Vlast Srpske je sa građanima igrala -ruski rulet- Ko je sve liječen medicinskim a ko tehničkim kiseonikom? (Dok.)

Vlast Srpske je sa građanima igrala -ruski rulet- Ko je sve liječen medicinskim a ko tehničkim kiseonikom? (Dok.)

Na Okružnom tužilaštvu je i da utvrdi kako su se raspoređivale količine nelegalno nabavljenog medicinskog kiseonika, odnosno ko je na UKC i na koji način odlučivao o tome koji pacijent će se liječiti medicinskim, a ko će dobiti industrijski kiseonik, odnosno za koga je konkretno bila rezervisana minimalna količina medicinskog kiseonika.

Predmet koji se tiče afere "kiseonik", nakon istrage republičkog tužilaštva predat je nadležnom Okružnom tužilaštvu Banjaluka, a u izvještaju je navedeno da postoji osnovana sumnja za nekoliko krivičnih djela.

Sada je na potezu tužilac Gordana Mijatović, koja je zadužila predmet.

Iako su mediji bliski režimu objavili da nema afere i da su direktor UKC Vlado Đajić, vlasnik firme TGT Laktaši Stanislav Čađo i ministar zdravlja Alen Šeranić oslobođeni odgovornosti, ipak to nije tako.

Republičko javno tužilaštvo (specijalno) utvrdilo je da postoji osnov sumnje da su Vlado Đajić, Stanislav Čado i drugi počinili krivična djela protiv zdravlja ljudi, te protiv privrede i platnog prometa.

Za takva krivična djela je nadležno Okružno javno tužilaštvo Banja Luka i zbog tog je njima i dostavljen cjelokupan predmet radi preuzimanja daljih istraživanjih radni i vještačenja u cilju procesuiranja osumnjičenih lica.

Na osnovu izuzete dokumentacije iz UKC RS, Specijalno tužilaštvo je utvrdilo da je u periodu od 1.2. 2021. do 1. 9. 2021. godine u toj zdravstvenoj instituciji potrošeno oko milion kilograma tehničkog kiseonika, a medicinskog samo 25.000 kilograma.

Na osnovu pribavljenih materijalnih dokaza, takođe je utvrđeno da se raspisivanje tendera od strane UKC odnosilo 90% na tehnički kiseonik a zanemarljiva količina na medicinski kiseonik.

Istražnim radnjama, Specijalno tužilaštvo je takođe utvrdilo da je firma TGT iz istih cisterni snabdijevala ne samo UKC, nego i druga pravna lica van zdravstvene djelatnosti, poput Jelšingrada i Ferosilicija, za potrebe industrijske proizvodnje.

Dokumentacijom pribavljenom od Agencije za lijekove BiH, utvrđeno je i da je TGT isporučio UKC-u i određene količine medicinskog kiseonika, iako za to nisu imali potrebnu dozvolu, kao i da je TGT bavio dijelom proizvodnog procesa medicinskog kiseonika za šta takođe nije imao dozvolu.

Na Okružnom tužilaštvu je i da utvrdi kako su se raspoređivale količine nelegalno nabavljenog medicinskog kiseonika, odnosno ko je na UKC i na koji način odlučivao o tome koji pacijent će se liječiti medicinskim, a ko će dobiti industrijski kiseonik, odnosno za koga je konkretno bila rezervisana minimalna količina medicinskog kiseonika.

Dalja istraga bi tek trebalo da bude proširena kako na pacijente, tako i na zaposlene na UKC, a priča o tome kako su Đajić i drugi oslobođeni odgovornosti je tek pokušaj političkog i medijskog pritiska na Okružno tužilaštvo.

U izvještaju koji se trenutno nalazi kod okružnog tužioca Gordane Mijatović jasno su navedena krivična djela za koja postoje i osnovana sumnja i dokumentacija i drugi dokazi.

Tako je Okružnom tužilaštvu Banjaluka, nakon obavljene istrage i dostavljenog izvještaja od strane Republičkog javnog tužilaštva, pripao zadatak da rasvijetli aferu "kiseonik", za koju su mnogi kazali da je to počinjeni zločin nad sopstvenim građanima koji su se liječili tehničkim umjesto medicinskog kiseonika, kako je to propisao zakon.

Foto naslovna: Admir Pripoljac/FTV
Izvor: rtvbn.com

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter