Zločin nad bolesnicima: Republičko javno tužilaštvo saopštilo -Tehnički kiseonik korišten za liječenje ljudi-

Zločin nad bolesnicima: Republičko javno tužilaštvo saopštilo -Tehnički kiseonik korišten za liječenje ljudi-

Republičko javno tužilaštvo saopštilo je da je utvrđeno da je veća količina tehničkog kiseonika upotrijebljena za liječenje pacijenata.

"Republičkom javnom tužilaštvu, dostavljena je od strane Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci krivična prijava koju je podnio Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, protiv Alena Šeranića, ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Vlade Đajića, direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i Stanislava Čađe, direktora Akcionarskog društva “TEHNOGAS” fabrika tehničkih gasova Trn - Laktaši (u daljnjem tekstu: “TGT” a.d. Laktaši) zbog postojanja osnova sumnje da su ova lica počinila više krivičnih djela, od kojih i krivična djela Udruživanje radi vršenja krivičnih djela, Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i Nesavjestan rad u službi za koja djela je nadležno Republičko javno tužilaštvo", kaže se u saopštenju Tužilaštva.

Dodaju da u cilju potpunog i pravilnog utvrđivanja navoda prijave, tužilaštvo je izuzelo kompletnu tendersku dokumentaciju u vezi sa nabavkom medicinskih i tehničkih gasova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, na osnovu koje je utvrđeno da je u oktobru 2020. godine raspisan otvoreni međunarodni postupak za javnu nabavku medicinskih i tehničkih gasova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, da se kao jedini ponuđač prijavila firma “TGT” a.d. Laktaši sa kojom je zaključen Ugovor o kupoprodaji medicinskih i tehničkih gasova, ukupne vrijednosti 2.085.849,09 KM, te da je gas isporučivan prema cijeni određenoj predmetnim ugovorom.

"Iz dokumentacije pribavljene od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine utvrđeno je da je “TGT” a.d. Laktaši tokom 2020. i 2021. godine, Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske isporučio određene količine medicinskog kiseonika, a da za to nije imao dozvolu agencije za promet lijekovima – medicinskim kiseonikom na veliko, da se bavio i jednim dijelom proizvodnog procesa gasa - kiseonika, iako takođe nije imao dozvolu za proizvodnju lijekova izdatu od nadležne Agencije", stoji u saopštenju.

Utvrđeno je, kako kažu, i da je veća količina tehničkog kiseonika upotrijebljena za liječenje pacijenata.

"Na osnovu analize pribavljene dokumentacije utvrđeno je da ne postoje dokazi da su prijavljena lica: Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i Stanislav Čađo, direktor “TGT” a.d. Laktaši, djelovali kao grupa ili organizovana kriminalna grupa, niti dokazi da je pribavljena imovinska korist ili drugom nanesena šteta ili teža povreda prava drugog", ističu iz Tužilaštva i dodaju da je je postupak nabavke medicinskih i tehničkih gasova proveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a plaćanje isporučenih količina kiseonika vršeno je po cijenama određenim ugovorom.

"U odnosu na drugi dio krivične prijave koji se odnosi na krivična djela protiv zdravlja ljudi, protiv pravnog saobraćaja i protiv privrede i platnog prometa, odnosno upotrebu tehničkog kiseonika radi liječenja pacijenata i klasifikovanje ovog gasa kao medicinskog lijeka te njegovog uticaja na zdravlje pacijenata i štetnost za zdravlje ljudi, nadležno je Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci, zbog čega je cjelokupan spis dostavljen ovom tužilaštvu na nadležno dalje postupanje", navodi se u saopštenju Republičkog javnog tužilaštva.

Izvor: rtvbn.com

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter