Afera -stiker-! Nije to država ako joj je glavni posao pronalaženje uvijek novih modela za pljačku građana


Afera -stiker-! Nije to država ako joj je glavni posao pronalaženje uvijek novih modela za pljačku građana

Afera sa Prailnikom o registraciji vozila: Ministar Mitrović ne odustaje od stikera sa RFID tehnologijom.

Analizirajući Pravilnik, još dok je bio u fazi nacrta, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona su istakli da bi bilo najbolje u potpunosti ukinuti stikere jer su bespotrebni bez mogućnosti i sredstva za očitovanje. IDDEEA ranije za stikere sa RFID tehnologijom govorila da su ekonomski neisplativi, ali njihovo ukidanje više ne spominju u dopuni prijedloga za izmjenu Pravilnika, koji je stupio na snagu 1. augusta

Nekoliko kantonalnih MUP-ova tražilo je sastanak sa državnim ministrom komunikacija i prometa Vojinom Mitrovićem kako bi ponovo iznijeli svoje primjedbe i sugestije na Pravilnik o registraciji vozila čija realizacija iz više razloga nije moguća. Izvori Žurnala otkrivaju da ministar razmatra primjedbe, da će neke i uvažiti, ali da od spornih stikera sa RFID tehnologijom ne odustaje. 

Ignorisao primjedbe MUP-ova

Mitrović je, kako je Žurnal već pisao, od Upravnog inspektorata pri Ministarstvu pravde BiH dobio rok od 90 dana da uskladi Pravilnik koji je na snagu stupio 1. septembra. 

Zanimljivo je da u preambuli Pravilnika, objavljenog u Službenom glasniku BiH, stoji da ga donosi ministar komunikacije i prometa BiH u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove, iako je taj isti ministar, bez obrazloženja, izignorisao većinu primjedbi i sugestija koje su ministarstva unutrašnjih poslova iznijeli na nacrt Pravilnika. Jedino se MUP Posavskog kantona izjasnio da nema primjedbi. 

Žurnal je u posjedu mišljenja koja su kantonalni MUP-ovi i MUP-a Republike Srpske, te Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) dali još na nacrt Pravilnika.  

I dok su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona stava da stiker naljepnice treba potpuno ukinuti jer je dosadašnji način njihovog izdavanja, bez mogućnosti i sredstva za očitovanje, potpuno bespotreban, novi Pravilnik predviđa uvođenje stikera sa RFID tehnologijom. 

Foto: Dio mišljenja MUP-a USK na nacrt Pravilnika

„Policajac prilikom kontrole mora zaustaviti svako vozilo da bi izvršio uvid i potvrdu o registraciji i utvrdio da li ona važi“, pojasnili su svoj stav iz MUP-a USK. Istovremeno naglašavaju da Ministarstvo komunikacije i prometa BiH od jednostavne upravne radnje kao što je „izdavanje stikera“, koja traje pet minuta, uvodi složenu proceduru i dodatne troškove organima koji vrše registraciju vozila. I u MUP-u TK su bili mišljenja da ovo treba brisati iz Pravilnika jer se radi o dodatno nametnutoj obavezi koja pada na teret organa nadležnog za registraciju vozila. 

Podsjetimo da pojedine odredbe trenutno važećeg pravilnika omogućavaju i prenos ovlaštenja na stanice tehničkog pregleda i stručne institucije, a sav novac od naplate stikera išao bi privatnoj firmi koja bi bila izabrana putem javnog konkursa i s kojom bi Ministarstvo sklopilo ugovor. 

Iz MUP-a KS za Žurnal kažu da su od Ministarstva tražili pisano obrazloženje o pojedinim odredbama usvojenog Pravilnika, kao što su postupak odjave vozila, privremene registracije motornog vozila, te ugovora o prodaji i prenosive tablice, kako bi se obezbijedilo zakonito postupanje nadležnih organa. Odgovor do danas nisu dobili. Primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije dostavljali su pisanim putem i na nacrt Pravilnika, ali nikada nisu dobili obrazloženje zbog čega njihova mišljenja nisu prihvaćena. Upozoravali su iz MUP-a KS na neusaglašenost pojedinih odredbi nacrta Pravilnika u odnosu na pojedine odredbe važećih zakona i to Zakone o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, o upravnom postupku i osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, ali i na to da se zakonom određena nadležnost može prenositi samo ukoliko je zakonom predviđen prenos.

Kada se radi o izdavanju stiker naljepnica, iz MUP-a HNK su u svom mišljenju podsjetili na Zakon o zaštiti osobnih podataka. Oni smatraju da je Ministarstvo, u skladu sa odredbama pravilnika, dužno da za sve korisnike koji pristupaju podacima i evidencijama do stupnja „povjerljivo“ podnositi zahtjev za temeljnu sigurnosnu provjeru SIPA-i, kao i da moraju pribaviti sigurnosne dozvole u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka. I oni smatraju da stav koji se odnosi na pokretanje postupka registracije u praksi nije primjenjiv. 

U MUP-a RS su, također, mišljenja da je nepotrebno uvoditi dokumente sa čipovima jer u BiH postoje formalni problemi vezani za rad certifikacionih tijela, tako da se otvara mogućnosti miješanja nadležnosti ili prenosa nadležnosti u oblasti izdavanja kvalifikacionih digitalnih certifikata. Istovremeno su upozorili da novi Pravilnik predviđa i uvođenje potpuno novog dokumenta koji se naziva „potvrda o registraciji i vlasništvu“, a za šta ne postoji zakonski osnov u BiH. 

Naveli su i to da predložena izmjena propisa dovodi do potrebe usvajanja novog Pravilnika o cijenama dokumenata za registraciju vozila što za rizik ima novi cjenovnik dokumenata za građane, ali i da se, stoji u njihovom mišljenju, „izmijeni raspodjela sredstava na štetu budžeta RS“. 

Foto: Dio mišljenja MUP-a Republike Srpske 

IDDEEA-i više ne smeta RFID tehnologija?

Iz IDDEEA-e su mjesecima prije usvajanja Pravilnika upozoravali da je nezakonit i da neće biti primjenjiv, ali i da je uvođenje RFID koda ekonomski neisplativo. O njihovom negativnom mišljenju na nacrt Pravilnika Žurnal je detaljno i ranije izvještavao što možete pročitati na linku ispod. 

Saznajemo da su iz IDDEE-e Ministarstvu dostavili i dopunu prijedloga za izmjenu važećeg Pravilnika u okviru kojeg su, između ostalog, predložili da izmijene početak primjene Pravilnika kako bi se stvorili uslovi za usklađivanje jedinstvenog informacionog sistema. Predložili su i brisanje, odnosno izmjene i dopune odredbi koje se odnose na nabavku i raspodjelu stiker naljepnica za šta bi, prema važećem pravilniku, bile ovlaštene firme koje bi bile izabrane putem javnog konkursa na period do 10 godina. Ovo bi omogućilo da višemilionski iznosi od nabavki stikera odu u ruke privatne firme s kojom bi Ministarstvo sklopilo ugovor.

Međutim, interesantno je da IDDEEA u dopuni prijedloga više ne spominje ukidanje odredbe koja se odnosi na RFID kod, koji su ranije žustro kritikovali.  

Imena članova radne grupe

Iz Ministarstva komunikacije i prometa BiH dostavili su nam i imena članova  posljednje radne grupe koja je radila na Pravilniku: šef Odsjeka za drumski i željeznički transport Samir Džaferović, stručni savjetnik za međunarodnu saradnju Miroslav Đerić, stručni saradnik za licence Dragan Radović i   stručni saradnik za cjevovodni transport Saša Mijanović. Mijanović je diplomirani inženjer mašinstva, a ostali članovi grupe su diplomirani inženjeri saobraćaja.

Na račun Ministarstva su dolazile i primjedbe jer su iz radne grupe izostavili predstavnike ministarstava unutrašnjih poslova i IDDEEA-e. 

Podsjetimo da su zbog ovog slučaja protiv ministra Mitrovića krivičnu prijavu podnijeli iz Transparency International BiH, a ministar je ranije za medije izjavljivao da je "riječ o politikanstvu čiji je cilj diskreditacija". 

Piše: Zinaida Đelilović
Izvor: zurnal.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter