Aferim! Pravi biznis! BiH se hvali naplatom 2,2 miliona KM od ljudi koji se odriču njenog državljanstva


Aferim! Pravi biznis! BiH se hvali naplatom 2,2 miliona KM od ljudi koji se odriču njenog državljanstva

Bosna i Hercegovina naplatila je više od dva miliona KM od ljudi koji se odriču njenog državljanstva. Prikazano je to u najnovijem finansijskom izvještaju za Ministarstvo civilnih poslova BiH, kojim se bavio Ured za reviziju institucija BiH.

Građani koji su se državljanstva odrekli putem Ministarstva civilnih poslova BiH uplatili su za takse ukupno 1.027.586 KM, a oni koji su zahtjev predali u nekom od diplomatsko-konzularnih predstavništava platili su u prošloj godini ukupno 1.282.119 KM.

Revizori su taj dio posebno obradili i ukazali da čak ni tu nemamo pouzdane podatke.

Naime, u izvještaju se navodi da je potrebno ubrzati aktivnosti na uspostavljanju sistema koji će pružati pouzdane podatke o uplaćenim administrativnim taksama za zahtjeve za prestanak državljanstva odricanjem.

“Aktivnosti na uspostavljanju sistema koji će pružati pouzdane podatke o uplaćenim administrativnim taksama po osnovu zahtjeva za prestanak državljanstva odricanjem nisu okončane u 2021. godini. Značajnije prihode, ostvarene na osnovu pružanja javnih usluga, Ministarstvo je evidentiralo na osnovu uplaćenih taksi po zahtjevu za prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine u iznosu od 1.027.586 KM i na osnovu povrata neopravdanih, ranije dodjeljenih, grant sredstava 147.880 KM.

Zakonom o administrativnim taksama definisan je iznos naknade od 800 KM koju je potrebno uplatiti prilikom podnošenja zahtjeva za odricanje od državljanstva BiH, dok je Odlukom o smanjenju administrativnih taksi za zahtjev za prestanak državljanstva BiH ta naknada za stanovnike zemalja bivše Jugoslavije smanjena na 200 KM”, navodi se.

Zanimljivo je da se u izvještaju navodi da je Ministarstvo ovaj vid naplate istaklo kao “značajan vid prihoda”. Dakle, država se još i hvali velikom sumom novca koju ubire zahvaljujući ljudima koji bježe glavom bez obzira iz nje i pritom je se odriču.

Revizori dalje ističu kako se u Glavnoj knjizi Ministarstva evidentiraju se samo prihodi po osnovu zahtjeva koji su podneseni u BiH, tj. na ovom kontu se ne evidentiraju uplate taksi po zahtjevima koji su podneseni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

“Ministarstvo je uspostavilo sistem kontrole nad naplatom sredstava čija uplata je izvršena u zemlji, redovno se vrši usaglašavanje dostavljenih uplatnica sa podacima u Glavnoj knjizi, o čemu se sačinjavaju periodični izvještaji. Takođe, u Ministarstvu je uspostavljena baza podataka – Evidencija o prestanku državljanstva BiH i elektronska obrada podataka koja sadrži podatke propisane Pravilnikom. Međutim, baza ne omogućava filtriranje podataka o predmetima koji su zaprimljeni putem diplomatsko-konzularne mreže BiH u svijetu, a samim tim ni podatak o sredstvima koja su po tom osnovu uplaćena u inostranstvu. Na inicijativu Ministarstva, pribavljena je informacija od Ministarstva inostranih poslova BiH o ostvarenim prihodima u diplomatskokonzularnim predstavništvima BiH u 2021. godini (1.282.119 KM) po osnovu naplate administrativnih taksi po osnovu prestanka državljanstva BiH odricanjem. Postojeća baza podataka nije u potpunosti operativna, jer ne obezbjeđuje pouzdane podatke o uplati sredstava prema mjestu podnošenja zahtjeva.

Potrebno je ubrzati aktivnosti na uspostavljanju sistema koji će pružati pouzdane podatke o uplaćenim administrativnim taksama po osnovu zahtjeva za prestanak državljanstva odricanjem”, navodi se u izvještaju.

Revizori su naravno uočili veliki broj nepravilnosti u radu ovog ministarstva. Naime, ono što je privuklo pažnju jeste da je u revizorskom izvještaju napomenuto da je u velikom broju slučajeva prilikom pravdanja izdataka za reprezentaciju ne postupa u skladu sa definisanim internim pravilima.

“Internim pravilnikom definisano je da se spoljna reprezentacija, za usluge koje pruža Služba za zajedničke poslove institucija BiH (troškovi konzumacije jela i pića), evidentira na ime Ministarstva, a po prethodno pribavljenom i odobrenom zahtjevu ministrice. Takođe, internim pravilnikom je definisano da korisnik spoljne reprezentacije obavezno na računu navodi razlog nastanka troška. Revizionim postupcima ustanovljeno je da se na računima spoljne reprezentacije, za koje usluge pruža Služba za zajedničke poslove institucija BiH, u svim slučajevima ne navodi razlog nastanka troška. Takođe, uočeno je da se u prilogu računa dostavljaju zahtjevi koji su retroaktivno odobreni od strane ministrice”, istaknuto je.

Također, navedeno je kako se kod pojedinih naloga za službena vozila pod “loko” vožnjom upisuju pređene relacije i do 100 km bez obrazloženja za nastanak istih.

“Od pojedinih kolskih naloga ustanovili smo kako se određene relacije kretanja ne podudaraju s relacijama u izvještajima o korišćenju TAG uređaja i plaćenom putarinom. Zbog navedenih nedostataka, evidencije Ministarstva o korišćenju službenih vozila ne mogu u svim slučajevima potkrijepiti namjensko korištenje istih”, navedeno je.

Foto naslovna: Infomedia Balkan
Izvor: raport.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter