Posle legalizovanja izborne krađe CIK usvojio odluku Suda BiH: SNSD će imati četiri delegata u Domu naroda


Posle legalizovanja izborne krađe CIK usvojio odluku Suda BiH: SNSD će imati četiri delegata u Domu naroda

Centralna izborna komisija BiH usvojila je danas odluku Apelacionog vijeća Suda BiH na žalbu SNSD-a u vezi sa petim delegatom u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj 1. sjednici u 2023. godini, u ponovljenom postupku i postupajući po nalogu Suda BiH, donijela Odluku o utvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.

Prema usvojenoj odluci kandidatska lista predlagača Denisa Šulića nije osvojila nijedan glas; kandidatska lista predlagača Ranke Perić Romić osvojila je 12 glasova; kandidatska lista PDP – Partija demokratskog progresa osvojila je 11 glasova; kandidatska lista predlagača Milana Radovića, osvojila je 16 glasova; kandidatska lista predlagača Anje Ljubojević osvojila je 13 glasova; kandidatska lista predlagača Igora Žunića osvojila je 14 glasova; kandidatska lista predlagača Saše Grbića osvojila je 2 glasa i kandidatska lista predlagača Mladena Ilića osvojila je 14 glasova.

Prema utvrđenim rezultatima mandati u Dom naroda Pralamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske se dodjeljuju Snježani Novaković Bursać (SNSD), Želimiru Neškoviću (SDS), Nikoli Špiriću (SNSD), Sredoju Noviću (SNSD) i Radovanu Kovačeviću (SNSD).

Dakle, SNSD će definitivno imati četiri delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i sa jednim delagatom iz SDS-a činiće Klub Srba.

Iz CIK-a podsjećaju da Odluka o utvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske nije pravosnažna i na istu se može izjaviti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH putem Centralne izborne komisije BiH u roku od dva dana od dana prijema odluke.

Član CIK-a Željko Bakalar rekao je da je CIK postupio u skladu sa rješenjem Suda Bosne i Hercegovine u dva predmeta po žalbama gdje je jasno naloženo da CIK donese odluku u skladu sa Izvještajem Komisije za imenovanje Narodne skupštine RS.

“Nema tu neke dileme u zemlji u kojoj postoji vladavina prava postupićemo u skladu sa odlukom Suda. Mi smo ovdje u donošenju prethodne dvije odluke imali različite pristupe. Rješenja Suda smo analizirali svako od nas pojedinačno. Ima tu nekih stvari po kojima imamo različita mišljenja vezano za samu proceduru. Važno je da istaknemo da u rješenjima Suda se minimalno u obrazloženju Sud osvrtao na (ne)validnost samog glasačkog listića, više su osporene odluke CIK-a vezano za proceduru”, rekao je Bakalar.

Podsjećamo, prilikom glasanja u Narodnoj skupštini RS jedan glas, koji je bio odlučujući, izazvao je pometnju. Naime, glas za PDP-ovu listu je unesen na pogrešan način, zbog čega je komisija Narodne skupštine, koja je provela glasanje, listić proglasila nevažećim, pa je četvrti delegat dodijeljen SNSD-u.

Međutim, tek tada počinje političko-pravna bitka za petog delegata iz Republike Srpske. CIK je nakon žalbe PDP-a taj glas prihvatio kao važeći i dodijelio delegata PDP-u. Prema prvobitnoj odluci CIK-a, SNSD je dobio tri, a PDP i SDS po jednog delegata.

Nakon toga je uslijedila žalba SNSD-a Apelacionom vijeću Suda BiH, a Sud prihvata žalbu i vraća odluku CIK-u na ponovno razmatranje.

CIK potom ponovo donosi istu odluku kojom je SNSD dobio tri, a SDS i PDP po jednog delegata.

Međutim, Sud opet odlučuje da SNSD-u ipak pripadaju četiri delegata. Nakon toga CIK je danas zasjedao i prihvatio odluku Suda te SNSD-u dodijelio četvrtog delegata.

SNSD je četvrtim delegatom u suštini dobio mogućnost potpune kontrole procesa i donošenja odluka kroz Dom naroda, čime je postao neizaobilazan faktor na državnom nivou.

Dom naroda BiH sastoji se od 15 delegata i to po pet delegata iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Inače, Dom naroda je drugi dom Parlamenta BiH od koga zavisi hoće li i u kojoj mjeri biti usvajani zakoni i sve druge odluke, zaključci i slično. Dakle, bilo koji zakon koji usvoji Predstavnički dom, mora dobiti podršku i u Domu naroda. Ko kontroliše makar jedan klub u Domu naroda ima značajna ovlaštenja u svojim rukama. Primjera radi, u prethodnom mandatu SNSD je u Domu naroda imao četiri delegata pa je veliki broj odluka bio blokiran jer SNSD nije podržavao zakone, a bez njih nije bilo moguće postići entitetsku većinu koja je potrebna za izglasavanje odluka.

Ustav BiH, u vezi sa načinom donošenja odluka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, navodi da se “sve odluke u oba doma donose većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju. Delegati i članovi će ulagati najveće napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta. Ukoliko većina ne uključuje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta, predsjedavajući i njegovi zamjenici će, radeći kao komisija, nastojati da u roku od tri dana od glasanja postignu saglasnost. Ukoliko ta nastojanja ne uspiju, odluke će se donijeti većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine, ili više, delegata ili članova izabranih iz svakog entiteta.

Identična odrednica nalazi se i u članu 75. (Donošenje odluka) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH koji u posljednjem paragrafu navodi da se “odluke donose većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju, pod uslovom da glasovi „protiv“ ne sadrže dvije trećine ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta.”

Dakle, četiri delegata od ukupno pet koji dolaze iz Republike Srpske čine više od dvije trećine delegata iz tog entiteta, te ukoliko glasaju “protiv” bilo kojeg prijedloga koji se nađe pred zastupnicima u Domu naroda, u skladu sa Ustavom BiH i Poslovnikom tog tijela, takav eventualni prijedlog neće moći biti usvojen.

Foto naslovna: izbori.ba/Sjednica CIK-a 05.01.2023. godine
Izvor: CIK/Istinomjer/RTRS/Klix/N1/gerila.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter