Samo jednom imate pravo pogađati ko će dobiti tender - informacioni sistem evidentiranja upravljanja dugom Vlade RS?!


Samo jednom imate pravo pogađati ko će dobiti tender - informacioni sistem evidentiranja upravljanja dugom Vlade RS?!

Vlada Srpske priznala da nema sistem za upravljanje dugom. Vlada Republike Srpske nema sveobuhvatni sistem evidentiranja upravljanja dugom, te su se sjetili da će im u narednom periodu trebati informacioni sistem za te namjene, saznaje portal CAPITAL.

Strategija upravljanja javnim finansijama Republike Srpske za period 2021-2025. godina, usvojena na posljednjoj sjednici Vlade RS, u posjedu je portala CAPITAL i iz nje je vidljivo da je jedna od mjera i „Efikasnije upravljanje dugom“.

Cilj je usklađivanje upravljanja dugom RS sa standarima EU i MFI, a ono što se u Strategiji još otkriva je da Ministarstvo finansija nema uspostavljen sveobuhvatni sistem evidentiranja upravljanja dugom.

„Ministarstvo finansija Republike Srpske redovno prikuplja mjesečne podatke o dugu i garancijama u svrhu vođenja ažurne evidencije o dugu, garancijama i indirektnom dugu Republike Srpske, dugu i garancijama jedinica lokalne samouprave, te dugu fondova socijalne sigurnosti, izrađuje projekcije o sevisiranju duga, te vrši analizu osjetljivosti duga, prati zakonske limite zaduženja, te kreira izvještaje o stanju ukupnog duga Republike Srpske u svrhu izvještavanja NSRS. Međutim, Ministarstvo finansija nema uspostavljen sveobuhvatni sistem evidentiranja upravljanja dugom“, navedeno je u Strategiji.

Dodaje se da je nabavka i implementacija sveobuhvatnog informacionog sistema za upravljanje dugom (SzUD) planirana kao srednjoročna aktivnost koja treba da se završi 2023. godine.

Sistem će biti integrisan sa postojećim informacionim sistemima Ministarstva finansija, te drugim informacionim sistemima van ministarstva koji su u vezi sa planiranjem, evidencijom i analizom duga.

„Implementacija SzUD unaprijedila bi dostupnost podataka o portfoliju, kako duga, tako i indirektnog duga Republike Srpske, što bi sistem planiranja, izvještavanja i analize duga podiglo na viši nivo. Ova aktivnost uključuje nabavku i implementaciju informacionog sistema i izmjenu/dopunu zakonskih i podzakonskih akata“, definisano je.

U Vladi nemaju ni precizne podatke koliko je po kojem projektu sredstava povučeno.

„Zbog izvjesnog odstupanja planirane od izvršene dinamike povlačenja finansijska sredstava po postojećim investicionim projektima, potrebno je razraditi metodologiju prikupljanja ulaznih podataka i njihovu obradu po planiranim zaduženjima za investicione projekte“, istakuto je u Strategiji.

Dodaje se da je potrebno unaprijediti postojeći model upravljanja dugom, što  podrazumijeva i obuku službenika zaduženih za upravljanje dugom.

Među aktivnostima koje planiraju u Ministarstvu finansija je i reorganizacija Resora za upravljanje dugom zbog čega će biti mijenjan Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu finansija.

Strategija upravljanja javnim finansijama Republike Srpske za period 2021-2025. godina donosi niz mjera koje Vlada planira da sprovede, a koje će CAPITAL posebno analizirati u idućem periodu.

Piše: Svjetlana Šurlan
Foto naslovna: Pixabay
Izvor: capital.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter