Glavna poluga -monstrum države- Kako sudi pravosuđe Republike Srpske i BiH?


Glavna poluga -monstrum države- Kako sudi pravosuđe Republike Srpske i BiH?

Brojne su žalbe na rad pravosuđa Bosne i Hercegovine i taj stub vlasti se nerijetko pominje kao najodgovorniji za postojeće stanje u društvu ove zemlje. Mediji su više navrata izvještavali o slučajevima u kojima Tužilaštva nisu reagovala. Jedan slučaj posebno je zanimljiv.

Gerila info je ranije, u više navrata, pisala o slučaju u kojem je donesena pravosnažna presuda protiv tri lica iz Banjaluke zbog konoplje koja je pronađena kod njih prilikom akcije policije. Međutim sva tri lica su presuđena, prvo nepravosnažno a zatim nakon žalbi i pravosnažno iako Okružno javno tužilaštvo Banjaluka nije dokazivalo postotak THC u pronađenoj konoplji. Apsurd je veći jer u tome sudovi, zaključno sa Vrhovnim sudom Republike Srpske, nisu vidjeli ništa sporno.

Šta je sporno?

Sporno je to što THC vrijednost u konoplji u suvom dijelu biljke, prema važećim zakonima, mora biti veći od 0,2 odsto. Tek sa procentom THC-a većim od toga konoplja se smatra opojnom drogom. Dokazivanje nije teško ali je činjenica da Tužilaštvo to nije dokazivalo a da su sudovi, prvo Okružni u Banjaluci a zatim i Vrhovni sud Republike Srpske, presudili kao da se radi o pronađenoj opojnoj drogi.

U Okružnom sudu su ranije naveli da je Vijeće odluku u ovom predmetu donijelo pozivajući se na relevantne zakonske odredbe. Ono što je sporno jeste da je po Zakonu o suzbijanju i zloupotrebi opojnih droga BiH a koji je usaglašen sa UN Konvencijom o opojnim drogama konoplja opojna droga teka kada ima više od 0,2 odsto THC u suvom dijelu biljke. U dokaznom postupku Okružno javno tužilaštvo Banjaluka uopšte nije dokazivalo koliki je procenat THC-a u pronađenoj konoplji.

Foto: Zakon je jasan

Sporno je šta se u Bosni i Hercegovini prema zakonu smatra psihoaktivnom konopljom. U Krivičnom zakoniku nema definicije psihoaktivne konoplje, a nema definicije psihoaktivne konoplje ni u Zakonu o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga.

U Zakonu o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga date su sledeće definicije: Opojna droga je svaka tvar prirodnog ili umjetnog porijekla koja je uvrštena u listu opojnih droga na osnovu odluke nadležnog organa u Bosni i Hercegovini. Biljka iz koje se može dobiti opojna droga je svaka biljka iz koje
se može dobiti opojna droga, a koja je uvrštena u listu tih biljaka na osnovu odluke nadležnog organa u Bosni i Hercegovini.

“Ovo je jako bitna činjenica. Cannabis sativa L je uvrštena i u jednu i u drugu listu. Znači, konoplja je istovremeno i opojna droga i biljka iz koje se može dobiti opojna droga“, kaže za Gerila info Nenad Šipka, direktor Centra za forenzičke nauke iz Novog Sada. Šipka je imao uvid u presudu Okružnog suda u Banjaluci i ranije je za Gerila info komentarisao kako je nemoguće da je sudsko vijeće donijelo ovakvu presudu.

“Ja ne znam koliko lica je u BiH i Republici Srpskoj uhapšeno i osuđeno na osnovu toga što je kod njih pronađena konoplja a da nije utvrđen koliki je sadržaj THC-a. Ali niko od njih nije trebao biti osuđen“, kaže Nenad Šipka, direktor Centra za forenzičke nauke iz Novog Sada za Gerila info.

On, dalje, objašnjava da je po Zakonu o spriječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga BiH dozvoljena proizvodnja konoplje kod koje sadržaj THC ne prelazi 0,2 odsto. To, objašnjava Šipka koji važi za priznatog stručnjaka forenzičkih nauka u Srbiji, znači da niko ne može krivično odgovarati za uzgoj takve konoplje.

On kaže i da nije za to da oni koji nelegalno uzgajaju opojne droge ne odgovaraju ali da mora biti ispoštovan zakon kao i da s ene mogu ljudi osuđivati bez utvrđivanja procenta THC-a.

Foto: Vrhovni sud Republike Srpske

Vrhovni sud Republike Srpske odbio je, na zahtjev Gerila info, da obrazloži na osnovu čega je na ovom sudu potvrđena presuda Okružnog suda u Banjaluci a kojom su tri lica iz Banjaluke, pored toga što Okružno javno tužilaštvo Banjaluka nije dokazivalo procenat THC-a u pronađenoj konoplji, osuđena.

“U obrazloženju presude su istaknuti razlozi za njeno donošenje. Svako dalje obrazloženje i komentarisanje presude od strane ovog suda smatralo bi se nezakonito”, odgovorili su nam iz Vrhovnog suda Republike Srpske.

Izvor: gerila.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter