Danas je 8. mart: Zašto slavimo Međunarodni dan žena

Danas je 8. mart: Zašto slavimo Međunarodni dan žena

Danas se širom svijeta obilježava 8. mart - Međunarodni dan žena koji je nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Osmog marta 1857. godine u Njujorku su u štrajk stupile radnice fabrike tekstila, zahtijevajući bolje uvjete rada za žene.

Istog dana na istom mjestu, ali 51 godinu kasnije, ponovo je došlo do štrajka žena. Radnice su najprije bile zatvorene u fabrici iz koje nisu mogle izaći, a potom je izbio požar, prilikom čega je 129 žena izgubilo živote.

U sjećanje na ovaj događaj, godinu dana kasnije u Njujojrku je po prvi put obilježen 8. mart, Dan žena.

Protesti na 8. mart su se događali i sljedećih godina, od kojih je najpoznatiji bio 1908. godine, kada je 15.000 žena marširalo kroz Njujork tražeći kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa.

Dan žena ustanovljen je na Drugoj međunarodnoj konferencija žena socijalista 8. marta 1910. u Kopenhagenu, na inicijativu Klare  Cetkin (Zetkin), vođe njemačkih socijalista i ženskog radničkog pokreta.

Sljedeće godine je Međunarodni dan žena obilježilo preko milion ljudi u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj.

1912. godine su i žene u Francuskoj zatražile pravo glasa, u koje spada i pravo da budu izabrane, a potom i žene u Holandiji, Švedskoj i godinu dana kasnije i u Rusiji.

U Njemačkoj je 1918. godine po prvi put uvedeno pravo žena da glasaju ali i da budu izabrane. To je bio prvi veliki uspjeh pokreta žena u ovoj zemlji.

Dvije godine ranije, 8. marta u Petersburgu, žene Ruskinje, zaposlene u tekstilnoj industriji, stupile su po ugledu na Amerikanke u štrajk koji je kasnije doveo do izbijanja februarske revolucije u Rusiji.

Na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena u Moskvi 1921. odlučeno je da se 8. mart u cijelom svijetu proglasi Međunarodnim danom žena.

Na ovaj dan podsjeća se na dugogodišnju borbu žena u kojoj su najveći uspjesi bili uvođenje 8-satnog radnog vremena, ujednačavanje plata za muškarce i žene, ali i zaštita majki, te uvođenje porodiljskog odmora.


Foto naslovna: Instagram/1912.godine su i žene u Francuskoj zatražile pravo glasa
Izvor: avaz.ba