Lažni advokat: Sin bivšeg ministra pravde Srpske godinama varao građane predstavljajući se kao advokat (Optužnica)

Lažni advokat: Sin bivšeg ministra pravde Srpske godinama varao građane predstavljajući se kao advokat (Optužnica)

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Branislava Trbojevića (48) sina bivšeg ministra pravde i potpredsjednika Vlade RS, Milana Trbojevića,  koji se godinama lažno predstavljao kao advokat i varao građane, potvrđeno je za Gerilu u tužilaštvu.

Prema optužnici koja je u posjedu Gerile, Trbojević je u periodu od 7. decembra 2016. do avgusta 2019. godine doveo u zabludu oštećene i to Zorana Dvizca, Igora Mićevića, Smiljana Bogojevića, Sanju Ristić, Edinu Džehverović i Milovana Marića, tako što im se lažno predstavljao kao advokat, iako nije bio upisan u imenik Advokatske komore RS, niti je imao zvanje diplomiranog pravnika.

Uvjereni da ih zastupa advokat, oštećeni su Trbojeviću povjerili zaštitu svojih pravnih interesa i platili mu ukupan iznos od 27.672, 55 maraka.

Odgovor na pitanje kako je moguće da je Trbojević duži niz godina varao građane, te da niko nije ni posumnjao u njegovu diploma, krije se najvjerovatnije u tome što su ga svi gledali kao sina Milana Trbojevića, iskusnog pravnika i ministra pravde u Vladi RS.

Optužnica:

1. U periodu od maja 2017. do 26. juna 2018. Trbojević je doveo u zabludu oštećenog Zorana Dvizca da će kao advokat podnijeti krivičnu prijavu i tako naplatiti štetu od oko 25.000 evra od opštine Ribnik i odgovornih osoba koje su mu tokom 2001. godine oduzele građu od 22 metra kubna. Zauzvrat mu je oštećeni na ime advokatskih troškova odmah isplatio 1.000 maraka i 20 odsto od naplaćenog iznosa štete. Oštećeni je u ovo povjerovao i početkom maja 2017. godine isplatio je Trbojeviću iznos od 1.000 maraka. Trbojević je duži vremenski period održavao u zabludi Dvizca, govoreći mu da je istraga pokrenuta i da je dostavio tužilaštvu svu relevantnu dokumentaciju. Nakon što je oštećeni 2. juna 2017. godine od OJT Banjaluka dobio naredbu o nesprovođenju istrage zbog zastare, Trbojević je i dalje uvjeravao Dvizca da je istraga u toku, jer je takva odluka tužilaštva stavljena van snage u šta je oštećeni i povjerovao, čekajući poziv na saslušanje. Sve je trajalo do 26. juna 2018. godine kada je Dvizac otišao u prostorije banjalučkog tužilaštva i saznao da se ne vodi nikakva krivična istraga protiv prijavljenih osoba.

2. U periodu od 7. decembra 2016. do 29. marta 2018. godine, doveo u zabludu Igora Mićevića, direktora oštećene “Hidroenergy” d.o.o. Gacko da će kao advokat, a u cilju gradnje hidrocentrala, sačiniti sve pravne akte u šta je oštećeni povjerovao, pa je potpisao punomoć 3. aprila 2017. godine. Ovo je Trbojeviću poslužilo da zastupa oštećenu protiv MH “Elektroprivreda RS” i Nove Banke a.d. Banjaluka pred Okružnim privrednim sudom u Trebinju u predmetu pod brojem 62 o Ps 011404 17 Ps i u postupcima privremene mjere obezbjeđenja pred istim sudom pod brojevima 62 o V 011405 17 V, 62 o V 011405 17 V 2 i 62 o V 011405 17 V 3. Ove sporove Trbojević je izgubio, a troškove je fakturisao kao advokat i od oštećene “Hidroenergy” d.o.o. Gacko naplatio 18.662, 55 maraka.

3. U toku 2017. godine Trbojević je doveo u zabludu oštećenog Igora Mićevića, lažno mu prikazujući da će kao advokat pokrenuti postupak radi naknade štete protiv Republike Srpske, odnosno Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog nepostupanja po zahtjevu za zakup šumskog zemljišta koje mu je bilo potrebno radi izgradnje hidrocentrale na rijeci Kozici. Zbog svega je Trbojević pokrenuo i upravni spor pred Okružnim sudom u Banjaluci u predmetu broj 11 o U 019839 16 U i lažno prikazao da će naložiti finansijsko vještačenje po vještaku “Finance Biro” s.p. Banjaluka Knežević i Zrnić u iznosu od 585 maraka, o čemu je dostavio lažnu uplatnicu 25. jula 2017. godine u šta je Mićević povjerovao i isplatio Trbojeviću navedeni iznos, iako Trbojević nikada nije angažovao bilo kakvo finansijsko vještačenje niti pokrenuo bilo kakav postupak za naknadu štete.

4. U periodu od januara 2017. do 1. oktobra 2019. godine doveo u zabludu oštećenog Smiljana Bogojevića lažno mu prikazujući da će kao advokat protiv “Krajina osiguranja” a.d. Banjaluka podnijeti tužbu radi naknade štete po osnovu osiguranja iz radnog odnosa kod poslodavca “Toplana” a.d. Banjaluka. Svemu je prethodio infarkt kod Smiljana Bogojevića koji se liječio od 28. januara do 1. februara 2017. godine u UKC RS u šta je oštećeni povjerovao i u martu 2017. godine predao Trbojeviću dokumentaciju, te novac u iznosu od 300 maraka, iako osumnjičeni nikada nije podnio tužbu pred sudom.

5. U periodu od 23. maja 2017. do februara 2019. godine Trbojević je doveo u zabludu Sanju Ristić, lažno joj prikazujući da će kao advokat zastupati njenog supruga Petra Ristića protiv “Verano Motors” d.o.o. u postupku revizije pred Vrhovnim sudom RS u predmetu broj 71 0 Rs 199543 17 Rev, radi zaštite prava iz radnog odnosa, u šta je oštećena povjerovala i predala mu svu dokumentaciju. Na osnovu ove dokumentacije, Trbojević je sastavio reviziju 23. juna 2017. godine koju je potpisao u ime Petra Ristića i predao Sanji Ristić, a ona u Osnovni sud Banjaluka. Nakon što je Ristićeva 25. oktobra 2017. primila rješenje kojim se revizija odbacuje, jer je izjavljena od strane Petra Ristića koji ne može sebe zastupati, jer nema položen pravosudni ispit, Trbojević je nastavio držati u zabludi lažno joj prikazujući da će sudu predati kopiju diplome o završenoj srednjoj školi i kopiju radne knjižice na ime Petra Ristića, što nije učinio. Trbojević je Ristićevoj lažno prikazao da je platio taksu na reviziju u iznosu od 1.000 maraka u šta je oštećena povjerovala i u novembru 2017. godine platila mu navedeni iznos, a zatim je u februaru 2018. na svom telefonu lažno prikazao poruku Sanje Oraščanin, zaposlene u Vrhovnom sudu RS da će predmet biti sutra “na redu” tražeći od Ristićeve taksu na rješenje u iznosu od 500 maraka u šta je oštećena povjerovala i platila mu i taj iznos. Ristićeva je u februaru 2019. godine izvršila provjere i saznala da Trbojević osim izjavljene revizije, nije vršio plaćanje sudskih taksi.

6. U periodu od januara 2018. do avgusta 2019. godine Trboijević je doveo u zabludu oštećenu Edinu Džehverović da će je kao advokat zastupati u postupku povrata imovine koji se vodio pred Osnovnim sudom u Banjaluci broj 71 o P 122874 06 P, te da je potrebno na ime taksi da mu isplati novac, u šta je oštećena povjerovala, predala mu dokumentaciju i putem svoje kćerke Jasmine Džehverović predala Trbojeviću u januaru 2018. godine iznos od 500 maraka. Ne sluteći da se radilo o prevari, nesrećna žena je i putem “UniCredit banke” poslala Trbojeviću novac i to 26. januara 2018. godine 525 maraka, zatim 27. februara 2018. godine iznos od 1.100 maraka i 28. marta 2018. godine iznos od 1.000 maraka. Džehverovićeva je u avgustu 2019. godine izvršila uvid u predmet i saznala da je Trbojević izjavio žalbu 25. januara 2018. godine, ali da je spor izgubio, pa nakon što je otkriven, osumnjičeni je 15. oktobra 2019. godine oštećenoj vratio 3.125 maraka.

7. U periodu od maja 2017. do 26. oktobra 2017. godine Trbojević dovodi u zabludu i Milovana Marića da će ga kao advokat zastupati u postupku podjele bračne stečevine protiv Jovanke Marić pred Osnovnim sudom u Kotor Varošu, u predmetu broj 73 O P 027402 17 P u šta je oštećeni povjerovao i predao mu dokumentaciju, te u tri navrata novac u ukupnom iznosu od 2.500 maraka, iako osumnjičeni nije preduzeo bilo kakvu radnju u postupku.

Banjalučko tužilaštvo tereti Branislava Trbojevića za krivično djelo prevare za koje se u skladu sa pričinjenom materijalnom štetom može izreći zatvorska kazna od jedne do pet godina zatvora.

Posebno otežavajuća okolnost na strani Trbojevića biće što je varao duži niz godina.

Branislav Trbojević saslušan je u banjalučkoj policiji još u oktobru 2019. godine, a optužnica protiv njega je podignuta 23. juna ove godine i dostavljena Osnovnom sudu u Banjaluci na potvrđivanje.

Izvor: gerila.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter