Borislav Radovanović - Nakon 1000 dana protesta -Pravda za Davida- pitam Darka Ćuluma Kakav si to (ne)čovjek postao?


Borislav Radovanović - Nakon 1000 dana protesta -Pravda za Davida- pitam Darka Ćuluma  Kakav si to (ne)čovjek postao?

Šta kazati nakon 1 000 dana neprekidnog protesta "Pravde za Davida"? Posebno nakon činjenice da do danas nije odgovoreno na pitanja kakva sam postavio u prvim objavama o ubistvu Davida Dragičevića. Ponovo postavljam javno obraćanje Darku Ćulumu samo kako bi ljudi shvatili zašto je "Pravda za Davida" od samog starta djelovanja našla se na onako bezobzirnom udaru vrha policije. 

Moja reakcija na skandaloznu pres-konferenciju u PU Banja Luka od 26.03.2018. godine bila je tekstom ISTINA I PRAVDA ZA DAVIDA DRAGIČEVIĆA , objavljenim sutradan ujutro. Istog dana  započinjem sa širenjem protesta u Prijedoru, popraćenih promo tekstovima. Zatim, 30 marta, slijedi otvoreno pismo Darku Ćulumu gdje ponavljam stav da policija prikriva ubistvo, te potežem pitanja na kakva do danas nismo dobili odgovore. 

Umjesto odgovora uslijedila je tortura, no problem očigledno nije riješen i pratiće nas do ispunjenja onoga šta su prvog dana zatražili ucvjeljeni roditelji - da institucije sprovedu istragu i javnosti saopšte istinu. Kasnije sam objavio uveliko preko stotinu tekstova na ovu temu, ali samo kao nadogradnju na polazišni stav da je policija lažnim prijavljivanjem "zadesnog utopljenja" u stvari prikrivala ubistvo. 

Elem, za shvatanje problema dovoljno je podsjetiti na ono šta sam otvorenim pismom prije 1 000 dana (u)kazao tadašnjem direktoru policije. Moram samo podsjetiti da do tog momenta javnosti nije bio dostupan niti jedan dokument ili podatak iz oficijelne istrage zbog čega nisam imao uporišta kakva sam potonje iznosio, a opet sam (danas potvrđeno!) "nanjušio" gdje počivaju ključne radnje zataškavanja zločina. U nastavku slijedi pomenuti tekst od 30.03.2018. godine:

Ćulume, kakav si to (ne)čovjek postao?

Darko Ćulume, direktore naše vrle policije, javno te pitam: kako možeš gledati u oči roditeljima Davida Dragičevića i obmanjivati ih oko stradanja rođenog djeteta? Potom novinarima kažeš da stojiš iza svih navoda Darka Ilića, šta valjda podrazumijeva i njegove laži i besramno kriminalizovanje žrtve. U ovoj „novoj istrazi“ valjalo bi prvo poligrafski ispitati Darka Ilića i tebe!

Moj direktore, doduše bivši, ovo šta ti imam javno reći možda neće razumjeti porodica nesrećnog Davida, pa čak ni stotine onih koji diljem Srpske uporno traže ISTINU I PRAVDU. Nije važno ni šta će shvatiti predsjednik Dodik ili kriminalistički laik ministar Lukač, koji su naredili „novu istragu“. No, ti ćeš odlično prepoznati argumente i pitanja koje ovde iznosim, baš kao što će i svaki iole iskusan inspektor moći procijeniti koliko sam u pravu.

Požurio si porodici i medijima podastrijeti priču kako je nova obdukcija potvrdila prvu. Ko je ikada sarađivao sa dr Željkom Karanom odlično zna da njegove nalaze obdukcija niko nije uspio pobiti (a bilo je pokušaja). Elem, problematično je što javnost obmanjuješ pozivajući se na nalaz obdukcije koji nisi ni vidio, a kamoli kriminalistički povezao sa drugim dokazima i činjenicama. Moram upitati i da li je ovaj novi obdukcioni nalaz npr. uobzirio toksikološke nalaze zbog npr. mogućnosti kompulzivne sile upotrebom opijata?

Ti, kao i Ilić prethodno, tvrdiš da David nije žrtva krivičnog djela, a ja eto odgovaram da oba lažete, obmanjujete i manipulišete. Ili, konkretnije: NAD DAVIDOM JESTE POČINJENO KRIVIČNO DJELO NASILNIČKE PRIRODE! I sad ću javno podastrijeti argumente na kojima zasnivam svoje navode, te postaviti pitanja važna za shvatanje problema.

Kažeš da su obducenti utvrdili kako je smrt nastupila utapanjem, odnosno da nema elemenata koji upućuju na postojanje krivičnog djela. Hajde da se, poput Darka Ilića, malo pozabavimo „kriminalističkim verzijama“. Na osnovu kojih dokaza je utvrđeno da jedno ili više lica nije silom Davida držalo potopljenog u vodi sve dok nije nastupila smrt? Jesu li obducenti u svojim nalazima isključili takvu mogućnost uzrokovanja smrti? Ili, u pravnom smislu: jesu li obducenti isključili mogućnost počinjenja ubistva na takav način? Odlično znaš da iskusni patolozi i obducenti u često svojim nalazima obrazlažu više opcija pod kojima je smrt mogla nastupiti. Zato treba sačekati nalaze, pa tek onda kvalifikovati događaj!

Elem, pređimo na nešto konkretnije „kriminalističke verzije“. Doktor Karan je javno saopštio kako je na tijelu pronašao zaživotne povrede, za koje čak smatra da su nanesene predmetima podesnim za napad na život i tijelo, ili nanošenje (po)teških povreda. Znači, od strarta naš uvaženi stručnjak tvrdi da je David Dragičević zaživotno bio izložen fizičkom nasilju, odnosno da je pretrpio tjelesne povrede. U tom dijelu i laici znaju da je naš zakonodavac „tjelesnu povredu“ propisao kao krivično djelo.

Kako sad možeš javno tvrditi da nad Davidom nije počinjeno krivično djelo, a odlično znaš da su mu nanasene ozbiljne tjelesne povrede, kakve je zakonodavac inkriminisao kroz više krivičnih djela. Postoji li uzročno-posljedična veza između nanesenih povreda i nespornog uzroka smrti tek treba krivičnoprocesno i kriminalistički razjasniti. Uostalom, hajde da sačekamo obdukcione nalaze, pa da procijenimo težinu zaživotno nanesenih povreda i kako su se iste reflektovale na planu umanjivanja Davidove fizičke sposobnosti.

Možda su povrede bile takve prirode da su Davida onesposobile do nivoa u kom se nije mogao izboriti sa nabujalom rijekom. Znamo da je bio mlad i zdrav, čak sportista, - dakle neko ko se objektivno mogao nositi sa teškim situacijama. Tu je čak irelevantno da li je David gurnut, bačen ili sam pao u rijeku, ako su prethodno nanesene povrede bile takve da su bitno umanjivale njegovu fizičku sposobnost. Možda je upravo zbog zadobijenih povreda izgubio ravnotežu i pao u vodu. Međutim, i u toj „verziji“ David je pretrpio krivično djelo nasilja i to djelo je posljedično rezultiralo utapanjem.

U stvari ovde je ključno pitanje koliko puta je David sporne noći izlagan fizičkom nasilju? Policija tvrdi, posebno Ilić, kako su kamere ugostiteljskog objekta zabilježile kratak fizički sukob više lica (David protiv trojice), ali tu niko ne pominje upotrebu oružja ili oruđa podesnog za napad i nanošenje ozbiljnih povreda. Sa druge strane dr Željko pominje više zaživotnih povreda nanesenih tupim predmetima. Kako to u današnjim obračunima često biva i ovde možemo (I MORAMO) pretpostaviti da je prvobitna tuča okončana kasnije, na nekom drugom mjestu i uz upotrebu sredstava podesnih za povređivanje.

Već sam u svojim tekstovima potencirao pitanje: da li je izvršen širi pregled lica mjesta radi pronalaženja tragova fizičkog nasilja (krvi, otisaka obuće, pokidane odjeće...), odbačenih sredstava izvršenja krivičnog djela, sumnjivih predmeta i ino? Na tvrdnju Darka Ilića da je pokojnik „najvjerojatnije pao s mosta“ pitao sam: da li je na mostu izvršen kriminalističko-tehnički pregled i izuzimanje tragova (otisci papilarnih linija, mikrobiološki tragovi – DNA), a koji bi nesporno utvrdili mladićevo prisustvo na mostu?

U odnosu na Ilićeve navode, koje ti javno podržavaš, bilo bi zanimljivo pogledati i zapisnik o prepoznavanju predmeta od strane oštećenog, a za koje ovaj tvrdi da ih je David pokrao. Normalno, ako je takva radnja urađena i zapisnik sačinjen. Valjalo bi malo prostudirati i zapisnik i fotodokumentaciju uviđaja u kući oštećenog, uz opasku da je bilo dovoljno vremena za mijenjanje lica mjesta.

No, hajde da sve to još malo konkretizujemo. Sadržaj memorijskog stika i biološke tragove sa istog voda je uništila, pa je upravo zanimljivo kako je utvrđeno da je pronađeni stik prethodno otuđen. Koji to student, pa čak o osoba uopšte vezana za informacione tehnologije, danas ne nosi memorijski stik? Eto autor teksta kao „privjeske“ ključeva nosi i memorijski stik i „švajcarski nožić“. Kad smo već kod tog nožića negdje sam uočio podatak da je David „švajcarski nožić“ nudio na prodaju. Što se pronađenog novca tiče: piše li na novčanicama ime, prezime i adresa vlasnika...???

Ukoliko se u daljem referirmo na snimke kamera moramo zapitati: kakva je ono ujdurma sa video zapisom koji je javnosti prezentovala majka oštećenog? Da li je policija izuzela kompletan snimak bar dva-tri sata prije navodne provale i isto toliko poslije. Čisto da provjeri eventualne druge ulaske i izlaske, ili kakva sumnjiva dešavanja. O jasnoći snimka i mogućnosti nespornog identifikovanja osobe sa snimka iluzorno je i govoriti. Jesu li i snimke obližnje nadzorne kamere slično izuzete i takvog kvaliteta?

Mogao bih ovakvih pitanja redati u nedogled, no javno te pozivam da  mi sa pozicije stručnog konsultanta omogućiš uvid u policijski predmet, pa da ti tek onda postavim prava pitanja. Ili, da policiji čak dam smjernice u rješavanju slučaja. Bar ti znaš koliko sam sličnih „zadesa“ uspješno procesuirao kao teška ubistva. Baš kao što odlično znaš i koliko slučajeva nisam mogao procesuirati jer su tvoji „podanici“ uništavali ili sakrivali dokaze.

Za kraj ostavljam ona ključna pitanja. Tebi, bivši prijatelju kom sam nekad bezrezervno vjerovao, odlično je poznato da je naš zakonodavac predvidio zatvorsku kaznu i za one koji samo učestvuju u tuči u kojoj je neko lice lišeno života. Poznato ti je i krivično djelo „učestvovanje u grupi koja izvrši krivično djelo“, gdje je opet za samo učestvovanje u djelu sa smrtnom posljedicom predviđena zatvorska kazna.

Kad je nesrećni David u pitanju nesporno je da je brutalno isprebijan od strane jednog ili više lica i uz upotrebu predmeta podesnih za napad na život i tijelo, nanošenje ozbiljnih tjelesnih povreda. Ovde je ključno razjasniti da li je u tom krivičnom djelu direktno saučestvovalo neko lice sa moćnom zaštitom, pa se zbog njega organizuje ovakva besramna ujdurma (i nije prva!). Ili je neko sa moćnom zaštitom iz osvete angažovao druga lica da Davida premlate zbog prvog sukoba?

Kažete da je poznat identitet lica sa kojima se David sukobio, šta je odlično polazište u istrazi. Nadam se da se nas dvojica nećemo raspravljati oko toga kakav „alibi“ pružaju bazne stanice telekomunikacijskih operatera, a naprosto zato što oba znamo mnoštvo trikova na tom planu (npr. počinilac radi lažnog alibija ostavi mobilni telefon kod kuće i čak nekog zaduži da sa istog pošalje kakav SMS).

Nego, za sam kraj, vrli direktore policije, predložio bih ti da u „novoj istrazi sa istim timom“ (tragikomično!) razjasniš pod kojim okolnostima se uprava Darka Ilića  uopšte uključila u ovaj predmet izvan njihove nadležnosti. Je li možda Željko Spasojević tražio pomoć? Sumnjam! Možda se iz samo njemu znanih razloga Ilić „nakačio“ na predmet, a možda ste ga ti i ministar uputili „na specijalni zadatak“.

Za Darka Ilića je nesporno da je lagao i obmanjivao javnost, a pitanje je: zašto? Zato bi prva radnja „nove istrage“ trebala biti poligrafsko ispitivanje upravo Darka Ilića – čisto da egzaktno provjerimo njegove biološke reakcije na neka pitanja od iznimne važnosti za razjašnjavanje ovog slučaja. Iskreno, ne bi bilo loše i tebe lično poligrafski ispitati. Kad već FBI nudi pomoć, pa neka to njihovi stručnjaci realizuju.

P.S. Mnogo nas svedoči o stotinama složenih krivičnih djela svojevremeno procesuiranih uz tvoju pomoć i podršku. Zato što smo svjesni koliko objektivno znaš i možeš posebno nas boli tvoje današnje ponašanje. Sjećamo se kakav si bio, a svjedočimo „šta“ si postao.

Čovjek koji ti je nekad vjerovao:

Borislav Radovanović

Izvor: https://radovanovicborislav.blogspot.com/