OC -Jahorina- daje skoro pola miliona maraka za promociju u medijima

OC -Jahorina- daje skoro pola miliona maraka za promociju u medijima

Olimpijski centar„Jahorina“odlučio je da se u naredne tri godine reklamira u medijima u Republici Srpskoj, Srbiji i inostranstvu, a za te namjene su spremni izdvojiiti skoro pola miliona maraka.

U tenderskoj dokumentaciji koju su objavili istaknuto je da će najviše novca dobiti štampani mediji u Srbiji i to čak 158.301 KM sa PDV-om, što je 33 odsto ukupnog iznosa izdvojenog za reklamiranje.

Pozamašna cifra planirana je i za štampane medije u BiH koji će dobiti 56.160 KM, dok će za televizije biti izdvojene skoro 34.000 maraka.

Za štampane medijeu inostranstvu planirano je izdvajanje 34.632 KM, dok će za promociju na internet portalima u Srbiji platiti 34.655 maraka.

Olimpijski centar je za reklamu na internet portalima u BiH spreman dati 37.323 KM, dok za stavku „promocije u ostalimmedijima“ izdvajaju 112.764 marke.

Kada su u pitanju uslovi koje moraju ispuniti štampani mediji iz BiH, od njih se traži da su već sarađivali sa planinskim centrima koji se bave zimskim i ljetnim turizmom, isto se zahtijeva i od „ostalih medija za promociju“ i televizija, a štampani mediji iz Srbije morati ispuniti uslov saradnje sa turističkim centrom, dok za štampane medije u inostranstvu, portale iz BiH i Srbijenisu navedni ovakvi uslovi.

Kao dokaz za ove uslove ponuđači će morati priložiti izjavu o dobro izvršenom poslu, ali i pribaviti potvrdu od turističkog ili planinskog centra s kojim su sarađivali (zavisno od toga šta se traži), da je medij imao iskustva u istim ili sličnim poslovima.

Kako je CAPITAL ranije pisao,u 2020. godini koju je obilježila pandemija virusa korona i pad profita u skoro svim djelatnostima, Olimpijski centar „Jahorina“ je uspio da ostvari dobit od 2,1 milion KM što je njihov najbolji rezultat posljednjih godina.

Profit Olimpjiskog centra lani je znatno povećan u odnosu na 2019. godinu kada je iznosio svega 78.941 KM.

Iz finansijskog izvjštaja Olimpijskog centra „Jahorina“ vidljivo je da su im prihodi lani smanjeni, ali su značajno smanjeni i rashodi, što je doprinijelo povećanju dobiti.

Prihodi su sa 15 miliona smanjeni na 12,7miliona KM, dok su rashodi sa 14,9 smanjeni na 10,6 milionamaraka.

Piše: Bojana Ninković

Foto naslovna: Facebook OC Jahorina

Izvor: capital

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter