Obećali novi zakon o VSTV-u do kraja 2019. godine, sada poručuju da će biti u 2020.

Obećali novi zakon o VSTV-u do kraja 2019. godine, sada poručuju da će biti u 2020.

Nacrti zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i zakona o sudovima BiH bit će izrađeni i dostavljeni u proceduru usvajanja u 2020. godini, tvrdi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

U julu prošle godine ministar pravde BiH Josip Grubeša rekao je kako vjeruje da će sveobuhvatne izmjene Zakona o VSTV-u biti u proceduri do kraja 2019. godine. S obzirom na to da u Parlamentarnu skupštinu BiH još uvijek nisu dostavljene izmjene ovog zakona, pojašnjenje smo zatražili od Ministarstva pravde BiH.

Oni su nam rekli da je rješenjem od 17. augusta 2018. godine formirana radna grupa od predstavnika koje su nominirale nadležne institucije. Prvi sastanak je bio zakazan za 19. septembar 2018. godine, ali je Ministarstvo pravde RS-a zatražilo da se prije početka rada radne grupe održe sastanci ministra pravde BiH, entitetskih ministara pravde i predsjednika Pravosudne komisije Brčko distrikta, na kojem bi se konkretizirali principi iz protokola Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH, a koji će dati smjernice Radnoj grupi za daljnji rad.

Ministar pravde BiH, entitetski ministri pravde i predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održali su radno-konsultativni sastanak 14. juna 2019. godine na kojem su razmatrali način i modalitete daljnje reforme pravosuđa u BiH, ali i način unapređenja zajedničkog rada na izradi potrebnih zakona. "Na dnevnom redu sastanka bili su Zakon o VSTV-u BiH te Zakon o sudovima BiH. Dogovorili su da će radna grupa pripremiti Nacrt zakona o izmjenama i dopunama važećeg Zakona o VSTV-u ili novi Nacrt zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine u skladu s mišljenjem Venecijanske komisije, preporukama Evropske komisije, preporukama Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i Bosne i Hercegovine, ali i razmotriti sve druge inicijative koje su u proteklom periodu dostavljene Ministarstvu pravde BiH", rekli su iz Ministarstva pravde BiH.

Kako kažu, imajući u vidu važnost postavljenog zadatka, Ministarstvo pravde BiH ocijenilo je opravdanim da se u pripremu ovog propisa uključi veći broj članova, posebno nosilaca pravosudne funkcije, te je zbog navedenog 3. oktobra 2019. godine pozvalo Sud BiH i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, vrhovne sudove entiteta, Federalno tužilaštvo i Javno tužilaštvo RS-a da dostave prijedloge svojih predstavnika za rad u ovoj radnoj grupi.

"Ministar pravde je 6. novembra 2019. godine donio rješenje kojim je proširen sastav radne grupe. Radna grupa će precizirati i ponuditi potrebne izmjene u Zakonu o VSTV-u. Prvi sastanak radne grupe održat će se u ovom mjesecu", kazali su iz Ministarstva pravde BiH. Zaključili su riječima da će u skladu s akcijskim planom i planom rada Ministarstva pravde BiH, nacrti zakona o VSTV-u i zakona o sudovima BiH bit izrađeni i dostavljeni u proceduru usvajanja u 2020. godini.

Još 26. juna 2019. godine Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH na hitnoj sjednici je usvojio zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo pravde BiH da u roku od 30 dana sačini i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavi analizu potrebnih izmjena zakona u oblasti pravosuđa, u skladu s mišljenjem Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

Do danas nikakva analiza nije dostavljena u državni organ zakonodavne vlasti, a o tome koliko zaključci bosanskohercegovačkih parlamentaraca obavezuju bilo koga dovoljno govori i diskusija na trećoj sjednici Zastupničkog doma PSBiH.

"Ja sam pet godina bio u Vijeću ministara BiH i znam koliko je puta PSBiH zaključivala i obavezivala Vijeće ministara BiH da se izradi novi zakon o VSTV-u i dostavi PSBiH. Do toga nikada nije došlo. Ja mislim da se zaključci Parlamentarne skupštine BiH mogu okačiti nekom starom, ofucanom mačorini o rep", rekao je zastupnik SDS-a Dragan Mektić.

Izvor: klix.ba/impulsportal.net

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks