Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović: U toku realizacija važnih projekata za urbani razvoj grada


Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović: U toku realizacija važnih projekata za urbani razvoj grada

Gradska uprava Grada Bijeljina potisala je nekoliko ugovora sa JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“, koji se odnose na izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije, a koji imaju ogroman značaj za urbani razvoj grada Bijeljine. Potpisan je Ugovor o izradi tehničke dokumentacije - Glavnog projekta za izgradnju kanalizacione i saobraćajne mreže u ulicama: Račanska, Beogradska i Dimitrija Tucovića, sa pripadajućim ulicama.

Izradom ovog projekta stvraju se uslovi za nastavak izgradnje kanalizacione mreže (fekalne i kišne) u urbanom području grada Bijeljina. Pored izgradnje kanalizacione mreže, značaj projekta ogleda se i u tome što će doći do potpune rekonstukcije svih ulica koje se nalaze u obuhvatu projekta. Time će se značajno unaprijediti kvalitet života i urbani standard ovog dijela Grada. Vrijednost Ugovora je 199.993,95 КM, a rok za izradu projekta je osam mjeseci.

Potpisana su i četiri ugovora u oblasti izrade prostorno-planske dokumentacije:

- Regulacioni plani „Gvozdevići“ (površine 155,29 ha), koji obuhvata prostor između Ulice Srpske Vojske na istoku, Ulice 27. marta na sjeverozapadu, Кanala „Dašnica“ na zapadu, Ulice Vojvode Bojovića na jugu;

- Regulacioni plan „Dašnica 1“ (površine 27,90 ha), koji obuhvata prostor između Кanala „Dašnica“ na jugu i istoku i ulica Sremska, Cara Uroša i Neznanih junaka na zapadu i jugozapadu;

- Regulacioni plan „Filip Višnjić“ (površine 34,02 ha), koji obuhvata prostor između ulice 27. marta i Кanala „Dašnica“, te između ulice Neznanih junaka i raskrsnice „Dizdarević“ do raskrsnice sa Pantelinskom ulicom (raskrsnica kod „Bobara“);

- Regulacioni plan „Galac“ (površine 177,54 ha), koji obuhvata krajnji jugoistočni dio urbanog područja unutar kojeg su izvorište „Grmić“ i Gradski stadion.

Izradom ovih regulacionih planova biće obuhvaćeno ukupno 394,75 ha urbanog područja, koje će time bilo pokriveno novim sprovedbenim dokumentima, urađenim u skladu sa važećim Urbanističkim planom grada Bijeljina, a što bi u mnogome olakšalo budući razvoj ovog dijela grada. Ukupna vrijednost ovih ugovora je 247.681,39 КM.

Pored toga, u toku je i potpisivanje Ugovora za izradu Urbanističkog projketa „Poslovni, komercijalno-administrativni centar“, u okviru Regulacionog plana „Centar grada“. Radi se o lokaciji na uglu ulica Nikole Tesle i Vuka Кaradžića, odnosno raskrsnici pored Osnovnog suda.

Ova lokacija je u gradskom jezgru, a u okviru iste već dugi niz godina egzistiraju stari objekti u ulici Nikole Tesle koje trpe česte sanacije i rekonstrukcije, te privremeni montažni kiosci orjentisani na ulicu Vuka Кaradžića. Urbanistički projekat će dati potpuno novi izgled ovoj atraktivnoj lokaciji, sa akcentom na poslovanje.

Prethodno navedeno jasno govori da su već u fazi realizacije, tj. projektovanja i planiranja, veoma značajne lokacije u centralnom dijelu Bijeljine, a kojima će se stvoriti neophodni uslovi za izgradnju objekata, infrastrukture i uređenja prostora na odgovarajućem nivou i prema potrebama grada.

Ukupna vrijednost navedenih projekata i planova iznosi blizu 450.000,00 КM, saopšteno je iz Kabineta gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića.

Izvor: rtvbn.com

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter