Nezakonita imovinska korist advokatima? Krivična prijava protiv 14 sudija Okružnog suda u Banjaluci!


Nezakonita imovinska korist advokatima? Krivična prijava protiv 14 sudija Okružnog suda u Banjaluci!

Banjalučka advokatica Gordana Erceg podnijela je krivičnu prijavu protiv četrnaest sudija banjalučkog Okružnog suda. Prijava je podnesena Tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog navoda o nezakonitim radnjama i donošenja odluka u namjeri da se advokatima pribavi imovinska korist. Jedan od advokata tužilaca je suprug sutkinje Okružnog suda.

Erceg je pravni zastupnik jedne turističke agencije koja je organizovala đačku ekskurziju koja zbog pandemije virusa korona nikada nije realizovana. Ona ne spori odgovornost agencije ali tvrdi da je agencija već vraćala novac na račune roditelja. Tvrdi da su bez potrebe vođeni sudski postupci kako bi advokati učenika zaradili na sudskim troškovima. Kaže da je riječ o nekoliko desetina hiljada maraka.

Ona u krivičnoj prijavi, u koju je Gerila info imala uvid, obrazlaže način na koji su sudije, prema navodima iz prijave, nezakonito postupale.

“Sudski sporovi protiv tužene (ukupno 94) su pokrenuti ne radi sticanja imovinske koristi advokata kroz troškove postupka a ne radi zaštite prava stranaka u postupku. U sporovima koji su pokrenuti protiv tužene radi sticanja bez osnova nije sporno da je tužena, kao svjestan sticalac, primila određen iznos novca po osnovu ekskurzije koja je otkazana usljed više sile COVID 19, samim tim je dužnik i nikada nije sporila obavezu da novac vrati vlasniku po pravilima sticanja bez osnova a na osnovu Zakona o obligacionim odnosima. Tužena je primljeni novac vraćala vlasnicima novca uplaćenog za ekskurziju učenicima po zahtjevu vlasnika sredstava ili na račun uplatioca po pravilima sticanja bez osnova“, navodi se između ostalog u krivičnoj prijavi.

Erceg u prijavi navodi i da su advokati preuzeli punomoć od lica koja nisu aktivno legitimisana odnosno koja nisu vlasnici novca koji je uplaćen za ekskurziju budući da se radi o izdržavanim licima.

“U vrijeme podnošenja tužbi u dvadeset i tri predmeta trća lica su i prije podnošenja tužbe podnijela zahtjev za povrat sredstava, tužena je na račun trećih lica izvršila povrat sredstava, a prvostepeni, a kasnije i drugostepeni sud i u tim predmetima konstatuju činjenice koje nisu utvrđene tokom postupka, činjenice kojih nema, prekoračivši granice svojih službenih ovlaštenja u presudama konstatuju da su tužioci uplatioci i da je njima na račun vraćen novac te tužiocu dosuđuju određene iznose vlasništvo trećeg lica, zakonske zatezne kamate na iznose isplaćene trećem licu, sa namjerom i umišljajem da tužiocu dosude visoke sudske troškove, koje naplaćuje punomoćnik tužioca“, navodi se u krivičnoj prijavi protiv sudija.

Ova advokatica u prijavi tvrdi i da su advokati na osnovu drugostepenih a nezakonitih presuda ostvarili imovinsku korist od 48 450 maraka.

“Oni su održali sjednicu građanskog odjeljenja na kojem su zauzeli stav da se po žalbi tužene neće primjenjivati zakon i da iako su žalbe osnovane da se žalbe odbijaju. Na taj način punomoćnik tužioca naplaćuje 48 hiljada maraka a on je suprug sudija Okružnog suda u Banjaluci. U 43 predmeta tužena je vratila novac na račun vlasnika po njihovom zahtjevu gdje oni kažu da nemaju potraživanja prema tuženom a sud kaže ne može da nema potraživanja. Sud obavezuje da tužena isplati zakonsku kametu i troškove postupka u iznosu 1200, 1300 maraka što je van svake pameti. Da se primjeni materijalno pravo tuženi bi trebalo da izgubi spor. Sud kao da ja nisam izvodila dokaze. Naše tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu, ovdje se radi o zloupotrebi sudijske funkcije. Ovdje je meni predlagano neka tužena uplati na račun punomoćonika tužioca 20 000 maraka i sve će tužbe biti povučene. Ja odbijem, pa valjda su troškovi sporedni i potraživanja idu u zavisnosti od uspjeha stranke u postupku”, rekla je novinaru Gerila info advokatica Gordana Erceg.

Izvor: gerila.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter