-Rema trade-: Pomagali smo Vladi RS u specifikaciji opreme za -Rajsku dolinu-

-Rema trade-: Pomagali smo Vladi RS u specifikaciji opreme za -Rajsku dolinu-

Iz firme „Rema trade“ Laktaši, za koju je vidljivo da je direktno učestvovala u pripremi tendera Vlade RS za nabavku ugostiteljske opreme za hotel „Rajska dolina“ na Jahorini, saopštili su danas da „nisu miljenici vlasti“, ali su potvrdili da su pomagali Vladi RS u specifikaciji ugostiteljske opreme. To je suprotno Zakonu o javnim nabavkama BiH koji propisuje da ugovorni organ ne smije koristiti savjete bilo kojeg lica koje može imati bilo kakav direktni ili indirektni interes za ishod postupka dodjele ugovora.

Iz firme „Rema trade“ u dopisu CAPITAL-u navode da su, kao i mnoge druge firme, preuzeli tender Vlade koji je u toku i da je na njima odluka da li će i učestvovati na istom.

„Ugovor će biti dodijeljen najuspješnijem ponuđaču. Kao firma koja je specijalizovana za promet ugostiteljske opreme imamo korektne poslovne odnose sa svim svojim klijentima. S tim ciljem, a s obzirom da smo jedna od vodećih firmi u BiH koja se više od 20 godina bavi isključivo opremanjem ugostiteljskih objekata, Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske nam se obratio za pomoć kod izrade dijela specifikacije ugostiteljske opreme koja im je potrebna za opremanje hotela „ Rajska dolina“ na Jahorini“, navode u firmi „Rema trade“.

Dodaju da su opremali mnoge hotele u BiH, da imaju iskustvo sa opremom koja je neophodna hotelima tog kapaciteta i kategorije 4, 4+ zvjezdice.

„To je jedini razlog zašto smo učestvovali u konsultacijama u pripremi postupka predmetne javne nabavke, odnosno dostavili nekoliko sličnih ponuda u prethodnim postupcima i ponudama koje smo pripremali za objekte sličnog kapaciteta i kategorije u kojima smo učestvovali“, ističu u „Rema trade“.

Dodaju da je postupak objavljen na Portalu javnih nabavki BiH, da je transparentan i ne ograničava ni na koji način konkurenciju, odnosno učestvovanje drugih privrednih subjekata u postupku, a da je na Vladi da odabere najpovoljnijeg ponuđača.

„Kao porodica koja se 40 godina bavi privatnim biznisom, i firma koja postoji skoro 30 godina, nikada nismo bili i ne želimo biti „miljenik vlasti“ niti bilo kojih političkih partija kako ste naveli u svojoj objavi. Mi sarađujemo sa kupcima iz čitave Bosne i Hercegovine, od Bihaća, Cazina, Prijedora,  Orašja, Brčko, Bijeljine, Tuzle, Zenice, Sarajeva, Banja Luke te svih gradova BiH, a čak i sa kupcima iz Hrvatske i Srbije“, naveli su.

Smatraju da smo neobjektivno objavili informacije kako bi ih okarakterisali kao „miljenika vlasti“ i da nismo spomenuli izuzetno veliki broj privatnih objekata koje su opremali na nivou cijele BiH, Srbije, Hrvatske kao i institucija iz FBIH.

Podsjećamo, portal CAPITAL bavio se zakonitošću nabavki Vlade RS i trošenju javnih sredstava iz Budžete RS pa je saradnja „Rema trade“ sa privatnim firmama i institucijama FBiH irelevantna.

Iz „Rema trade“ priznaju da su učestvovali u pripremi tendera Vlade, zaboravljajući na dio Zakona o javnim nabavkama koji u članu 53. (Neophodne informacije) stav 5 kaže da je „Prilikom pripreme tenderske dokumentacije, ugovorni organ dužan poštovati principe jednakog tretmana i nediskriminacije kandidata/ponuđača. Ugovorni organ ne smije koristiti savjete bilo kojeg lica koje može imati bilo kakav direktni ili indirektni interes za ishod postupka dodjele ugovora, ako je vjerovatno da to može uticati na stvarnu konkurenciju za predmetni ugovor“.

U Transparency International u BiH kažu da Ugostiteljski servis Vlade RS mora u zapisniku o ocjeni ponuda da dokaže da nije narušio konkurenciju.

„Zakon o javnim nabavkama u članu 52. (Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije) stav 5 propisuje da ako je određeni privredni subjekat direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, ugovorni organ mora preduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da konkurencija ne bude narušena učestvovanjem tog privrednog subjekta kao kandidata/ponuđača u postupku javne nabavke u odnosu na ostale kandidate/ponuđače“, istakli su u TI BiH.

Dodali su da takve mjere uključuju davanje svih informacija ostalim ponuđačima koje su saopštene za vrijeme tehničkih konsultacija ili su nastale kao rezultat tehničkih konsultacija i određivanje adekvatnih vremenskih rokova za prijem zahtjeva za učešće i ponuda.

U TI BiH objašnjavaju za CAPITAL da Zakon propisuje da će se novčanom kaznom od 1.500 do 15.000 KM kazniti ugovorni organ ako predmet ugovora, konkursne uslove, tehničke specifikacije ili druge elemente javnog poziva prilagodi konkretnom ponuđaču, ili ako dodijeli ugovor ponuđaču koji je učestvovao u pripremi konkursne dokumentacije ili nekog njenog dijela, a nije u postupku dokazao da nije bio u povoljnijem položaju.

Portal CAPITAL objavio je prije dva dana da je Vlada RS raspisala tender za nabavku kristalnih čaša, porculanskih tanjira, šerpi i druge ugostiteljske opreme za hotel „Rajska dolina“ na Jahorini.

Vrijednost opreme je skoro 300.000 KM, a iz specifikacije posuđa vidljivo je da je istu pripremala privatna firma „Rema trade“ iz Laktaša, što je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama.

Piše: Svjetlana Šurlan

Foto naslovna: rematrade.net

Izvor: capital.ba

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks