Zbog pokušaja namještanja da milioni KM idu u privatni džep, krivična prijava SNSD-ovom Vojinu Mitroviću


Zbog pokušaja namještanja da milioni KM idu u privatni džep, krivična prijava SNSD-ovom Vojinu Mitroviću

Transparency International u BiH podnio prijavu protiv ministra Mitrovića. Donošenje ovakvog pravilnika predstavlja očigledan primjer kako funkcioniše zarobljena država gdje se zakoni i pravila donose da služe interesima pojedinaca.

Transparency International u BiH (TI BIH) podnio je prije dva dana krivičnu prijavu protiv ministra transporta i komunikacija BiH Vojina Mitrovića, zbog nezakonitog donošenja novog Pravilnika o registraciji vozila kojim se otvara mogućnost da se značajni prihodi koje naplaćuje država ubuduće usmjere privatnom preduzeću.

Ovim pravilnikom koji je na snagu stupio 1. septembra Mitrović je predvidio da Ministarstvo može poslove nabavke stikera, koje su do sada obaljale državne institucije, ustupiti „stručnoj instituciji“ koja će biti izabrana putem javnog konkursa. Takođe predviđeno je da vozači u BiH prilikom registracije vozila naknadu ubuduće mogu plaćati toj „stručnoj instituciji“ koju izabere Ministarstvo, što praktično znači da bi se značajna javna sredstva preusmjerila privatnom preduzeću.

Foto: Amer Kajmović/Fena

Sve je urađeno nezakonito jer ministar može pravilnikom koji je akt niže pravne snage samo da propiše odredbe o izgledu i sadržaju stiker naljepnice ali se samo zakonom mogu davati javna ovlašćenja. Ipak niti jednim članom Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH nije propisano da ministar ima ovlaštenja da propisuje ko će vršiti nabavku stikera i naplatu javnih prihoda. Zato TI BIH smatra da je Mitrović izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 220. Krivičnog zakona BiH koje može počiniti službeno lice ako prekorači ovlaštenja kako bi pribavilo sebi ili drugom korist.

Dokaz da postoji jasna namjera da se drugom pribavi korist ogleda se u vrlo precizno postavljenim uslovima u pravilniku koje mora ispunjavati „stručna institucija“. Kao jedan od uslova navodi se da lica zaposlena kao članovi tima u „stručnoj instituciji“ moraju posjedovati određene certifikate koje je prije par godina tokom milionskih nabavki softvera za Šume Republike Srpske posjedovala samo jedna kompanija koja je proteklih godina dobila desetine miliona maraka na tenderima u Republici Srpskoj.

Takođe, ovim pravilnikom od ponuđača se traži i posjedovanje ISO standarda 18000-63 za koji se na web stranici Međunarodne organizacije za standarde ISO navodi da je povučen iz upotrebe. Određivanjem ovakvih uslova očigledno se pokušavaju pogodovati određenim ponuđačima i ograničiti konkurencija, a poseban problem što se privatnom preduzeću daju nadležnosti koje već državna Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Iz ove Agencije su ranije saopštili da je Ministarstvo ignorisalo njihovo mišljenje u kojem se navodi da uvođenje novih stikera sa RFID tehnologijom bespotrebno jer su nadležni MUP-ovi već nabavili veliki broj kamera koje preko registarskih tablica provjeravaju da li je vozilo registrovano. Iz tog razloga IDEEA navodi da je je uvođenje skupe nove tehnologije koja bi radila istu stvar bespotrebno i dodatno će koštati vozače ali će iziskivati i dodatna ulaganja u opremu za očitavanje novih čipova. Dodatni problem je sigurnosni, jer se pravilnikom omogućava privatnoj kompaniji da raspolaže podacima građana i što može doći do zloupotrebe tehnologije koja omogućava lociranje i praćenje vozila.

Imajući u vidu sve navedeno, evidentno je da se ovdje ponovo radi o donošenju propisa po mjeri pojedinaca kao što smo već imali priliku vidjeti kod donošenja Zakona o igrama na sreću u Republici Srpskoj gdje je ekskluzivno pravo priređivanja dato privatnom preduzeću povezanom sa vrhom vlasti. Ovakav potez predstavlja očigledan primjer kako funkcioniše zarobljena država gdje institucije umjesto javnom interesu služe interesima pojedinaca i vladajuće elite, saopćeno je iz TI BiH.

Izvor: ba.n1info.com

Branković pozvao inspekciju ministru Mitroviću zbog Pravilnika o stikerima

Prije nešto više od mjesec dana zamjenik ministra saobraćaja i veza Vojina Mitrovića Nedžad Branković je ministru najavio podnošenje zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora, a u vezi sa pravilnikom o registraciji vozila.

Iz dokumenata koji su u posjedu N1, Branković je pred kraj osmog mjeseca inicijativu je uputio glavnom upravnom inspektoru Emiru Mehmedoviću.

“Ukazao sam i na nepoštivanje procedure donošenja ovog akta. Povreda zakona i drugih propisa, netransaprentnost, neuključivanje u proces donošenja akata nadležnih organa koji primjenjuju Pravilnik koji ste potpisali po mom mišljenju favorizuju i nezakonito prenosi ovlaštenja i na stanice tehničkog pregleda i “stručne institucije” u procesu registracije vozila”, naveo je Branković u svom obraćaju Mitroviću.

Sedamnaest dana nakon što je najavio zahtjev za inspekcijski nadzor Branković je taj zahtjev i podnio, te na četiri stranice obrazložio zašto je neophodno da inspekcija reaguje navodeći članove zakona koji su prema njegovom mišljenju prekršeni.

Branković navodi da implementacija Pravilnika zahtjeva materijalne izdatke i ima značajan uticaj na Budžet institucija Bosne i Hercegovine. ali i međunarodnih obaveza kao i budžete organa nadležnih za unutrašnje poslove Ministarstvo je postupilo u suprotnosti sa zakonskim odredbama.

“Ministarstvo je grubo prekršilo zakonsku obavezu saradnje sa nadležnim organima. zanemarujući njihova mišljenja i komentare te nije formiralo radnu grupu u čijem sastavu bi vili predstavnici organa nadležnih za unutrašnje poslove kao i predstavnici IDDEEA-e”, napisao je zamjenik ministra u Zahtjevu za inspekcijski nadzor.

Podsjećamo, zbog nezakonitog donošenja novog Pravilnika o registraciji vozila kojim se otvara mogućnost da se značajni prihodi koje naplaćuje država ubuduće usmjere privatnom preduzeću, Transparency international BiH je protiv ministra Mitrovića podnio krivičnu prijavu.

Foto naslovna: rtvbn.com
Izvor: ba.n1info.com

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter