-Jovo nanovo- Novi posao za -porodične firme- Počinje novi sistem fiskalizacije u Srpskoj


-Jovo nanovo- Novi posao za -porodične firme- Počinje novi sistem fiskalizacije u Srpskoj

Poreska uprava Republike Srpske objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova za prvu grupu obveznika fiskalizacije.

Ovim je i zvanično počeo novi sistem fiskalizacije u Republici Srpskoj za poreske obveznike.

Definisan je i pravilnik o dinamici koji sadrži obaveze obveznika, operatera fiskalnog sistema i Poreske uprave, te rokove u kojima se sprovodi postupak inicijalne fiskalizacije.

“Prvoj grupi obveznika pripadaju dosadašnji obveznici fiskalizacije koji su bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet robe i usluga preko postojećih fiskalnih kasa, kao i oni koji su do danas registrovali obavljanje djelatnosti za koje postoji obaveza evidentiranja prometa do dana objavljivanja javnog poziva za ovu grupu“, rekao je Goran Maričić, direktor PU RS.

Poreska uprava pozvala je obveznike prve grupe da najkasnije u roku od 60 dana, odnosno do 17. juna 2024. godine, pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije podnošenjem prijave za registraciju poslovnog prostora, zahtjeva za izdavanje bezbjednosnog elementa i zahtjeva za subvencionisanje troškova.

Sve te prijave podnose se elektronskim putem posredstvom internet stranice Poreske uprave Republike Srpske www.poreskaupravars.org e-usluge-podnošenje prijava.

Obaveza Poreske uprave je da sprovede postupak registracije poslovnog prostora i mjesta prometa, postupak izdavanja bezbjednosnog elementa i postupak subvencionisanja troškova inicijalne fiskalizacije.

“Dakle, preduslov za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije je da poreski obveznik sa Poreskom upravom ima zaključen ugovor o korišćenju elektronskog sandučeta PU i ugovor sa ovlašćenim operaterom fiskalnog sistema radi isporuke i postavljanja elektronskih fiskalnih uređaja“, rekao je Maričić.

Obaveza operatera je da izvrši isporuku i postavljanje elektronskog fiskalnog uređaja, što podrazumijeva uslugu obuke poreskog obveznika, postavljanje sistema za obradu računa, ugradnju softvera za izdavanje računa, integraciju bezbjednosnog elementa i povezivanje sa sistemom za upravljanje fiskalizacijom najkasnije do isteka roka za prvu grupu obveznika.

Pored toga, obaveza operatera je i da odmah nakon uspostavljanja konekcije u poslovnom prostoru obveznika izvrši izuzimanje fiskalnog modula iz fiskalne kase i najkasnije u roku od osam dana dostavi ga Poreskoj upravi.

Rok za okončanje postupka inicijalne fiskalizacije odnosno za registrovanje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja prve grupe obveznika u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, je šest mjeseci od dana isteka roka za pokretanje postupka, tj. 17. decembra 2024. godine.

Paralelno sa objavom javnog poziva, Poreska uprava Republike Srpske danas započinje i medijsku kampanju kojom će obveznicima fiskalizacije u Republici Srpskoj predstaviti sve potrebne korake i preduslove koje trebaju ispuniti kako bi brzo i jednostavno prešli na novi sistem fiskalizacije.

Za svu potrebnu podršku i pomoć, kako bi što jednostavnije prešli na novu fiskalizaciju, PURS će biti na raspolaganju poreskim obveznicima putem kontakt centra u sektoru za usluge poreskim obveznicima, na brojeve telefona ili imejl adresu istaknutu na internet stranici Poreske uprave RS.

Javni poziv za prvu grupu obveznika fiskalizacije

Foto naslovna: Agencije
Izvor: capital.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter