Novo ukazanje - Sebija o odluci Senata -Sutra ću Tužilaštvu predati originalan primjerak indeksa- (Video)

Novo ukazanje - Sebija o odluci Senata -Sutra ću Tužilaštvu predati originalan primjerak indeksa- (Video)

"Odluka Vanredne sjednice Senata očigledan je politički obračun, čiji su inicijatori pojedini bivši funkcioneri SDA koji su došli u konflikt sa politikom SDA, zbog svojih osobnih ambicija", navela je Sebija.

Sa 30 glasova za poništavanje, 5 protiv i 6 suzdržanih, Senat UNSA-e je donio odluku da poništi akademska zvanja Sebiji Izetbegović. 

Nakon poništenja zvanja magistra, Sebija se oglasila na Facebooku. 

"Jedan broj učesnika sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu, koja je danas vanredno sazvana i održana, obavijestio me je da je Senat donio odluku kojom je usvojena Analiza Komisije koja je vršila provjeru vjerodostojnosti isprava u vezi sa mojim postdiplomskim studijem. Ovom odlukom Senat je ovlastio Rektora da poništi upis u Matičnu knjigu magistranata koji je izvršen pod rednim brojem 437. na ime Izetbegović dr. Sebije, koja je dana 19.03.1998. godine odbranila magistarski rad na temu: "Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu". Odlukom je, također, zadužena Stručna služba Univerziteta u Sarajevu da oglasi ništavim predmetni upis. Pored toga, zadužen je Medicinski fakultet u Sarajevu da pristupi reviziji i ažuriranju personalnih i studentskih dosijea, matičnih knjiga i evidencija, te da o tome u određenom roku izvijesti Senat."

Povodom Odluke, koju je danas donio Senat Univerziteta, ističem da se radi o odluci koja je isključivo motivisana političkim razlozima. U samoj odluci nije dato bilo kakvo obrazloženje o dokazima i činjenicama koje su utvrđene u postupku koji je prethodno vođen, jer objektivno sagledavanje činjeničnog stanja ne bi dalo osnov za donošenje ove odluke. U indeksu koji posjedujem evidentirani su položeni predmeti, ocjene i datumi polaganja, kao i potpisi profesora za svaki položeni predmet. Indeks nisam dala Komisiji, jer se pokazalo da su pojedini značajni dokumenti iz službenih evidencija i dosijea nestali za vrijeme trajanja postupka, iako su ranije postojali i bili evidentirani. Osnovano sam odbila predaju originalnog indeksa, da bih izbjegla mogućnost da i indeks, koji je izuzetno značajan dokaz, bude uklonjen i eventualno uništen.

U toku sutrašnjeg dana, odazvat ću se nalogu Suda i Sudu odnosno Tužilaštvu predati originalan primjerak indeksa.

Odluka Vanredne sjednice Senata očigledan je politički obračun, čiji su inicijatori pojedini bivši funkcioneri SDA koji su došli u konflikt sa politikom SDA, zbog svojih osobnih ambicija.

Uvjerena sam da će, u postupcima koji budu vođeni pred nadležnim sudovima, biti dokazana i utvrđena nezakonitost Odluke Senata i razotkrivena politička pozadina takvog postupka. Radi se o protupravnom aktu, čiji je isključivi cilj da me kompromituju u javnosti i dovedu u pitanje moju besprijekornu akademsku karijeru - navela je Sebija na Facebooku.

Izvor: face.ba

 

Sebija pokazala indeks ali ne i diplomu: Šta sadrži izvještaj Komisije o analizi postdiplomskog studija Sebije Izetbegović?

Komisija, koju je predvodio Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta, uputila je zvaničan prijedlog Senatu da se poništi njena diploma

Komisija Senata Univerziteta u Sarajevu prošle sedmice završila je posao u vezi sa utvrđivanjem činjenica u vezi sa validnošću diplome postdiplomskih studija Sebije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. 

Komisija, koju je predvodio Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta, uputila je zvaničan prijedlog Senatu da se poništi njena diploma.

Direktorica KCUS-a i zastupnica SDA u Skupštini Kantona Sarajevo sinoć je u gostovanju na Hayatu pokazala indeks, ali ne i diplomu i uvjerenje o položenim ispitima, koje očito nema.

Važno je napomenuti da ona nije osporila utvrđeno činjenično stanje u vezi sa provođenjem postupka priznavanja položenih ispita u Zagrebu u skladu s tada važećim statutom Medicinskog fakulteta. Ona je pokazala kopiju koja se nalazila u njenom personalnom dosjeu na Medicinskom fakultetu i koja je upućena u Zagreb koji nije potvrdio vjerodostojnost istog kao niti izdao uvjerenje o položenim ispitama koji su u isti upisani.

Praktično, ako se zna da Tužilaštvo KS vodi i druge istrage, da se naslutiti da će Sebiji Izetbegović možda ostati samo titula završenog studenta medicine.

Kao što je poznato, ona je sa skromnim prosjekom Medicinski fakultet završila nakon 11 godina studiranja.

 

Video: FACE HD TV
Izvor: face.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter