Kim Jong-un Republike Srpske naredio, Skupština kreće u akciju protiv NVO - Spreman Nacrt zakona (Video)


Kim Jong-un Republike Srpske naredio, Skupština kreće u akciju protiv NVO - Spreman Nacrt zakona (Video)

Nakon slobode govora, vlast u Republici Srpskoj je odlučila da se obračuna i sa nevladinim sektorom, a time i sa nezavisnim medijima koji su registovani kao nevladine organizacije i novac dobijaju od stranih donatora.

Po starom oprobanom receptu, Milorad Dodik ponovo najavljuje donošenje zakona i ulazi u nadležnost svih institucija Srpske. Ovaj put u Narodnu skupštinu jer očigledno da nije bilo dovoljno usvajanje zakona o kriminalizaciji javne riječi, sad se užurbano radi na ograničavanju rada nevladinih organizacija jer to tako Dodik hoće.

„Na izvršnom komitetu smo se usaglasili da u dalju skupštinsku proceduru se uputi Zakon o djelovanju nevladinih organizacija na prostoru RS koji je ranije utvrđen i vjerujem da će to kolegijum utvrditi kao tačku dnevnom redu za sledeću sjednicu narodne sjednice“, kaže Milorad Dodik, predsjednik RS (SNSD).

I tako je i bilo. Predsjednik Parlamenta je, brže bolje, na kolegijumu odlučio da nacrt zakona o djelovanju nevladinih organizacija bude na petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine 26. septembra.

„Nacrt Zakona o radu neprofitnih organizacija eto još jedne prilike za javnu raspravu i priču o demokratiji a kad je ta priča Republika Srpska može biti svjetionik demokratije u većem dijelu EU“, kaže Nenad Stevandić, predjsjednik NS RS.

U slučaju da neprofitna organizacija djeluje suprotno odredbama zakona, ministar pravde podnosi zahtjev nadležnom sudu za zabranu obavljanja rada. Neprofitnim organizacijama nije dozvoljeno političko djelovanje niti obavljanje političke aktivnosti. Ako sve ove zabrane, koje su uvedene u novi zakon, spadaju u, kako kaže Stevandić, svetionik demokratije onda se moramo zapitati imamo li svi istu definiciju demokratije, kaže Tanja Topić politički analitičar.

„Eksperti koji su analizirali nacrt zakona utvrdili su da je on toliko loš da je jedina preporuka koju su mogli dati da on ne može biti usvojen odnosno da takav nacrt zakona treba da završi u kanti za smeće. Ovdje postoji jedan veliki raskorak i jedna velika greška koju mislim da će platiti svi pojedinačno čime se ugrožavaju njihova osnovna ljudska prava“, ističe Tanja Topić, politički analitičar.

Ukoliko bi se zabranila politička aktivnost NVO sektoru, bilo bi onemogućeno i predlaganje zakona ili inicijativa, posebno za ostvarivanje prava mnogim marginalizovanim grupama, smatraju u Transparensiju.

„Nameću strožije sankcije i prijete inspekcijama koje se mogu zloupotrebljavati sistemski prema određenim udruženjima građana kako bi se njihov rad preopteretio i kako bi se onemogućilo redovno funkcionisanje. Ovo rješenje ne ispunjava ni minimum zahtjeva u pogledu osnovnih ljudskih prava a u prvom redu slobode udruživanja i slobode izražavanja“, kaže Damjan Ožegović, TI BiH.

Izmjene zakona predviđaju da nevladine organizacije ministarstvu pravde dostavi finansijske izvještaje, umjesto Poreskoj upravi, kako je do sad bilo, čime se ministarstvu daju odriješene ruke da upravlja radom nevladinog sektora.

 

Video: BN Televizija
Izvor: rtvbn.com

SAOPŠTENJE UDRUŽENJA UMBRELLA: Povucite Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija iz skupštinske procedure

Ističe se, da će ako ovaj Nacrt zakona bude usvojen u predloženom tekstu, imati nesagledive posledice za civilno društvo, ali i slobodu medija u Srpskoj.

Udruženje Umbrella, koje okuplja 13 istraživačkih neprofitnih medija, zahtijeva što hitnije povlačanje Nacrta zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija iz skupštinske procedure i još jednom upozorava da Zakon u predloženom obliku predstavlja udar na slobodu udruživanja u Republici Srpskoj.

Sloboda udruživanja zajamčena je svim međunarodnim konvencijama kao jedno od temeljnih ljudskih prava. S obzirom na pravna stajališta evropskih sudova, predloženi Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija se može tumačiti kao nedostatno preciznim i predvidivim da bi se smatrao zakonom u kvalitativnom smislu riječi, a predviđena ograničenja slobode udruživanja isključivo po kriteriju dobijanja inostrane pomoći, čak i u nekom simboličnom iznosu, ne mogu se smatrati “neophodnima u demokratskom društvu“.

Prema predloženom Nacrtu zakona pojmovi „političkog djelovanja“ i „političke aktivnosti“ formulisani su na način da obuhvaćaju svaku aktivnost od nekog javnog interesa, a kako je neprofitnim organizacijama koje se finansiraju iz inostranih izvora zabranjeno baviti se „političkim djelovanjem“ i „političkom aktivnošću“ u smislu Nacrta zakona, to praktično znači da je tim neprofitnim organizacijama onemogućen bilo kakav rad u vezi s temama od javnog interesa.

Udruženja Umbrella upozorava da bi obvezivanje neprofitnih organizacija da na svojim materijalima objavljuju bilo kakvu oznaku koja objektivno predstavlja stigmatiziranje otežala/onemogućila saradnju tih organizacija s drugim subjektima u zemlji, dok se istovremeno sa ovakvom obvezom ne postiže ni jedan od ciljeva koji se smatraju legitimnim razlogom mogućeg ograničenja slobode udruživanja.

Foto naslovna: BN
Izvor: gerila.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter