ERS pokreće dvorske IT firme tenderom od 7,7 miliona KM

ERS pokreće dvorske IT firme tenderom od 7,7 miliona KM

Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) će i u ovoj godini biti dobar izvor zarade za preduzeća iz sektora informacionih tehnologija.  Dva dana prije početka ove godine raspisan je tender vrijedan 7,7 miliona maraka sa čime je zvanično krenula borba za prve milione od Srpske i njenih javnih preduzeća.

Naime, ERS traži firmu koja će implementirati softver za podršku poslovnim procesima za zavisna preduzeća koja su kroz reorganizaciju postali “Operatori distributivnih sistema”, i to na period od tri godine. Novo softversko rješenje, godišnje će ih koštati 2,56 miliona KM.

Od ponuđača se traži da ima iskustvo u realizaciji jednog ugovora ne manjeg od 800.000 maraka, a koji je za predmet imao implementaciju, najam ili održavanje softvera za obračun i naplatu električne energije u distributivnim preduzećima za minimalno 250.000 potrošača.

Takođe, zahtjeva se i 25 članova tehničkog osoblja sa čime su u ERS-u automatski diskvalifikovali “male igrače” na domaćem IT tržištu.

Po svemu navedenom, ovo bi bio kao naručen posao za kompaniju “Dwelt” i Stefana Krnetu, inače zeta bivšeg ministra zdravlja i socijalne zaštite Ranka Škrbića, a koji sa ERS-om i njenim preduzećima ima veoma “tijesnu” saranju.

U tenderskoj dokumentaciji se navodi kako je cilj nabavke da se “obezbjedi kvalitetno i pouzdano rješenje neophodno za izvršenje poslovnih procesa distributera”.

“Nabavka softverskog rješenja će obezbijediti neophodne tehničke preduslove za efikasnu primjenu Zakona o električnoj energiji RS i zahtjeva liberalizacije tržišta električne energije, te unaprijediti poslovne i tehničke kapacitete distributera, kao i napredne analize podataka, te prezentovanje strateških važnih informacija značajnih za kontinuiran nadzor i upravljanje sistemskim rizikom”, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Novi softver koristiće se za vođenje evidencije o krajnjim kupcima sa kojima je potpisan ugovor o snabdijevanju, obračun mrežarine, vođenje evidencije i obračun neovlaštene potrošnje, obustavu u isporuci struje, kao i razmjenu podataka sa snabdjevačima.

Podsjećamo, Elektroprivreda Republike Srpske je ranije za potrebe obračuna električne energije kod kupaca koje je preuzela od distributivnih preduzeća, firmi “Dwelt” dodijelila posao vrijedan 12,3 miliona maraka.

Međutim, u posao im se umiješao vlasnik kompanije “Lanaco” Nebojša Ninić koji je dokazao kako je cijeli postupak vođen nezkonito, nakon čega se “posuo pepelom” i pokušao da se bezuspiješno izvuče iz cijele priče jer je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila tu nabavku.


Izvor:capital