Georgievu zabranjen ulazak u Crnu Goru na deset godina (Rešenje)


Georgievu zabranjen ulazak u Crnu Goru na deset godina (Rešenje)

U rješenju o zabrani ulaska Vladu Georgievu u Crnu Goru, koje je izdao Sektor granične policije, Uprave policije, nigdje se ne navodi da je muzičaru zabranjen ulazak na 10 godina

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore usvojilo je žalbu advokatske kancelarije Tomanović koja zastupa muzičara Vlada Georgieva i poništilo je Rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru, ali je Uprava policije Herceg Novi ponovo zabranila ulazak Georgievu i to na period od 10 godina, saopšteno je iz kancelarije Tomanović, kako prenosi N1.

Kako se navodi, iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova naglasilo da zabrana ulaska pravno neodrživa, jer nije naveden nijedan razlog zašto bi ulazak u Crnu Goru bio zabranjen Georgievu, Uprava policije Herceg Novi je u ponovnom postupku "otišla korak dalje u kršenju međunarodnih standarda i Ustavom garantovanih prava" i nije postupila po zakonskim i ustavnim obavezama već je, kako se navodi, "donijela pravno neodrživo, nezakonito i neustavno rješenje i zabranila ulazak Georgievu u Crnu Goru do maja 2030. godine".

"U međunarodnoj pravnoj praksi oblik degradirajućeg tretmana pojedinca postoji uvijek, kada država postupa bez legitimnog cilja, disproporacionalno i ciljano uvredljivo prema pojedincu, jer i strancu pri ulasku u zemlju pripadaju prava garantovana brojnim međunarodnim pravnim dokumentima. Kao pravni zastupnici Vlade Georgieva, uvjereni smo da će Vlada Crne Gore prihvatiti stav da i stranac ima svoja prava i da moć države da izriče zabrane pojedincu mora biti ograničena osnovnim standardima vladavine prava", navode advokati kancelarije Tomanović.

Uvjereni su, dodaje se, da će nadležni drugostepeni organ prihvatiti pravnu argumentaciju i poništiti novu zabranu ulaska Georgievu.

Uprava policije saopštila je krajem avgusta da je Georgiev vraćen za Bosnu i Hercegovinu sa graničnog prelaza Sitnica, "zbog zabrane ulaska u Crnu Goru".

"DPS i ovakvo obračunavanje sa Srbima... Na zdravlje vam i na obraz!", napisao je tada Georgiev na Tviteru.

Rješenjem Georgievu zabranjen ulazak 27. avgusta, ali ne na 10 godina.

U rješenju o zabrani ulaska Vladu Georgievu u Crnu Goru, koje je izdao Sektor granične policije, Uprave policije, nigdje se ne navodi da je muzičaru zabranjen ulazak na 10 godina.

U rješenju u koje su "Vijesti" imale uvid navodi se da je Georgievu 27. avgusta zabranjen ulazak u Crnu Goru na graničnom prelazu Sitnica.

U rješenju policije od 2. novembra se navodi da mu je lična karta izdata sa rokom važenja do 14. maja 2030. godine.

U obrazloženju rješenja zabrane ulaska muzičaru se navodi da "to zahtijevaju razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja".

"Unutrašnja bezbjednost podrazumijeva zaštitu bezbjednosti građana, Ustavom utvrđenih sloboda i prava i imovine, sprečavanje vršenja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja, pronalaženja učinilaca krivičnih djela i prekršaja i održavanje javnog reda i mira".

Navodi se i da je "uvidom u elektronske evidencije koje se vode kod Uprave policije utvrđeno je da postoje razlozi unutrašnje bezbjednosti, koju su poznati SPK (Sektoru kriminalističke policije), čime su ispunjeni uslovi da se strancu na graničnom prelazu zabrani ulazak u Crnu Goru"

"Konkretni podaci koju predstavljaju rizik po unutrašnju bezbjednosti Crne Gore, predstavljaju podatke označene stepenom tajnosti i isti ne mogu biti prezentovani stranci u rešenju Granične policije o zabrani ulaska u Crnu Goru".

Izvor: vijesti.me