Vlast SNSD nemilice siječe šumu: Svjedočenja o kriminalu u Šumama Srpske i ŠG Oštrelj iz Drinića (Foto)


Vlast SNSD nemilice siječe šumu: Svjedočenja o kriminalu u Šumama Srpske i ŠG Oštrelj iz Drinića (Foto)

Dobio sam pismo radnika Šuma Srpske i Šumskog gazdinstva Oštrelj iz Drinića, o zloupotrebama i kriminalu u ovom preduzeću, koje prenosim u cjelosti.

Poštovani gospodine Nebojša,

Prije svega želim da Vam kažem da sam ja totalno apolitična osoba, u kontekstu današnjeg poimanja politike. Ja sam šumar, pa samim tim šuma i šumarstvo su predmet mog interesovanja i to je doprinos moje struke uređenju dijela sistema, čime smatram da izvorno politika i treba da bavi. Da, uređenjem sistema! Naime, potičem iz tipične šumarske porodice, djed mi je bio lugar, otac inženjer šumarstva, sada u penziji, koji isto kao i ja nije član nijedne političke partije. Rodom sam iz sela Kapljuv nadomak Bosanskog Petrovca i kao dijete koje je odraslo na obroncima Grmeča logično je bilo da će moj poziv biti šumarstvo.

Ovo što se sad radi od šuma, opravdano ima skraćenicu JPŠ (javno preduzeće šumarstva), s tim da je stvarno značenje – javno pustošenje šuma. Živeći u ovom sistemu, ne mogu da negiram činjenicu da sam i sam dio njega, iako mi se sve do pojave Vas i gospođe Trivić, na političkoj sceni doslovno gadilo. Baveći se šumama i šumarstvom nisam imao vremena da „razgledam okolo“ i da se bavim pitanjima koja me, niti zanimaju, niti sam im stručan. Međutim, ta pitanja su se počela baviti i sa mnom i sa mojom strukom.

U želji da pokušam da reagujem, da popravim dio sistema, gospođa Trivić i Vi ste jedine svijetle tačke ovog totalnog mraka, te sam iz tog razloga odlučio da baš vama pišem, jer sam ubijeđen da ćete prepoznati moje iskrene namjere, vezane za šume i šumarstvo zemlje u kojoj obitavamo. Nakon završenog Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, radio sam na terenima od Čajniča do Drinića. Već dvanaest godina radim u šumskom gazdinstvu „Oštrelj – Drinić“ Drinić, ali stanje kakvo je sad u šumskom gazdinstvu „Oštrelj – Drinić“ Drinić nikad nije bilo gore. Zavladao je totalni nered, nerad, javašluk i kriminal.

Rukovodstvo šumskog gazdinstva „Oštrelj – Drinić“ Drinić, čine:

– vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva „Oštrelj – Drinić“ Drinić, Sretko Stanković, dipl. inž. šum. Čovjek je kao student bio okorjeli SDS-ovac, poslije je prešao u NDP Dragana Čavića, milim da je bio i u DNS-u, zatim opet u SDS-u, da bi na kraju završio u SNSD-u. Što bi naš narod rekao: „kako vjetar duva tako se i on okreće“.

– tehnički direktor šumskog gazdinstva „Oštrelj – Drinić“ Drinić, Banjac Slađana, dipl. inž. šum., isto tako član različitih političkih opcija DNS, NDP, SDS i na kraju SNSD.

– Sretka Stankovića sam prijavljivao Upravi kriminalističke policije, sredinom maja mjeseca prošle godine. Do danas se ništa konkretno nije desilo. U prilogu se nalazi moj dopis upućen UKP-u.

– Banjac Slađana je bila jedno kratko vrijeme v.d. direktora šumskog gazdinstva „Oštrelj – Drinić“ Drinić, pa je smijenjena jer je dovela gazdinstvo do propasti.

Ukratko,

Prema Zakonu o šumama (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 75/08, 60/13 i 70/20), Šumama i šumskim zemljištem se gazduje na osnovu šumskoprivrednih osnova i godišnjih planova gazdovanja šumama. Šumskoprivredna osnova za šumskoprivredno područje „Petrovačko“ ima važnost za perod od 10 godina (od 01.01.2013. do 31.12.2022. godine) i za svaki odjel je predviđeno da se jednom u toku uređajnog perioda (period važenja šumskoprivredne osnove, u ovom slučaju jednom u 10 godina) sasječe desetogodišnji etat, tj. da se jednom u 10 godina vrši redovna sječa.

Pošto je ovo zadnja godina uređajnog perida, a raniji direktori su, uz saglasnost uprave javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, skoro svake godine više puta mijenjali sjekored (plan sječa koji se pravi nakon usvajanja šumskoprivredene osnove, u cilju jednakog godišnjeg prihoda na nekom šumskoprivrednom području) da bi mogli sjeći pogodnije odjele (ravnije i odjele bliže šumskom kamionskom putu), jer bi na taj način imali manje troškove.

Za zadnju godinu uređajnog perioda su ostali odjeli iz kojih se ne može posjeći dovoljna količina da bi se bilo pozitivno, a i troškovi eksploatacije su veliki, jer se radi o, u većini slučajeva nepovoljnim odjelima. Godišnji sječivi etat za šumskoprivredno područje „Petrovačko“ iznosi oko 80 hiljada metara kubnih neto sortimenata, a proizvodno-finansijskim planom za 2022. godinu, za šumsko gazdinstvo „Oštrelj – Drinić“ Drinić, za sječu je predviđeno nešto više od 60 hiljada metara kubnih neto sortimenata.

Naime, rukovodstvo šumskog gazdinstva „Oštrelj – Drinić“ Drinić, uz saglasnost uprave javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike“ Srpske a.d. Sokolac, tražilo je od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske, da im odobri Aneks na važeću šumskoprivrednu osnovu, iako ista ističe za nešto manje od pet mjeseci, što je van svake pameti. Aneks su tražili sa ciljem da im se poveća etat (najjednostavnije rečeno, količina metara kubnih koji se mogu posjeći) u gazdinskoj klasi 1238 (Šume bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolima i kalkokambisolima) i u gazdinskoj klasi 1239 (Šume bukve i jele na kalkomelanosolima i kalkokambisolima). Ovo su dvije najproduktivnije gazdinske klase na teritoriji koju pokriva šumskoprivredno područje „Petrovačko“.

Naravno, naprijed navedeno ministarstvo im je odobrilo Aneks na važeću šumskoprivrednu osnovu. Međutim, u navedenom aneksu (navedeni nisam čitao), ali sigurno znam da niko nije lud da napiše da se šumskom gazdinstvu „Oštrelj – Drinić“ Drinić, odobrava da u pojedinim odjelima kao što su: 62, 64/1. i 64/2. u privrednoj jedinici „Klekovača – Drinić“ i 100. odjel u privrednoj jedinici „Bobija – Ribnik“, u toku jednog uređajnog perioda redovna sječa bude izvršena dva puta. Navedeni odjeli su sječeni 2013. godine i ne smiju se redovnim sječama tretirati prije 01.01.2023. godine.

Ovde navodim činjenicu da postoje sastojine kao što su: odsjek „a“ u 82/2. odjelu privredne jedinice „Klekovača – Drinić“ površine 23,36ha, odsjek „a“ u 83/2. odjelu privredne jedinice „Klekovača – Drinić“ površine 32,66ha, odsjek „a“ u 86/2. odjelu privredne jedinice „Klekovača – Drinić“ površine 39,92ha, odsjek „a“ u 87/2. odjelu privredne jedinice „Klekovača – Drinić“ površine 42,13ha i odsjek „a“ u 92. odjelu privredne jedinice „Klekovača – Drinić“ površine od 47,07ha, koje pripadaju gazdinskoj klasi 1238 (Šume bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu i kalkokambisolu), u kojima uopšte nije vršena sječa u proteklom dijelu uređajnog perioda, niti su navedene sastojine predviđene godišnjim planom gazdovanja za 2022. godinu.

Rukovodstvo šumskog gazdinstva „Oštrelj – Drinić“ Drinić, putem uprave javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, tražiće, ukoliko već nije, a mislim da još uvijek nije, od Vlade Republike Srpske da im odobri promjenu ili Aneks na godišnji plan gazdovanja šumama, tzv. proizvodno-finansijski plan.

Vas lično želim da zamolim da pokušate spriječiti ovu zloupotrebu, u prvom redu šume, a poslije svega ostalog, jer treba i poslije nas neko ovdje da živi. Ako vi izađete u javnost sa podacima da Vlada Republike Srpske ima namjeru, da javnom preduzeću šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, tj. šumskom gazdinstvu „Oštrelj – Drinić“ Drinić, odobri da se u odjelima kao što su: 62, 64/1. i 64/2. u privrednoj jedinici „Klekovača – Drinić“ i 100. odjel u privrednoj jedinici „Bobija – Ribnik“, redovna sječa vrši dva puta u toku jednog uređajnog perioda, što je protivzakonito i nedopustivo, a da se odjeli kao što su: 82/2, 83/2, 86/2, 87/2. i 92. u privrednoj jedinici „Klekovača – Drinić“ uopšte ne sijeku iako pripadaju istoj gazdinskoj klasi (1238), osim odsjeka „b“ u 100. odjelu privredne jedinice „Bobija – Ribnik“, koji pripada gazdinskoj klasi 1239, vjerujem da Vlada Republike Srpske neće odobriti promjenu ili Aneks na godišnji plan gazdovanja šumama, tj. proizvodno-finansijski plan. Samim tim nesposobno rukovodstvo u šumskom gazdinstvu „Oštrelj – Drinić“ Drinić, svojom krivicom bi upalo u još veći gubitak od gubitka koji je iskazan za prvih šest mjeseci tekuće godine, koji, prema mojim saznanjima iznosi oko 240 hiljada konvertibilnih maraka.

Odjele: 82/2, 83/2, 86/2, 87/2. i 92. u privrednoj jedinici „Klekovača – Drinić“, šumsko gazdinstvo neće da sječe iz razloga što su pomenuti daleko od šumskog kamionskog puta i jako su vrletni, tj. u njima su teški uslovi za rad, pa bi rashodi u pomenutim odjeliima bili veći od prihoda.

Gospodine Nebojša, smatram da bi svaka svjesna i stručna osoba trebala da reaguje na sve loše što primjeti u okviru svoje struke i da piramidalno se sve iznosi na više nivoe, da bi se isto spriječilo. Ja sam u više navrata pokušavao da reagujem šaljući dopise Šumarskoj inspekciji, Upraljvi kriminalističke policije, Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci, ali slaba vajda od toga. Naprotiv, nakon toga sam samo izopšten i marginalizovan od strane rukovodstva u šumskom gazdinstvu „Oštrelj-Drinić“ Drinić. Ne, ne smatram se degradiranim, jer jedini put današnjeg društva je da se „napredak“ mjeri sa političkom prilagodljivošću i podobnošću, te mi taj, nazovi napredak i ne treba. Kod životinja se zna red i biraju se najsposobnije za vođe, dok ovo kod nas je odavno u svim oblicima izgubilo kriterijume. „Biti prilagođen u duboko bolesnom društvu, nije nikakvo mjerilo zdravlja“.

Ovo smatram doprinosom sistemu u kojem živimo i stojim Vam na raspolaganju za sve iskrene namjere u poboljšanju ovog odavno zalutalog sistema! Nakon izbjeglištva, moja porodica i ja smo napravili kuću u Trnu, te iz tog razloga sam svaki vikend u Trnu i nije mi problem da dođem do Vas, gdje god je Vama zgodno, naravno, ako smatrate da ima potrebe za tim.

Srdačan pozdrav i do skorog viđenja, nadam se!

Izvor: nebojsavukanovic.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter