Bez Svjetske banke -Željeznice Srpske- u gubitku 15 miliona maraka

Bez Svjetske banke -Željeznice Srpske- u gubitku 15 miliona maraka

„Željeznice Republike Srpske“ su prošlu godinu završile sa gubitkom od oko 15 miliona maraka, što je znatno lošiji rezultat nego 2019. godine kad su iskoristile priliv kredita Svjetske banke da u finansijskim izvještajima prikažu dobit od 1,7 miliona KM.

Prema revizorskom izvještaju za 2020. godinu prihodi „Željeznica RS“ su se značajno pali, i to sa 82,5 miliona maraka na 64,5 miliona KM. Rashodi su takođe smanjeni, ali neznatno, za oko milion maraka.

Kada je riječ o konkretnim prihodima najznačajnije su smanjeni prihodi od prodaje učinaka i to sa 41 milion KM na 32,9 miliona maraka, dok im akumulirani gubitak skoro 97 miliona KM.

Takođe su smanjeni i prihodi od donacija za 7,7 miliona maraka.

U isto vrijeme su, iako je broj radnika u “ Željeznicama RS „ smanjen, povećani su troškovi zarada i naknada za 1,6 miliona KM zbog, kako je revizor istakao u izvještaju, povećanja najniže plate u RS.

“Povećanje troškova zarada se odnosi i na isplate prekovremenog rada za 2019. godinu, viška sati za I i II kvartal 2020. godine, poklon čestitke za 8. mart, naknade za zimnicu, kao i uvećanje troškove za dolazak na posao i odlazak sa posla, zbog obustavljanja željezničkog putničkog saobraćaja prouzrokovanog pandemijom korona virusa u martu, aprilu i maju 2020. godine”, pojašnjeno je u revizorskom izvještaju.

Prema navodima revizora, u prošloj godini, a posebno u njenom drugom kvartalu, došlo je do značajnog pada privredne aktivnosti i smanjenja potraživanja za usluge prevoza Željeznica.

Željeznice su uključene u veći broj sporova koji proističu iz svakodnevnog poslovanja i odnose se na komercijalna i ugovorna pitanja, kao i pitanja koja proističu iz radnih odnosa.

“Posljednjeg dana 2020. godine “Željeznice Republike Srpske“ se javljaju kao tužena strana u 98 sudskih sporova. Ukupna vrijednost svih sudskih sporova iznosi 7.980.406 KM, od čega je 25 privrednih sporova u vrijednosti od 6.868.708. KM, 59 radnih sporova u vrijednosti od 969.748 KM i 14 stambenih sporova u vrijednosti od 141.950 KM”, naglasio je revizor.

Kako je CAPITAL ranije pisao “Željeznice” su ranijih godina tranše kredita Svjetske banke koje su im doznačene prikazivale kao dobit.

Podsjetimo, “Željeznice RS” se nalaze u procesu restrukturiranja u okviru kojeg je sa Svjetskom bankom dogovoren kredit od 51,3 miliona evra. Kredit je namijenjen za izmirenje dugova prema radnicima i Poreskoj upravi, za otpremnine za smanjenje broja zaposlenih i za organizaciono restrukturiranje.

Planom finansijskog i operativnog restrukturiranja „Željeznica RS“ predviđeno je da u procesu restrukturiranja Vlada RS sva potraživanja prema tom preduzeću konvertuje u kapital, da kreditom Svjetske banke plate dugove radnicima i Poreskoj upravi RS i da redovno dobijaju grant od 25 miliona KM godišnje.

Piše: Bojana Ninković

Izvor: capital.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter