Republika Srpska duplo zaduženija po glavi stanovnika u odnosu na Federaciju

Republika Srpska duplo zaduženija po glavi stanovnika u odnosu na Federaciju

Stanje javne zaduženosti BiH na kraju prošle godine iznosilo je 12 milijardi, 154 miliona i 560.000 maraka, što je povećanje za 943,3 miliona maraka u odnosu na kraj 2019. godine, navedeno je u Informaciji Ministarstva finansija i trezora koju je danas usvojio Savjet ministara BiH.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 51,14 posto, Distrikt Brčko sa 0,44 posto, a Republika Srpska sa 47,91 posto, pri čemu Srpska ima gotovo duplo manje stanovnika od Federacije. To znači da je, po glavi stanovnika, Srpska skoro duplo više zadužena od Federacije.

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2020. godini iznosi 35,08 posto, što BiH svrstava u red najmanje zaduženih zemalja u regionu.

Kada se posmatra struktura spoljnog duga po kreditorima, najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 30,74 posto, Evropska investiciona banka sa 23,20 posto, Međunarodni monetarni fond sa 10,48 posto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 7,16 posto i Pariški klub kreditora sa 6,29 posto, a što predstavlja 77,87 posto ukupnog stanja spoljnog duga.

Servis spoljnog duga BiH u 2020. godini iznosi 771,32 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 622,38 miliona KM ili 80,69 posto, a na kamatu 148,94 miliona KM ili 19,31 posto.

U ukupnom iznosu servisa spoljno duga BiH Federacija BiH učestvuje sa 63,80 posto, Republika Srpska sa 33,90 posto, a Distrikt Brčko i institucije BiH sa 1,20 posto, odnosno 1,10 posto.

Izvor: tvbn

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter