Vlada Srpske mijenja zakone o bankama da bi pomogla -porodici- i ostalima koji se nalaze na OFAC listi


Vlada Srpske mijenja zakone o bankama da bi pomogla -porodici- i ostalima koji se nalaze na OFAC listi

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o bankama Republike Srpske, po hitnom postupku.

Kao razlozi za donošenje ovog zakona navedeno je da je potrebno usklađivanje sa Zakonom o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske.

Zakonom se predlaže, da pored poslovnih komercijalnih banaka, i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) može obavljati poslove primanja novčanih depozita ili drugih povratnih sredstava, i to u skladu sa ovlašćenjem za obavljanje tih poslova utvrđenim zakonom kojim se uređuju njeno osnivanje, pravni status i djelatnost.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, po hitnom postupku, kojim su proširene djelatnosti Inesticiono-razvojne banke Republike Srpske, tako da pored već propisanih djelatnosti, Banka može obavljati i djelatnosti primanja novčanih depozita i obavljanje platnog prometa.

Takođe, Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o unutrašnjem platnom prometu, po hitnom postupku, kojim je predviđeno da poslove platnog prometa može obavljati i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske u skladu sa ovlašćenjem za pružanje tih usluga utvrđenim zakonom kojim se uređuju njeno osnivanje, pravni status i djelatnost.

Prema informacijama Gerile, pravi razlozi za donošenje ovog zakona je činjenica da je veći broj lica, kao i preduzeća stavljen na listu OFAC-a, to jeste sankcija koje je SAD uvela.

S obzirom da su njima u skladu sa tom listom ugašeni tekući i žiro računi, Vlada će preko IRB-a pokušati da napravi prostor da ta preduzeća nastave raditi i funkcionisati, bez obzira na prijetnje američke administracije da će proširiti listu sankcionisanih i na one koji budu pomagali u izbjegavanju sankcija.

I zvaničnici Republike Srpske su u više navrata govorili da je potrebno osnovati banku koja bi se bavila unutrašnjim platnim prometom, kako bi se riješio problem.

Foto naslovna: Gerila
Izvor: gerila.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter