Ima neka tajna veza: Štamparija diploma - Koliko nas košta -doktorat- Dražena Vrhovca?! (Foto dokazi)


Ima neka tajna veza: Štamparija diploma - Koliko nas košta -doktorat- Dražena Vrhovca?! (Foto dokazi)

DIREKTOR PLJAČKA BANKU: Koliko nas košta "doktorat" Dražena Vrhovca?! Jesu li Dražen Vrhovac i Ilija Džombić u sukobu interesa kada IRB kupi obveznice PIM-a vrijedne TRI MILIONA KM, a upravljaju i bankom i univerzitetom? Mislim da su "doktori ekonomskih nauka" u teškom kriminalu i to potkrepljujem dokazima!

Po upitima čitalaca na tekstu TUŽILAŠTVO BIH I SIPA POTVRĐUJU MOJE TEKSTOVE. Ko je uhapšeni mega-falsifikator Mirko Tufegdžija? obećao sam istražiti malverzacije Dražena Vrhovca, v.d. direktora Investiciono-razvojne banke RS (IRB), sa "PIM Univerzitetom" na kom je doktorirao ekonomske nauke. Rezultate novinarske istrage prezentujem sa dokazima koje Tužilaštvo BiH može iskoristiti u već započetoj istrazi organizovanog kriminala protiv ove i povezanih "štamparija diploma".

Po poznatoj krilatici FBI-a "Prati trag novca" prvo me je zanimalo poslovanje "PIM univerziteta" i na tom planu sam preko JIB-a podatke potražio u zaista kredibilnoj bazi CompanyWall. Prvo zapažam krajnje sumnjiv podatak da je PIM u 2020. godini prometovao nevjerovatnih 2,8 miliona KM, malo manje negoli u prethodnoj i potonjoj godini zajedno. 

U godini vanrednog stanja povodom pandemije korona virusa i svima znanim okolnostima takav poslovni uspjeh legitimnim putem bio je nemoguć i dalje istraživanje za cilj je imalo razjašnjavanje počinjenog kriminala. Posebice kada sam analizom revizorskih izvještaja utvrdio kako poslovni uspjeh pripisuju osnovnoj djelatnosti - uslugama studija.

Kako vidite sa gornje fotografije ukupni prihod 2019. godine bio je 1.355.817 KM, pa se 2020. (korona) godine penje na izvanrednih 2.871.150 KM, da bi u narednoj 2021. godini pao na "svega" 1.547.053 maraka. Crveni pravougaonik prezentuje prihode, rashode i rezultat poslovanja, gdje se posebno izdvaja 1,4 miliona profita u godini kada su bukvalno svi trpili gubitke. 

Plavi pravougaonik prikazuje pad kapitala PIM-a sa 4,1 miliona KM na 3,2 miliona šta je nelogično spram 1,4 miliona pomenutog prihoda - koji po revizorskim izvještajima ostaje kao neutrošen. Porast stavke "stalna sredstva" sa 5,6 miliona na 7,1 milion KM prihvatili bi kroz neutrošenu zaradu iz 2020. godine da nije prednjeg "obaranja" vrijednosti materijalnog kapitala. 

Podaci iz zelenog pravougaonika umetnuti su iz revizorskih izvještaja i pokazuju strukturu izvora prihoda, konkretno od "prodaje usluga" studiranja u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Prezentujem dokaze iz javno dostupnih podataka, a kakve konkretne muljaže su izvođene Tužilaštvo BiH utvrdiće preko izuzete dokumentacije PIM-a. Ili iz novih pretresa i izuzimanja dokaza kriminala na čije detalje ćemo se kasnije vratiti.

Screenshot stranice IRB-a iznad, pored v.d. direktora Vrhovca, pokazuje da u Nadzornom odboru banke djeluje Ilija J. Džombić - osnivač, vlasnik i direktor PIM-a na kom je Vrhovac doktorirao. Uz apostrofiranje da je mandat Nadzornog odbora davno istekao, odnosno da su odluke bitne za predmetni kriminal donosila neovlaštena tijela. 
Ovi podaci nisu nepoznati stručnoj javnosti, no postavljam ih u vidu dokaza bitnih za već započetu istragu Tužilaštva BiH. Pored odgovornosti premijera Radovana Viškovića i zbog propuštanja imenovanja i zbog "magarčenja" kakva sa njim izvode rukovodioci poput Vrhovca. Najgluplji magarac shvatio bi sukob interesa u kom djeluju Vrhovac i Džombić.

Sa gornjeg dokaza vidite zamjenjene uloge, odnosno Iliju Džombića kao direktora PIM-a, a Vrhovca kao člana Upravnog odbora. Uz napomenu koju valja zapamtiti: "Niko od navedenih lica ne obavlja aktivnosti van Emitenta (PIM, op.a.) koje bi mogle biti od značaja za Emitenta". Govorim o dokazu direktno vezanom za narednu meritornu činjenicu.

Znači, vidite kako Džombić i Vrhovac u okviru PIM-a još decembra 2020. godine izrađuju "Jedinstveni prospekt za javnu ponudu hipotekarnih obveznica iz druge emisije i njihovo uključivanje na slobodno tržište Banjalučke berze", koji imam u posjedu. Po ovom projektu planiraju emisiju 3.000 obveznica pojedinačne vrijednosti od 1.000 KM, sa rokom dospjeća 13 godina. 
Kako prethodno rekoh valja uobziriti špekulativno smanjenje osnovnog kapitala na 3,2 miliona KM u odnosu na planirano HIPOTEKARNO ZADUŽENJE vrijedno TRI MILIONA. Aprila 2021. godine PIM upućuje "Javni poziv svim vlasnicima obveznica za podnošenje obavezujuće ponude za prodaju obveznica PRVE EMISIJE javnom ponudom", a po gornjem dokazu govorimo o DRUGOJ emisiji vrijednoj tri miliona KM. Apostrofiram da je Banjalučka berza pod brojem 03-165/21 od 18.05.2021. godine donijela Odluku o trajnom isključenju sa slobodnog tržišta hartija od vrijednosti Univerziteta PIM".

Mogu Džombić i Vrhovac doktorima ekonomskih nauka titulirati se magarcu Radovanu Viškoviću i sličnima, no nikog na ovom svijetu ne mogu ubijediti da ovakva zamisao ima financijsku utemeljenost. Uostalom, Banjalučka berza ima podatke o eventualnom postojanju zainteresovanih za kupovinu obveznica PIM-a, pa je to pitanje moguće egzaktno razjasniti.

U stvarnosti Džombić i Vrhovac kao upravljači PIM-a izvode marifetluke da obveznice kupe sa pozicije upravljača IRB-a. Tako od pomenutog sukoba interesa dolazimo do KRIMINALA, odnosno prevare banke koja im je povjerena na upravljanje. Pljačke narodnih dobara! 

Po ovom kriminalnom planu IRB septembra 2021. godine izdvaja 20,1 milion maraka za kupovinu obveznica više emitenata, a unutar toga i ciljnih TRI MILIONA od PIM-a. Sa grejs periodom od dvije godine od 13 godina roka dospjeća. Neka imenuju sve koje su uspjeli uvjeriti da će PIM uopšte postojati 13 godina, a kamoli vratiti ovo zaduženje. Osim glupog magarca Viškovića.

Vidite, dva mjeseca nakon što je od IRB-a sam sebi "donirao" tri miliona maraka Ilija Džombić svoj udio u vlasništvu PIM-a uvećava za dodatnih aman MILION MARAKA, dok suvlasnica Jagoda Miladinović postaje bogatija za preko 300.000 KM. Razlika je i što "poslovna pasiva" univerziteta narasta na 7,8 miliona KM, a "stalna imovina" na 5,2 miliona maraka. Bar po revizorskom izvještaju za 2021. godinu.

Kada uobzirimo prihode iz 2018. i 2019. godine, kakve vidite na gornjoj fotografiji, nevjerovatan prihod od 2,8 miliona KM u poslovno pogubnoj 2020. godini može biti samo špekulativne prirode. Iz revizorskih izvještaja vidimo 1,2 miliona NETO PROFITA koji se prenosi do tekuće godine i sad nam valja čekati novi revizorski izvještaj. Normalno, Tužilaštvo BiH ima mogućnosti istražiti stvarno porijeklo tog prihoda. 
Potom državni tužioci mogu doći do zaključka o višegodišnjem fiktivnom uvećanju prometa upravo sa ciljem realizacije sporne emisije obveznica vrijedne tri miliona maraka. Upratio sam da inspekcijski organi Republike Srpske "češljaju" PIM, pa postoji mogućnost dostizanja istine sa te strane. Da na čelu vlade nemamo magarca kakvog imamo nadali bi se potezima i sa te strane. 

Sve u svemu žali bože zemlju sa "FABUS ekonomistima" i upravljačima banaka investiciono-razvojnog karaktera - poput Dražena Vrhovca. Zbog takvih su u Kini decenijama propisivali smrtnu kaznu za privredni kriminal, a posebice kada uobzirimo njegovo naglo lično bogaćenje. Kriminal iz koristoljublja čiju težinu štetne posljedice ćemo sabirati kad neka poštenija vlast analizira dokaze - preostale nakon požara.

U konačnici čitam kako do Milorada Dodika ne stižu prave informacije o kriminalizaciji njegovih kadrova. Eto mu sasvim dovoljno polazišnih informacija za shvatanje marifetluka Dražena Vrhovca i Ilije Džombića, pa da ispratimo hoće li smijeniti lopužu Vrhovca ili čak magarčinu Viškovića. Ili im je funkcije povjerio upravo zbog opisanih "kompetencija"?!

Piše: Borislav Radovanović
Izvor: radovanovicborislav.blogspot.com 

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter