aktivnosti na njihovom poboljšanju i donošenju zakona koji će na potpuno jedan drugi način urediti igre na sreću, odnosno dokinuti igre na sreću.“

Foto: Ustupljena fotografija

Berbić Omer, član Gradskog vijeća Grada Tuzla navodi da je zaključak da se u narednom periodu zaista može i mora poraditi, kako s gradskog, tako s federalnog nivoa. Dodaje kako se narod i građani moraju uključiti kako bi pozivali nadležne inspekcije i institucije na odgovornost te kako se treba vršiti pritisak na političare kako bi ispunili obećanja sa predizbornih kampanja. Navodi kako očekuje da će se organizovati follow up na kome će se ispratiti rezultati koji se očekuju s ovog foruma. 

„Smatram da je izuzetno važno da smo otvorili ovu temu neprovođenja postojećeg Zakona o igrama na sreću. Kao što sam i rekao na samom forumu mislim da je ključni problem u provođenju ovog Zakona i to na način da imamo podzakonski akt koji omogućava više načina da se postojeći Zakon zaobilazi.“ izjavio je  Belmin Zukan, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

„Drago mi je da smo uspjeli okupiti ljude kojima je ova tema značajna te da smo došli do zajedničkog rješenja a to je da krenemo u izmjene i dopune Zakona pri čemu treba uzeti mišljenje svih interesnih strana od roditelja, predstavnika škola, predstavnika vjerskih zajednica, na kraju krajeva samih građana i lokalnih zajednica. Cilj je jasno naglasiti koliko je zapravo aktualni Zakon realan za provođenje i koje su zapravo odredbe Zakona koje bi trebalo mijenjati. Upravo iz razloga da kada dođe do procesa izmjena i dopuna Zakona da isti bude jasan, konkretan te da se onemoguće njegove zloupotrebe. Ne želimo zakon kojime će se, mogu slobodno reći, zamazivati oči javnosti kao što je slučaj kod aktualnog zakona gdje imate jasne odredbe o minimalnoj propisanoj udaljenosti koje se jasno ne poštuju na terenu.“ – zaključuje predstavik inicijative „Tiket na ZIS“ – Adi Zahirović. Zahirović je dodao da vjeruje da će u narednom periodu uspjeti uključiti još više građana iz različitih zajednica, još više mladih i predstavnika vlasti u ovaj proces te da će na koncu uspjeti donjeti pozitivno zakonsko rješenje.  

Napominjemo da u Gradu Visoko postoji minimalno 14, Gradu Tuzla minimalno 16, Gradu Konjic minimalno 8 te Općini Iliža minimalno 10 objekata igara na sreću kao što su kladionice i uplatna mjesta koji se nalaze na vidno manjoj udaljenosti od 100 metara od obrazovnih ustanova i vjerskih objekata što nije u skladu sa navedenim zakonom a čime je omogućena laka pristupačnost igrama na sreću maloljetnicima. Prema nezvaničnim podacima smatra se da na području FBiH postoji oko 800 objekata igara na sreću koji su na majoj udaljenosti od 100 metara od osnovnih i srednjih škola te vjerskih objekata.

Forum „Ko je odgovoran što su objekti igara na sreću u blizini škola i vjerskih objekata?“ možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Inicijative: https://fb.watch/oOCGULxn2m/ 

Igraj na strani Zakona! Poručuju iz ove Inicijative.

Foto naslovna: Ustupljena fotografija
Izvor: Infomedia Balkan

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter