Već drugi put ove godine grad Bijeljina plaća kreditne obaveze, od blizu pola miliona KM, a.d. -Vodovod i kanalizacija Bijeljina


Već drugi put ove godine grad Bijeljina plaća kreditne obaveze, od blizu pola miliona KM, a.d. -Vodovod i kanalizacija Bijeljina

Drugom ovogodišnjom prinudnom naplatom po nalogu Ministarstva finansija Republike Srpske, na osnovu garantnih obaveza koje je Grad Bijeljina preuzeo za kredit Akcionarskog društva „Vodovod i kanalizacija“ iz 2010. godine, sa računa Grada Bijeljina skinuto je 421.688,92 KM za neizmirenu ratu kredita od strane „Vodovoda i kanalizacije“.

Obaveza iz januara 2021. godine izmirena je tako što je Ministarstvo finansija izvršilo prinudnu naplatu u iznosu 425.554,44 KM iz sredstava raspoređenih od indirektnih poreza.

AD „Vodovod i kanalizacija“ dopisom od 2. jula 2021. godine obavijestilo je Gradsku upravu da nije u mogućnosti da izmiri obaveze po navedenim kreditima.

Na sastanku, koji je 20. juna ove godine održan između predstavnika Gradske uprave Bijeljina i Vlade Republike Srpske, pomenuta je mogućnost da Ministarstvo finansija Republike Srpske izvrši plaćanje svih dospjelih i neplaćenih iznosa za oba kredita, a da se naknadno utvrdi model po kom bi Grad Bijeljina i AD „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina izmirivali dugovanja  prema Ministarstvu finansija.

Ovo je još jedan udar na gradski budžet, imajući u vidu da Grad Bijeljina u okviru budžetskih sredstava za 2021. godinu nema planirana sredstva za izmirenje ovih kreditnih obaveza.

Foto naslovna: mojabijeljina.com
Izvor: gradbijeljina.org

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter