Troše milione, a za 15 godina ništa nisu uradili

Troše milione, a za 15 godina ništa nisu uradili

Uprkos tome što im je na raspolaganju bio budžet od preko milion maraka, Komisija za koncesije BiH, ni u 2020. godini nije dodjelila nijednu koncesiju.

Kako stoji u Prednacrtu izvještaja o radu ovog tijela, za prošlu godinu, i pored određenih aktivnosti, nadležna ministarstva nisu uspjela usaglasiti niti pokretnuti dodjelu koncesija, niti je bilo interesa potencijalnih koncesionara za koncesije putem samoinicijativnih ponuda.

„U sektoru transporta, nije bila nastavljena očekivana aktivnost pokrenuta još 2017. od strane Ministarstva transporta i komunikacija BiH, za dodjelu koncesije za izgradnju dionice Tarčin-Ovčari (ili Rudanka-Medakovo). Takođe, ostale neizgrađene dionice na Autoputu na Koridoru VC nisu bile predmetom odlučivanja da se za njihovu izgradnju dodjeli koncesija, iako je studija ekonomske opravdanosti dobila saglasnost Komisije još 2007. godine”, stoji u Prednacrtu.

Kako su naglasili, nije bilo aktivnosti koje bi vodile planiranju za dodjelu koncesija za izgradnju transportne infrastrukture na trasi transportnih međunarodnih koridora između BiH i neke od susjednih država kao što je autoput Beograd-Sarajevo-Beograd i sl.

Prema njihovim riječima, u sektoru energetike nisu postignuti sporazumi oko korištenja već izrađenih hidropotencijala na rijeci Drini na području Zvornika i Bajine Bašte kao ni za korištenje hidropotencijala Buškog jezera.

“Pokrenut je i parnični posupak od strane Elekroprivrede BiH za dodjelu koncesije na rijeci Drini, gdje je Komisija za koncesije BiH Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dala mišljenje/ stav po ovom pitanju. U 2020. godini pokrenut je i postupak kod Ustavnog suda BiH za utvrđivanje nadležnosti za dodjelu koncesija na rijeci Drini što će Komisija u narednom periodu pratiti”, stoji u ovom dokumentu.

Podsjećanja radi, iako je ranije postojala inicijativa za ukidanje ove komisije, koja je pravdana činjenicom da Komisija od dana svog postojanja nije dodijelila nijednu koncesiju, ona nije prošla u Parlamentu BiH.

Bitno je napomenuti da, iako nisu dodjelili nijednu koncesiju članovi ovog tijela, prema ranijom objavama u medijima, imaju prosječnu naknadu u iznosu od 2.500 KM.

 
Izvor:capital

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter