Zemlja bezakonja: Emisija akcija RŽR Ljubija nezakonita jer je vrijednosti akcija manja od nominalne (Foto)


Zemlja bezakonja: Emisija akcija RŽR Ljubija nezakonita jer je vrijednosti akcija manja od nominalne (Foto)

Prenosim u cjelosti pismo koje sam dobio od zabrinutih građana Ljubije i Prijedora, koji ukazuju na zloupotrebe i nezakonitu prodaju akcija Rudnika željene rude Ljubija kontroverznim „biznismenima“ i tašna-mašna firmi sa virtuelnim sjedište i adresom u Njujorku. Po Zakonu akcije se nisu mogle prodavati ispod nominalne vrijednosti, koja trenutno iznosi 1,68 KM, pa je i zbog tog, kao i netransparentnosti, odlučivanja mimo Narodne skupštine Republike Srpske i drugih zloupotreba, prodaja akcija i Rudnika RŽE Ljubija nezakonita. Pročitajte pismo koje sam dobio iz Ljubije u kome se ukazuje na nezakonito postupanje.

Na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara RZP ‘Ljubija” a.d. Prijedor donesena je odluka o emisiji redovnih akcija. Odluka o povećanju osnovnog kapitala emisijom rodvnih akcija „Ljubija „ a.d. je određena cijena od 1 KM po akciji po kojoj će AMERICAN-CANADIAN CONSORTIUM SE-GEDC CORP. 276 5TH Avenue, Suite 704 – 3118 New York, NY 10001, kupiti 50 777 428 akcija.

Pravilnikom o emisiji hartija od vrijednosti ( Sl.Glasnik Republike Srpske 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) Komisija za hartije od vrijednosti je propisala da cijena po kojoj se upisuju i uplaćuju akcije u postupku povećanja osnovnog kapitala ne može biti niža od nominalne i knjigovodstvene vrijednosti, osim ako se ne radi o javnoj emisiji pa je u skladu sa tim odbila da odobri, postupak povećanja osnovnog kapitala kod “Brčko Gas” Mikrokreditnog društva obzirom da je cijena po kojoj je planiran upis i uplata akcija niža od knigovodstvene vrijednosti po akciji. Knjigovodstvena vrijednost po akciji iz poslednjeg godisnjeg Finansijskog izvještaja je 1,6819km.

Prostim rječnikom objašnjeno, ukoliko se unaprijed (odlukom o emisiji) definiše lice/lica koji će kupiti akcije, oni to ne mogu uraditi ispod knjigovodstvene vrijednosti po jednoj akciiji, dok je u slučaju javne emisije, kada bilo ko može da uplati akcije, dozvoljeno da se akciji upisuju po cijeni koja je niža od knjigovodstvene i nominalne.

Da li će Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske odoboriti ovu emisiju i na taj način svjesno kršiti zakon i učestvovati u kriminalnim radnjama????

Piše: Nebojša Vukanović
Izvor: nebojsavukanovic.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter