Brčko potražuje od Bobar banke 3,1 milion KM

Brčko potražuje od Bobar banke 3,1 milion KM

Direkcija za finansije Brčko distrikta od Bobar banke u stečaju, osim priznatog potraživanja od 2,5 miliona KM, potražuje i osporenih 631.150 KM po osnovu zakonske zatezne kamate.

Glavna rasprava u ovom sporu zaključena je juče pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini, a presuda će biti donesena 23. aprila.

U dokaznom postupku u ovom sudskom sporu saslušana je vještak ekonomske struke Ljiljana Ilić. U dopunskom nalazu i mišljenju ona je utvrdila priznata potraživanja Direkciji za finansije Brčko distrikta u iznosu od 2.507.019 KM, kao i to da su osporena potraživanja na ime zakonskih zateznih kamata za period od 22. novembra 2014. do 15. februara 2017. godine dostigla iznos od 631.150 KM.

Ugovor o oročenju 2,5 miliona KM Direkcije za finansije Brčko distrikta u Bobar banci sklopljen je 29. jula 2013. godine. Obračunata, a neuplaćena redovna kamata na depozit, zaključno sa 21. novembrom 2014. godine iznosila je 7.019 KM.

Punomoćnik tužene Bobar banke u stečaju osporio je postavljeni tužbeni zahtjev.

Izvor: capital.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter