Afera -Kiseonik- ponovo potresa: Evo šta je otkriveno, ovo je direktno igranje sa našim životima

Afera -Kiseonik- ponovo potresa: Evo šta je otkriveno, ovo je direktno igranje sa našim životima

Upravni odbor Doma zdravlja u Brezi donio je odluku o razrješenju dužnosti direktora JU Dom zdravlja Breza Fikreta Salčinovića prije isteka mandata zbog nabavke kisika od firme koja se ne nalazi na listi Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Ova odluka je uslijedila nakon dopisa Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i zasjedanja Upravnog odbora Doma zdravlja Breza, koji je razmatrao zapisnik o inspekcijskom nadzoru i zapisnik farmaceutskog inspektora.

Naime, Salčinović je u periodu od 2020. do polovine 2021. godine nabavljao kisik od dobavljača .... , a ugovori nisu sklopljeni jer se radi o malim količinama te se isporuka vršila preko narudžbenica.

"U momentu nadzora nije mogla biti predočena potvrda od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, da su dobavljači lijeka - medicinskog kisika .... registrovani kao dobavljači, odnosno veleprometnici lijekovima na području BiH, niti potvrda o registraciji dostavljenog lijeka za promet na području BiH", stoji u obrazloženju odluke.

Ministar Jupić ranije je pojasnio da je i Opća bolnica u Tešnju kratko vrijeme nabavljala kisik od firme koja nije bila registrovana u Agenciji za lijekove te da su ga kasnije osigurali od Messera. Osim Opće bolnice u Tešnju, još nekoliko zdravstvenih ustanova kisik je nabavljalo od firmi koje nisu na listi Agencije za lijekove BiH.

Kisik od firmi koje nisu na listi Agencije u malim količinama nabavljali su: Tešanj, Breza, Maglaj, Žepče, Doboj-Jug, Usora i Zenica.

Do imenovanja novog direktora Doma zdravlja Breza imenovan je v. d. direktora.

Izvor: klix.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter