Ljubomir Mrda ostao bez miliona - Prekinut postupak izdavanja dozvole za rad zbog brojnih nepravilnosti

Ljubomir Mrda ostao bez miliona - Prekinut postupak izdavanja dozvole za rad zbog brojnih nepravilnosti

Hobotnica u salati: Kriminalac Mrda ostao bez milionskih sredstava: Regulatorna komisija za električnu energiju RS Prekinula postupak izdavanja dozvole za rad zbog brojnih neregularnosti tokom izgradnje MHE “Miljacka”; Zaključak Regulatorne komisije potpuno demantuje sve navode Ministroida Srebrenke Maline Golić o “poštenju” njenih najbližih saradnika; Golićevu neću tužiti zbog neistina, prepuštam je njenom blatu

1.
Kriminalac Ljubomir Mrda ostao je bez (nacrta) Dozvole za rad njegove HE “Miljacka”, čime je prekinut dugogodišnji niz teških kriminalnih djela koja je narečeni počinio kako bi nelegalno izgrađeni objekat stavio u funkciju i mjesečno od Elektroprivrede RS inkasirao 102.953 KM; Godišnje je to 1.25.437 KM; Kako je koncesija na pedeset godina, Mrda i njegovi nasljednici trebali su  inkasirati 61.770.550 KM 

2.
Regulatorna komisija za energetiku RS donijela je, 18.06.2020., Zaključak
(Broj: 01-142-22/20/R-146-152) da se PREKIDA postupak izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Miljacka". Zaključak je potpisao Vladislav Vladičić, direktor Regulatorne komisije.

Dalje se kaže da je Zaključak konačan i objavljuje se na internet stranici Regulatrone komisije za energetiku Republike Srpske. 

3.
U obrazloženju se navodi da je Mrdina firma "GREEN ENERGY" d.o.o.Pale18.02.2020. Regulatornoj komisiji  podnijela Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani “Miljacka”. 

“Prema zahtjevu instalisana snaga Male hidroelektrane ''Miljacka'' iznosu 2,5 MW, planirana godišnja proizvodnja je 9.310 MWh”, navodi se u obrazloženju i dodaje da je “u postupku izdavanja ove dozvole, utvrđen je nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje, koji je, zajedno sa zahtjevom, upućen na javno razmatranje. U okviru javnog razmatranja, Regulatorna komisija je održala i opštu javnu raspravu, dana 11.06.2020. godine”, kaže se dalje u Zaključku.

4.
U Regulatornoj komisji su “zaboravili” da su nezakonito izdali nacrt Dozvole, tako što je to učinjeno na osnovu Glavnog projekta koji uopšte nije ispoštovan prilikom gradnje, a ne na osnovu Izvedenog stanja koje se u potpunosti, po gotovo svim parametrima, razlikuje od Glavnog projekta i Građevinske dozvole.

Konačno su priznali da je izgrađena brana pet metara viša nego što je to dozvoljeno Glavnim projektom i Građevinskom dozvolom.

5.
“U postupku javnog razmatranja Regulatornoj komisiji su dostavljeni komentari zainteresovanih lica u kojima je ukazano na neusklađenost tehničkih i energetskih podatka za MHE ''Miljacka''. 

Foto: Javna rasprava

Ukazano je da su prilikom izvođenja radova na ''Miljacki'' izmijenjene tehničke karakteristike, a jedna od ključnih je da je nivo gornje vode na vodozahtvatu prema izvedenom stanju 625 m.n.m., a prema izdatoj građevinskoj i upotrebnoj dozvoli, kao i u vodnoj i ekološkoj dozvoli, te projektnoj dokumentaciji na osnovu koje su izdati ovi akti, nivo gornje vode na vodozahvatu iznosi 620 m.n.m.”, navedeno je u Zaključku regulatorne komisije, čime su potvrđeni svi moji navodi o kriminalnim radnjama Mrde tokom gradnje, koje sam iznio u niz tekstova u proteklom vremenu.

6.
Kao razlog za svoju odluku oni navode i da je kao dokaz priložen izvod iz projekta izvedenog stanja za Malu hidroelektranu ''Miljacka'', te izvod iz protokola o ispitivanju ugrađene opreme, sačinjen od strane proizvođača opreme ''Kolektor turboinštitut''. 

“Imajući u vidu prirodu neusaglašenosti tehničkih i energetskih podataka u upravnim aktima koji se odnose na Malu hidroelektranu „Miljacka“ i to: -Rješenje broj 15.03-360-128/18 od 14.12.2018. godine izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kojim je izdata građevinska dozvola, 

-Rješenje broj 15.03-360-213/19 od 10.03.2020. godine izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kojim je dato odobrenje za upotrebu, 
-Rješenje broj 15.04-96-65/18 od 04.09.2018. izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinasrtvo i ekologiju, kojim je izdata ekološka dozvola i 

-Rješenje o vodnoj dozvoli broj 01/3-3-766-1/20 od 21.02.2020. godine izdato od strane Javne ustanove ''Vode Srpske'' Bijeljina, i podataka iz projekta izvedenog stanja za MHE ''Miljacka'', te protokola o ispitivanju ugrađene opreme, sačinjenog od strane proizvođača opreme ''Kolektor turboinštitut'', Regulatorna komisija je o tome obavijestila nadležne organe koji su donijeni navedena rješenja, radi daljeg postupanja”, navedeno je u Zaključku regulatorne komisije.

U Zaključku Regulatorne komisije se još kaže da je Odredbama člana 132. stav 1. Zakona o opštem upravnom postuktu propisano da ako se u toku postupka pojavi prethodno pitanje koje čini samostalnu pravnu cjelinu bez čijeg rješavanja se ne može odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole, a za čije rješavanje je nadležan sud ili drugi organ, može se zaključkom prekinuti postupak, dok nadležni organ ne riješi to pitanje. 

7.
Na ovaj način jasno je rečeno da Rješenja Ministartsva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju nisu izdata na osnovu stvarnog stanja, Izvedenog projekta, već na osnovu netačne, falsifikovane, dokumentacije.

Iako su u Regulatornoj komisiji sve uvili u riječ “neusklađenost”, nema nikakve dileme da je Ministarsvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdalo Upotrebnu dozvolu za “Miljacku” kriminalca Mrde na osnovu falsifikovane dokumentacije, kako sam i dokazao brojnim validnim dokumentima u nizu tekstova.

8.
Na taj način demantovane su i tvrdnje Ministroida Srebrenke Golić, zvane Tri Džipa (u međuvremenu se u njenom posjedu pojavio i treći), koja je 29.05., na pres konferenciji, pokušala da me neistinama demantuje i dokaže da je njeni najbliži saradnici nisu obmanuli, poturajući joj na potpis falsifikate, umjesto validne dokumentacije.

Ne očekujem da mi se Golićeva izvini, sasvim mi je dovoljno što se javno izblamirala, valjala u blatu i rafalno bljuvala nesitine; Najbitnije mi je da sam dokazao da je resor koji vodi izdao Upotrebnu dozvolu na osnovu falsifikata.

9.
Golićevu neću ni tužiti zbog iznesenih neistina na račun mog rada, jer mi ne pada na pamet da se sa njom valjam u njenom sopstvenom blatu, koje je tog 29.05. predstavila lično, u svoj svojoj prljavštini, “polujavnosti”.

10.
“S obzirom da Regulatorna komisija ne može dalje postupati, dok nadležni organi ne riješe navedene neusaglašenosti to je na osnovu odredbe člana 132. stav 1. pomenutog zakona trebalo prekinuti postupak izdavanja ove dozvole. Imajući u vidu navedeni činjenični i pravni osnov, odlučeno je kao u dispozituvu ovoga zaključka”, navedeno je u Zaključku Regulatorne komisije kojim se PREKIDA dalji postupak izdavanja dozvole.

11.
Donošenjem Zaključka kojim PREKIDA izdavanje Regulatorna komisija vratila se u zakonske okvire i tako, bar privremeno, raskinula kriminalni lanac koji je uspostavila Zločinačka organizacija Ljubomira Mrde.

12.
Ovaj Zaključak više je nego dovoljan dokaz i za Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika kriminala RS, koje je otpočelo, zajedno sa Upravom kriminalističke policije MUP-a RS, istražne mjere i radnje u vezi sa brojnim nezakonitostima koje su počinjene tokom gradnje MHE “Miljacka”, da te kriminalne radnje zaista jesu počinjene i da je krajnje vrijeme da se Mrda i njegova hobotnica privedu pravdi.

Foto: Javna rasprava

13.
Falsifikovanje dokumenata kako bi se obezbijedlile Upotrebna i ostale dozvole potrebne za rad, teško su krivično djelo, jer su svjesno ponižene i napadnute najviše institucije RS i tako stvorena situacija da su u funkciji Zločinačkih organizacija. 

14.
Mrdinu međunarodnu zločinačku organizaciju čine Miladin Gaćanović, pomoćnik za urbanizam i građevinarstvo u ministarstvu Ministroida Golićeve; 
Vlasnik “Unisa”, firme iz Istočnog Sarajeva, Đorđe Milišić koji je zajedno sa Mrdom falsifikovao dokumente i dostavio ih Ministarstvu za prostorno uređenje; Aleksa Savića, koji je “geodetskim snimanjem” potvrdio njihove falsifikovane nalaze, iako nema licencu za takve poslove; Milutin Perić, vlasnik fantomske firme “BXP Czech a.s.” iz Praga, koji je "pokrivao" Mrdine pljačke. 

Foto: Miladin Gaćanović, pomoćnik Ministroida i član Mrdine Hobotnice

Mrdinoj Hobotnici pripadaju i Zaharije Kujačić, republički građevinski inspektor i Radenko Sando, republički vodni inspektor; Njih dvojica su sve vrijeme znali da se gradi nelegalno, da su velika odstupanja od Glavnog projekta, ali nisu ništa preduzeli iz svojih nadležnosti kako bi spriječili nezakonitosti; Dapače, čvrsto su stali iza Mrde i njegovih kriminalnih poslova.

Tu se ne završavaju kraci Hobotnice, već sežu i u Regulatornu komisiju za električnu energiju RS, kao i niz Javnih preduzeća.

15.
Da podsjetim, Mrda je vlasnik firme “GREEN ENERGY”  d.o.o. iz Pala, u čijem posjedu je HE “Miljacka”.

Navodni osnivač  “GREEN ENERGY” je “BXP Czech a.s.” iz Praga, fantomska firma koja nema kapitala, poslovnog prostora, telefona…, čiji je “vlasnik” Milutin Perić.

Perić, vlasnik ničega, odnosno samo papira i pečata fantomske firme i izvrsne volje za milionske prevare, omogućio je Mrdi da, pod plaštom njegove fantomske firme, izgradi  privatnu hidroelektranu “Miljacka”, snage 2,5 MW i godišnje proizvodnje 9.310.000 kWh. 

Na osnovu lažnih papira Mrdi je data upotrebna dozvola i mogućnost da mjesečno zarađuje od ERS 102.953 KM, odnosno godišnje 1.25.437 KM; Kako je koncesija na pedeset godina, Mrda i njegovi nasljednici će inkasirati 61.770.550 KM .(nastaviće se)

Piše: Slobodan Vasković
Izvor: http://slobodanvaskovic.blogspot.com/

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks