Derviš Karić kažnjen zatvorom zbog 2 m3 drva a Kompanija Adriatic Metals nekažnjeno posjekla 3000 m2 šume


Derviš Karić kažnjen zatvorom zbog 2 m3 drva a Kompanija Adriatic Metals nekažnjeno posjekla 3000 m2 šume

Kada je prije tri godine Derviš Karić, samohrani otac četvero djece u državnoj šumi odsjekao dva metra drva osuđen je na pola godine zatvora. Prije tri mjeseca privatna kompanija Adriatic Metals isjekla je oko 3000 metara kvadratnih državne šume i prošla nekažnjeno.

"Otišao sam u sječu drva jer su mi trebala za ogrjev, ne da se obogatim. Imao sam Golf 2 koji se raspadao, a pomoću kojeg sam prevozio drva do kuće. Međutim, naišao je šumar, zaustavio me, zapisao i završio sam na sudu. Čekao sam gotovo godinu da mi dođe presuda. Kada je stigla, prvo sam bio osuđen tri mjeseca zatvora, a kasnije je presuda, preinačena u šest mjeseci", kazao je početkom 2022. godine Karić.

Zbog pritiska javnosti sud mu je uvažio molbu da kaznu odsluži kod kuće jer se nije imao ko brinuti o djeci. Sa četvero djece, od kojih je tada najstarije imalo šest godina, bio je prinuđen na društvenim mrežama tražiti pomoć da bi imali šta da jedu.

Tri godine nakon ovog slučaja kompanija Adriatic Metals u Varešu "slučajno" je posjekla, po vlastitom priznanju, oko 3.000 metara kvadratnih državne šume. To je više od 100 odraslih stabala jele, smrče, bukve i javora.

Kantonalna uprava za šumarstvo ZDK drugog oktobra prošle godine podnijela je dvije krivične prijave protiv firme i njenih direktora.

“Uvidom u evidencije Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona utvrđeno je da ovo Tužilaštvo, sa današnjim danom, nije zaprimilo prijavu Kantonalne uprave za šumarstvo protiv kompanije Adriatic Metals zbog sječe šume”, naveli su u odgovoru na Žurnalov upit iz Kantonalnog tužilaštva ZDK.

Kantonalno tužilaštvo pitali smo da li je bilo koja druga institucija ili pojedinac podnijela prijavu za ovo krivično djelo protiv kompanije Adriatic Metals, ali do objave ovog teksta nismo dobili odgovor iz Kantonalnog tužilaštva ZDK.

Ni iz Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK do objave ovog teksta nisu odgovorili na upit Žurnala. Međutim, kako saznaje Žurnal u toku je priprema još jedne krivične prijave firme Adriatic Metals od strane ove institucije.

U međuvremenu, dva mjeseca nakon što je firma Adriatc Metals izvršila golu sječu oko 3.000 metara kvadratnih šume od Vlade Federacije umjesto sankcija dobili su dozvolu za krčenje 7,2 hektara državne šume! 

Pitali smo i firmu Adriatic Metals šta se desilo nakon što su kako kažu “omaškom” posjekli oko 3.000 metara kvadratnih šume. U odgovoru navode da su pribavili rješenje za privremeno korištenje parcele od 7,2 hektara u državnom vlasništvu koja je većim dijelom pokrivena šumom a koja se nalazi unutar odobrenog eksploatacionog polja za izgradnju rudnika.

“Obzirom da se radi o jako velikoj parceli – u mjesecu augustu 2023.godine, prilikom čitanja koordinata iz elaborata za sječu na ovoj lokaciji a radi izgradnje pomoćnih rudničkih objekata, došlo je do sječe šume u površini koja čini cca 0,3 hektara, ali i dalje unutar ekploatacionog polja i odobrenja za izgradnju rudnika, iz čega proizilazi da nije došlo do sječe na nedozvoljenom području ili na parceli za koju nisu ispunjeni zakonski  uvjeti. Također, naknada za sječu i ustupanje šumske građe je u cjelosti plaćena u korist budžetskih organizacija FBiH i ZDK”, naveli su iz ove kompanije.

Podsjetimo, početkom oktobra prošle godine Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona podnijela je dvije krivične prijave protiv pravnog lica Adriatic Metals BH, odgovornog lica ove firme David Paul Cronina i Alema Loge zbog pustošenja šume na području Općine Vareš.

“U period od 15.7.-19-7.2023. godine, u šumi državne svojine u G.J G”GTB” odjel 63 na području općine Vareš, u svojstvu nosiocu prava na koncesiju za istraživanje i eksploataciju ruda, kao investitor i nalogodavci, prilikom izvođenja radova na istraživanju mineralnih resursa izvršili pustošenje šuma, na način da su izvršili čistu sječu 86. stabala jele, smrče, bukve i javora, ukupne bruto drvene mase od 131,20 metara kubnih, bez prethodne saglasnosti, doznake i odobrenja nadležnog organa”, navedeno je u krivičnoj prijavi Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK.

“Dana 29.8.2023. godine, u šumi državne svojine u G.J “GTB” odjel 63, na području općine Vareš u svojstvu nosioca prava na koncesiju za istraživanje i eksploataciju ruda kao investitori i nalogodavci, prilikom izvođenja radova na istraživanju mineralnih resursa, izvršili pustošenje šuma, na način da su izvršili čistu sječu 26 stabala jele i smrče ukupne bruto drvene mase od 17,29 metara kubnih, bez prethodne saglasnosti, doznake i odobrenja nadležnog organa”, navedeno je u jednoj od krivičnih prijava.

Isti dan kompanija Adriatic Metals uputila je “molbu za zaključenje sporazuma o isplati štete zbog posječene drvne mase i preuzimanje iste” Javnom preduzeću Šumsko-privredno društvo ZDK. U dopisu navode da je radi “omaške u čitanju koordinata i mapa” sječa izvršena u pogrešnom pravcu i to na zemljištu u površini od cca 3.000 metara kvadratnih obraslog šumom.

“Kako smo svjesni nenamjernih grešaka nastalih u izvođenju radova, te lošeg rukovođenja od strane ovlaštenog lica za izgradnju koji je odmah sankcionisan otkazom ali bez namjere bilo kakve zloupotrebe ili otuđenja, te kako želimo ostati transparentni i spremni za naknadu štete usljed nenamjerne sječe, ovim putem Vas Molimo da udovoljite našoj molbi te u koordinaciji sa Kantonalnom upravom za šumarstvo formirate stručnu komisiju koja će na terenu utvrditi činjenično stanje, količinu posječene drvne mase, njene vrijednosti i druge relevantne činjenice, te na osnovu toga zaključimo sporazum o isplati štete”, naveli su tada iz kompanije Adriatic Metals.

Foto naslovna: Zurnal.info
Izvor: zurnal.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter