Blokirano trgovanje akcijama -Željeznica RS-

Blokirano trgovanje akcijama -Željeznica RS-

Zbog restrukturiranja i pretvaranja duga „Željeznica Republike Srpske“ (ŽRS) u akcije koje će Srpska ubuduće imati u tom preduzeću zaustavljeno je trgovanje akcijama ŽRS na Banjalučkoj berzi.

Rješenje o privremenom zaustavljanju trgovanja hartijama od vrijednosti ŽRS donio je danas direktor Berze Milan Božić.

„Zaustavljanje trgovanja primjenjuje se do dostavljanja prijedloga odluke o emisiji akcija konverzijom duga u kapital, a najduže do 1. juna 2021. godine“, navedeno je u Rješenju.

Okružni privredni sud u Doboju donio je Rješenje o prihvatanju plana finansijskog i operativnog restrukturiranja dužnika ŽRS Doboj koje podrazumijeva konverziju potraživanja Ministarstva finansija RS u osnovni kapital.

„S obzirom da o omjeru konverzije odlučuje Vlada RS i da bi ta odluka mogla imati uticaj na kretanje cijene akcija emitenta „Željeznice RS“ Doboj riješeno je kao u dispozitivu“, navodi se u Rješenju.

Postupak restrukturiranja „Željeznica Republike Srpske“ pred Okružnim privrednim sudom u Doboju i ispitivanje potraživanja počelo je još prije godinu dana, ali je pandemija virusa korona sve usporila, o čemu je CAPITAL pisao ranije.

Poznato je da su potraživanja Vlade RS od ŽRS premašila 200 miliona KM.

Programom restrukturiranja predviđeno je konvertovanja duga Vlade RS u akcije.

Restukturiranje ŽRS se sprovodi prema Zakonu o stečaju i počelo je 2017. godine. Odvija se u tri pravca – finansijsko, organizaciono i vlasničko restrukturiranje.

Od 2021. godine ŽRS treba da posluju po novom sistemu, a postupak restrukturiranja finansira se kreditom Svjetske banke od 100 miliona KM.

Portal CAPITAL objavio je u tekstu “Plan Uprave ŽRS: Ostavite nam fotelje i dajte pare iz Budžeta RS!” da Nacrt finansijskog i operativnog restrukturiranja ŽRS otkriva da se uprava i pored kredita Svjetske banke od 100 miliona KM ne namjerava odreći 25 miliona maraka godišnjeg granta iz Budžeta RS.

Piše: Svjetlana Šurlan

Izvor: capital

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter